SULTÂN VELED VE MA’ÂRİF ADLI ESERİ – Hülya Küçük

A+
A-

SULTÂN VELED VE MA’ÂRİF ADLI ESERİ

Hülya Küçük

Giriş

1. Sultân Veled, Hayatı ve Eserleri

1.1. Yaşadığı Dönem

Sultân Veled’in yaşadığı yıllar olan 623/1226-712/1312 târihleri arası, Selçuklu Sultânları I. Alâeddîn Keykubâd (1220-1237), II. Gıyâseddîn Keyhüsrev (1237-1246), II. Keykâvus (1246-1249 müstakil, 1249-1262 ortak saltanat), IV. Rükneddîn Kılıçarslan (1249-1254, 1257-1266), II. Alâeddîn Keykubâd (1249-1254), III. Gıyâseddîn Keyhüsrev (1266-1282), ve II. Gıyâseddîn Mes‘ûd (1283-1298), III. Alâeddîn Keykubâd (1298-1202), II. Gıyâseddîn Mes‘ûd (ikinci kez, 1303-1308)’un saltanat yılları ve Beylikler devri dâhilindedir. Bu duruma göre, Sultân Veled, Selçuklu’nun hem en parlak, hem de Moğol istilâsı altında oldu-ğu inhitat devirlerini görmüştür. Sultân Veled eserlerinde, devrindeki idârecilerle ilgili anekdotlar aktarmakta ve yaşadığı devir hakkında bilgi ver-mektedir. Bu bakımdan, muhtelif mesnevîleri ve Dîvân’ı Anadolu Selçukluları-nın yerli kaynakları arasında sayılmaktadır.

Sultan Veled Ve Maarif Adli Eseri Hulya Kucuk

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.