HAYAL PERDESİ - Umut Rehberi
19.02.2020
Hazîne bu, çünkü Hak Dost sözüdür Bütün sözler gece, gündüzü budur: Kardeşinin yüzüne sımsıcak bir gülümsemeyle bakman sadakadır! Erenlerin âdetidir: O’nu yâni hazret-i insanı ziyaret etmeden önce sadaka verilir ve...
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • RSS
 • Email

Günün Ayeti

 

“…Hepiniz Allah’a tövbe edin, ey mü’minler! Belki böylece korktuğunuzdan kurtulur, umduğunuzu elde edebilirsiniz.”

 

Nur Sûresi 31

 

Günün Hadisi

 

“ Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah’dan beni bağışlamasını diler, tövbe ederim.”

 

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Buhârî, Daavât 3. Tirmizî, Tefsîru sûre 47; İbn Mâce, Edeb 57 )

 

Günün Sözü

 

“ Kederlendinse, kalbinde gam hissettinse, tevbe istiğfar et, Allah’tan bağışlanmanı dile, çünkü gam, Allah’ın izni ile gelir, yaptığı işi Allah’ın emri ile yapar. Allah dilerse, gamın tâ kendisi neşe olur. Ayak bağının tâ kendisi de âzadlık kesilir, hürlüğe sebep olur.”

 

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahiru’l Mevlevi, Mesnevî Şerhi 833-34

 

Günün Duası

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle. Allah’ım! Din ve azmimde sebatı, rüşdümde azimeti, iyi işlere azmetmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Nimetine şükrü ve Sana güzel ibadet edebilmeyi Senden isterim. Her şeyden salim ve huşu sahibi kalbi, dürüst ahlaka sadik ve zakir lisana sahib olmayı, nimetine şükür ile güzel ibadet ve makbul amellerde bulunmamı Senden isterim. Bildiğin bütün iyilikleri Senden ister ve bildiğin bütün kötülüklerden Sana sığınırım. Bildiğin bütün günahlardan sana tövbe ederim. Sen bilirsin ben bilemem. Bütün gizli şeyleri en iyi bilen Sensin.

Allah’ım! Geçmiş-gelecek, gizli-aşikare ve Senin bildiğin bütün kusurlarımı mağfiret et. İlk ve son, herşeye kaadir ve her gizliyi bilen Sensin. Allah’ım! irtidadı kabul etmeyen imanı, tükenmeyen nimetleri, “Huld” Cennetinde Resul-i Ekrem Muhammed aleyhisselama arkadaşlığı Senden isterim. Ya Erhamerrahimin. Âmin…

 

Mevlevi Tarihinde Şubat

1 Şubat 1849/ 8 Rebiü’l-evvel 1265 – Yenikapı Mevlevîhânesi’nde asâleten Şeyhlik yapan Mehmed Celâleddin Dede Yenikapı Mevlevîhanesi’nde cihan’a teşrif etmişlerdir.

 

3 Şubat 1945/ 19 Safer 1364- Galata Mevlevîhânesi son neyzenbaşı Hacı Emin Dede (Yazıcı) Hakk’a yürümüştür. Eyüpsultan’da ağabeyinin yanına defnedilmiştir.

 

4 Şubat 1320 – Sultan Veled Hazretlerinin oğlu ve halîfesi Emir Celâleddin Feridun Ârif Çelebi Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Mevlâna Türbesindedir.

 

7 Şubat 1598 – 1597 yılında Yeniçeri Katibi Malkoç Mehmed Efendi tarafından yaptırılmaya başlanmış olan Yenikapı Mevlevîhanesi dergâhın aşçıbaşılığında (aşçı Dedeliğinde) bulunmuş Seyid Ahmed Dede’nin Mesnevî okumasıyla açılışı yapılmıştır.

 

7 Şubat 1746/ 15 Muharrem 1159- Mesnevîhân Neccâr-zâde Mustafa Rıza b. İbrahim Hakk’a yürümüştür. Beşiktaş’taki tekkesinin haziresine defnedilmiştir. Kabri, bugün Sinan Paşa Camii’nin hemen yanında türbe şeklinde muhafaza edilmektedir.

 

7 Şubat 1342 Ulu Ârif Çelebi oğlu, Mevlâna Hazretlerinin 5. Halîfesi Hüsâmeddin Vâcid Çelebi Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Mevlâna Türbesindedir.

