ZİYARETÇİLERİN ŞEB-İ ARUS MEVLANA’YI ANMA TÖRENLERİNE KATILIM NEDENLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ – Yeliz PEKERŞEN, Seher TOKLU

A+
A-

ZİYARETÇİLERİN ŞEB-İ ARUS MEVLANA’YI ANMA TÖRENLERİNE KATILIM NEDENLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Yeliz PEKERŞEN,
Seher TOKLU

ÖZ

Anadolu’nun ilk başkenti niteliğinde olan Konya ili sahip olduğu tarihi çekicilikler sayesinde inanç turizmi potansiyeli açısından ülkenin en önemli destinasyonlarından biri haline gelmiştir. Özellikle ilde yer alan Mevlana Müzesi inanç turizmi yönüyle kültürel bir miras niteliği taşımaktadır. İlde her sene Aralık ayında düzenlenen Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma törenleri de çok sayıda yerli ve yabancı turistin ilgisini çekmektedir.

Çalışmanın amacı; Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma törenlerine katılan yerli turistlerin bu etkinliğe katılma sebeplerini belirlemek ve ziyaretçilerin sahip oldukları demografik özelliklere bağlı olarak törene katılım nedenlerinin farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda; Konya ilinde Şeb-i Arus Mevlana’yı Anma törenlerini 12-17 Aralık 2018 tarihleri arasında ziyaret eden 384 yerli ziyaretçiden, anket tekniği kapsamında kolayda örnekleme yöntemi ile veri toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizler sonucu, ziyaretçilerin demoğrafik değişkenleri (cinsiyet, yaş, medeni durum ve eğitim düzeyi) ile etkinliğe katılım nedenleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir.

Ziyaretcilerin Seb I Arus Mevlanayi Anma Torenlerine Katilim Nedenlerinin Demografik Ozellikler Acisindan Incelenmesi Yeliz Pekersen Seher Toklu

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.