Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları

UZLUK AİLESİ’NİN MEVLEVİLİK ARAŞTIRMALARINA KATKILARI

 

Hz. Mevlâna’nın 727. Vuslat yıldönümü münasebetiyle 14 Aralık 2000 tarihinde Selçuk Ün. Selçuklu Araştırmaları Merkezı’nce düzenlenen panelde sunulan Tebliğin metnidir.

 

Uzluk Ailesinin Mevlevilik Arastirmalarina Katkilari