HAYAL PERDESİ - Umut Rehberi
27.11.2019
“Gel ey dil bülbülü gülzâr-ı tenden eyle ihbârı, ayân eyle ne gülşenden gelirsin bize de bârî…” dâveti erişince cân kulağımıza, Edirne’de meknûz Halvetî-Gülşenî yolu azizlerinden, Osmanlı’nın Hâfız-ı Şîrâzî’si olarak bilinen:...
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • RSS
 • Email

Günün Ayeti

 

“Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz…”

 

İsrâ Suresi, 7

 

Günün Hadisi

 

“ Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların zarar görmediği kimsedir.”

 

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Îmân, 4,5)

 

Günün Sözü

 

“ …Bilesin ki Cenab-ı Hakk, Habir ve Hakim’dir. Her şeye layık olanı verir. Ne vakit doğru olmayan bir iş ve bir kötülük işledin de, hemen ardından onun layığını görmedin? Ne vakit semaya doğru bir nefes, bir dua gönderdin de, arkasından onun gibi bir iyilik görmedin? Eğer sen, dikkatli ve uyanık bulunursan, yaptığın işlerin karşılığını her an görürsün.”

 

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l-Mevlevi, Mesnevî Şerhi – 14858-61

 

Günün Duası

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle ve gece ve gündüzle iyi birlikteliği bize nasip et; bir suç işleyerek, küçük veya büyük bir günaha mürtekip olarak kötü bir şekilde ondan ayrılmaktan bizi koru. Bize bu gece ve gündüzde bol bol iyilikler yaz; kötülüklerden arındır ve onun (günün) iki ucunun arasını hamd, şükür, mükâfat, birikim, lütuf ve ihsan ile doldur.

Allah’ım, pek değerli yazıcı meleklerine bizden yana çekecekleri zahmeti kolaylaştır; amel defterlerimizi iyiliklerimizle doldur; bizi onların yanında rüsvay etme. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

 

Mevlevi Tarihinde Aralık

 

01 Aralık 1953 – Neyzen Süleyman Ergüner (dede) Hakk’a yürüdü.

 

04 Aralık1948 – Mevlevi Ayin Bestekarı Râkım Elkutlu Hakk’a yürümüştür.

 

07 Aralık 1905 – Neyzen Halil Can doğum

 

15 Aralık 2007 – Lütfi Filiz Hakk’a yürüdü.

 

17 Aralık 1273 – 5 Cemazelâhir 672 Pazar günü Hz. Mevlânâ Hüdâvendigar’ın Şeb-i Arus’u

 

17 Aralık 1951 – 678. Vuslat Yıldönümü Anma Töreni Konya Şahin Sinemasında yapılmış, İlk kez programda konuşmalardan sonra, Afyon ve İstanbul’dan davet edilen Mutrip Heyeti tarafından Mevlevi musikisinden örnekler verilmiştir.

 

17 Aralık 1943 – Hz. Mevlâna’nın 670. vuslat yıl dönümünde F. Nâfız Uzluk tarafından Konya Halkevi’nde bir konferans verilmiş.

 

17 Aralık 1944 – 671. Vuslat Yıl Dönümünde İstanbul’da Piyer Loti Kahvesi’nde Mevlâna Semineri düzenlenmiş.

 

17 Aralık 1973 – Mevlâna müzesi karşısına bir bina yapılarak “Mevlâna Tetkikleri Enstitüsü” hizmete girer. 1978 yılında bu bina İl Halk Kütüphanesi olur.

 

18 Aralık 1966 – Hicazkâr Ayin-i Şerif bestekârı Hâfız Ahmet Çalışır Konya’da doğdular.

 

18 Aralık 1880 – Hüseyin Saadeddin Arel doğum

 

21 Aralık 2018 – Mevlevi Ayin Bestekarı Kanunî Cüneyt Kosal Hakk’a yürümüştür.

 

25 Aralık 1926 – Hz. Mevlânâ’nın 21. Kuşak torunu Celâleddin Bakır Çelebi, Suriye’nin Halep şehrinde bu cihan’a teşrif ettiler.

 

27 Aralık 1975 – Galata (Kule Kapısı) Mevlevîhanesi bu tarihten itibaren Divan Edebiyatı Müzesi olarak ziyarete açılmıştır.

 

29 Aralık 1258 – 1 Muharrem 657 – Şeyh Salâhaddin Zerkûbî Hakk’a yürümüştür.

 


Hatırlatmalarınız için
 info@semazen.net

Yaklaşan Etkinlikler
 1. 746. Vuslat Yıldönümü (Karciğar Mevlevî Ayin-i Şerifi)

  Aralık 7 @ 19:00 - Aralık 17 @ 19:00
 2. Her Cumartesi Sema’

  Aralık 21 @ 19:00 - 20:30
 3. İRFA ‘da Mevlevi Mukabelesi

  Aralık 22 @ 14:30 - 17:00
Hosting ve Sunucularımıza Çözüm