HAYAL PERDESİ - Umut Rehberi
18.12.2019
Böyle buyurdu âlemin gördüğü iki göz olan: Seni y.oldan, seni senden alıkoyan şey İster küfür olsun, ister iman Seni dosttan uzak düşüren nakış İster çirkin olsun ister güzel İkisi de...

Günün Ayeti

 

“Kullarım Sana Ben’i sorduklarında, (bilsinler ki) Ben onlara çok yakınım. Bana duâ edenlerin duâlarını kabûl ederim…”

 

Bakara, 186

 

Günün Hadisi

 

“ Bir mü’minin diğer bir mü’mine gıyâbında yaptığı duâdan daha çabuk kabûl edilen hiçbir duâ yoktur.”

 

Hz. Muhammed (sallallahü aleyhi vessellem) (Tirmizî, Birr, 50/1980)

 

Günün Sözü

 

“ Eğer pâdişah seninle berâber yere oturur, kemâl-i merhametinden senin mertebene tenezzül ederek duânı dinlerse, o tenezzülü ve o istimâı kendi kabiliyetinden değil, onun lûtf u kereminden bil. Kendini ve mertebeni tanı, küstahlığa kalkışma, edeb ve terbiyeni muhâfaza et .”

 

Hz. Mevlâna Celaleddin-i Rumî (k.s.) Tahir-ül Mevlevî – Şerh-i Mesnevî: 4323

 

Günün Duası

 

Allah’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ (s.a.v.)’ya ve âline salât ve selâm eyle, Allâh’ım! Anlayışım kıt, amelim az da olsa (dünyevî ve uhrevî) ihtiyaçlarımı Sen’in kapına getiriyor (karşılanmasını Sen’den talep ediyorum). Rahmetine muhtâcım, hâlimi arz ediyorum. Ey işlere hükmedip yerine getiren, kalblerin ihtiyâcını görüp şifâyâb kılan Rabbim! Denizlerin aralarını ayırdığın gibi benimle cehennem azâbının arasını da ayırmanı, helâke dâvetten, kabir azâbından korumanı diliyorum.

Allâh’ım! Bana helâl rızık nasip ederek beni haramlardan koru! Lutfunla beni Sen’den başkasına muhtaç etme!

Allâh’ım! Bu bizim duâmızdır. Bunu fazl u kereminle kabûl etmek Sana kalmıştır. Bu, bizim gayretimizdir, dayanağımız Sen’sin.  Ya Erhamerrahimin. Âmin…

 

Mevlevi Tarihinde Ocak

3 Ocak 1799 – 27 Recep 1213 Şeyh Galip Dede Hakk’a yürümüştür.

 

3 Ocak 1927 – Pazartesi -Hasiri-zâde Şeyh Mehmed Elif Efendi Hakk’a yürüdü.

 

6 Ocak 1950 – Karamanlı Muhammedi Ruhi Dede Hakk’a yürümüştür.

 

8 Ocak 1935 – Rauf Yektâ Bey Hakk’a yürümüştür.

 

8 Ocak 1954 Osman Kemali Dede Hakk’a yürüdü.

 

9 Ocak 1778 Hamamizade İsmail Dede Efendi doğum

 

9 Ocak 1938 – Uz (Muallim Hoca Sakallı Kazım Efendi) Hanende, Mevlevî muhibbi – Hakk’a yürümüştür.

 

12 Ocak 1231 – Sultanü’l- Ulemâ Bahâeddin Veled Hakka yürüdü.  (Bahâeddin Veled hazretlerinin kabri üzerindeki kitabenin türkçesinde 18 rebiülahir 628 Cuma günü kuşluk çağında göçtüğü yazılmaktadır)

 

12 Ocak 1900 Cuma (10 Ramazan 1317) – Abdülbâkî Gölpınarlı doğum

 

23 Ocak.2005 – Mesnevîhan Şefik Can Dede Hakk’a yürüdü. Konya Üçler Kabristanına sırlandılar.

 

27 Ocak 2003 – Annemarie Schimmel Hakk’a yürümüştür.

 

30 Ocak 1870 (27 Şevval 1286) – Maçka’da yapılan Mevlevîhâne’nin tamamlanması, Hüseyin Fahreddin Dede’nin buraya naklolması ve mukabeleye başlaması.

 

31 Ocak 2009 – Polis Burhan (Burhan Öcal) Hakk’a yürümüştür. Dedeler Hamuşanına  sırlandılar.


Hatırlatmalarınız için
 info@semazen.net

Yaklaşan Etkinlikler
  1. Her Cumartesi Sema’

    Ocak 18 @ 19:00 - 20:30
  2. Yenikapı Mevlevîhanesinde Mevlevî Mukâbelesi

    Ocak 22 @ 20:00 - 21:30
Hosting ve Sunucularımıza Çözüm