HAYAL PERDESİ - Umut Rehberi
19.11.2019
Her insanın yaptıklarını (veyâ kaderini) uzağa değil kendi boynuna doladık, kendi çabasına bağlı kıldık. Kendini fakir sanan bir dilenci, tam kırk yıldır bir yol kenarında oturmaktaydı. Bir gün onun...

Günün Ayeti

 

“(Rasûlüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah’ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir.”

 

Ankebût Suresi, 45

 

Günün Hadisi

 

“İlk peygamberlerden itibaren halkın hatırında kalan bir söz vardır: Utanmadıktan sonra dilediğini yap!”

 

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) ( Buhârî, Enbiyâ 54, Edeb 78)

 

Günün Sözü

 

“ Düştüğün zahmetin, çektiğin acının sebebi, kötü hareketindendir. Kötülüğü, içine düştüğün felaketi bahttan değil, yaptığın işten bil.”

 

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 20831

 

Günün Duası

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyoruz. Ey Allah’ım! bizi amellerin ve ahlakın en iyisine sevk et. Bunların en iyisine Senden başka sevk eden yoktur. Bizi kötü amellerden ve kötü ahlaktan koru. Bunların kötülüklerinden ancak Sen korursun. Ey Allah’ım bize dünyada da hayır ve iyilik ver, ahirette de hayır ver ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah’ım yeterince helalinden vererek bizi haramından koru. Lütfunla ver başkasına muhtaç etme. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

 

Mevlevi Tarihinde Kasım

Kasım ayının başlarında 1292 – Şeyh Kerimeddin Hakk’a yürümüştür.

 

3 Kasım 1284- 22 Saban 683 Çarşamba – Çelebi Hüsameddin Hakk’a yürümüştür.

 

5 Kasım 1320 – 23 zilhicce 719 Salı günü Ulu Arif Celebi Hakk’a yürümüştür.

 

6 Kasım 1944 Ahmed Remzi Dede (Akyürek) Kayseri’de Hakk’a yürümüş, Hz.Mevlâna’nın hocası Seyyid-i Sırdan Burhaneddin-i Tirmizi Hazretlerinin türbesi hamuşânına sırlanmıştır.

 

7 Kasım 1342 – 742 şaban’ının sonu Husâmeddin Vâcid Çelebi Hakk’a yürümüştür.

 

9 Kasım 1723 – Pazartesi – Hasan Ünsî (1665’li yıllarda Ayasofya Câmii’nde Mesnevî-i Şerîf
okutmuştur) Hakk’a yürüdü.

 

11 Kasım 1312 – 10 Recep 712 Cumartesi Sultan Veled hazretleri dâr-ı bekâya irtihâl etmiştir.

 

11 Kasım1869 – Nesîb Dede Hakk’a yürüdü.

 

14 Kasım 1906 – Çarşamba gecesi Ramazan bayramının 5. günü dergâh kütüphanesinin altında bulunan ahırdaki çalı çırpıdan çıkan ateşler Yenikapı Mevlevihanesini kül etmiştir.

 

25 Kasım 1897 – M. Zekâî Dede Hakk’a yürüdü.

 

27 Kasım 1927 – Dergâh kütüphanesi günümuzde müze müdür odası olarak kullanılan Çelebi
Odasında Mevlâna Müzesi Ihtisas Kütüphanesi adı altında hizmete açılmıştır.

 

29 Kasım 1244 (26 Cemaziyelahir 642) Şemseddin Muhammed-i Tebrizi Konya’ya ilk gelişi, Şems hazretleri ile Mevlâna hazretlerinin ilk karşılaşması

 

29 Kasım1846 – Hammâmîzâde İsmaîl Dede Hakk’a yürümüştür.


Hatırlatmalarınız için
 info@semazen.net

Yaklaşan Etkinlikler
 1. Pendik’de Mesnevi Okumaları

  Kasım 23 @ 14:00 - 15:30
 2. Her Cumartesi Sema’

  Kasım 23 @ 19:00 - 20:30
 3. İRFA ‘da Mevlevi Mukabelesi

  Kasım 24 @ 14:30 - 17:00
 4. Her Cumartesi Sema’

  Kasım 30 @ 19:00 - 20:30