Yüksek Lisans programına öğrenci alınacak.

14.08.2020
311
A+
A-

2020-2021 Öğretim yılı Güz yarıyılında Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü
Mevlâna ve Mevlevîlik Araştırmaları Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci
alınacak.

Müracaatlar; internet üzerinden 07 Eylül 2020 tarihinden 13 Eylül 2020 tarihi saat
23:59’a kadar (7/24) yapılacak. şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İnternet ön başvurusu http://ensbis.selcuk.edu.tr/OnBasvuru adresinden yapılacak.

 

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Tezli Yüksek Lisans İlanı İçin Tıklayınız.

2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Yabancı Uyruklu Tezli Yüksek Lisans İlanı İçin Tıklayınız.

Yabancı Uyruklu Ön Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız.

https://www.selcuk.edu.tr/Birim/mevlana_arastirma_ens