 

Şubat 1819 / Cemâziye’l-evvel 1235 – Osman Salâhaddîn Dede İstanbul’da Yenikapı Mevlevîhânesine yakın baba evinde cihana teşrif etmişlerdir.

 

12 Şubat 1887 – Yenikapı Mevlevîhanesi Şeyhlerinden Abdülbâkî Nasır Dede’nin oğlu Şeyh Osman Salâhaddîn Dede Hakk’a yürümüştür. Mevlevîhane’nin yakınına defnedilmiştir.

 

17 Şubat 1930Eskişehir Mevlevîhânesi postnişini Bahâeddin Dede Efendinin vefat

 

17 Şubat 1898 – 17 Şubat 1986 –Üniversite Hocası, Bilim Adamı,Türk Tıp Tarihçisi ve Müzenhip, Minyatürist, Ressam ve Kaat’ı Ustası, Araştırmacı, Şair, Sanatkar: Ord.Prof. Doktor Ahmet Süheyl Ünver’in doğum ve vefatı

 

19 Şubat 1969 – Zekâî Dede Efendi’nin torunu, Mevlevi muhibbi, mûsikîşinas Mehmet Münir Kökten Hakk’a yürüdü. Eyüp Mezarlığı’na defnedilmişlerdir.

 

20 Şubat 1915 Eskişehir Mevlevîhânesi postnişini Muhammed Ali Şemseddin Dede’nin vefatı

 

20 Şubat 1938– Ûdî bestekâr, yazar Cinuçen Tanrıkorur veladet.

 

22 Şubat 1873 – Pakistan millî şairi Muhammed İkbal, Pencaş eyaletinin Siyalkut şehrinde bu cihan’a teşrif ettiler.

 

24 Subat 1231/ 18 Rebîulâhir 628 Sultânu’l-Ulemâ Bahâeddin Veled Hazretleri Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Mevlâna Türbesindedir. (Bazı kaynaklar’da Bahâeddin Veled Hazretlerinin irtihalleri Ocak olarak gösterilmekte, Prof. B. Fürûzanfer’in ‘Mevlâna Celâleddin’ adlı eserlerinde ise 18 Rebi II. 628-/ 24 Şubat’a tekabül ettiği belirtilmektedir. )

 

24 Şubat 1821/ 20 Cemâziye’l-evvel 1236- Yenikapı Mevlevîhanesi Şeyhlerinden Abdülbâkî Nâsır Dede Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevîhanesi Hamuşânında Şeyh Ali Nutkî Dede’nin yanında medfundur.

 

26 Subat 1915 – Sultan V. Mehmed Reşad, I. Dünya Savaşı sırasında Mevlevîlerden oluşan bir alay teşkil etmeyi arzulamıştır. Bunun sonucunda, Veled Çelebi’nin kumandasında bir Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı vücuda getirilmiştir. Bu alay İstanbul’dan trenle Afyon üzerinden Konya’ya 8 Şubat 1915 gecesinde gelmiş, 26 Subat Cuma gününe kadar hazırlıklar tamamlanmış ve diğer Mevlevîhânelerin şeyhleri ve maiyetlerindeki dervişlerde alay’a katılmışlardır. Halep yolu ile Şam’a ulaşan alay, Cemal Paşa komutasındaki Dördüncü Ordu emrinde üç sene Şam’da kalmıştır.

 

28 Şubat 1935 (24 Zilkade 1353) – Abdülbâki Baykara Efendi Hakk’a yürümüştür. Yenikapı Mevlevihane’sinin bitişiğindeki Hamuşânda, Mevlevîhane’nin ilk postnişini Kemal Ahmed Dede’nin yanına defnedilmiştir.

 

28 Şubat 1859 / 25 Receb 1275 – Mehmed Said Hemdem Çelebi Hakk’a yürümüştür. Kabirleri Mevlâna Türbesindedir.


Hatırlatmalarınız için
 info@semazen.net

Yaklaşan Etkinlikler
 1. İRFA ‘da Mevlevi Mukabelesi

  Şubat 20 @ 19:30 - 21:30
 2. Her Cumartesi Sema’

  Şubat 22 @ 19:00 - 20:30
 3. Konya’da Mesnevi Sohbetleri

  Şubat 23 @ 14:00 - 17:00
 4. İRFA ‘da Mevlevi Mukabelesi

  Şubat 23 @ 14:30 - 17:00
 5. Galata Mevlevihane’sinde Regaip Kandili Özel Programı

  Şubat 27 @ 19:00 - 21:00
Hosting ve Sunucularımıza Çözüm