MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE – Mehmet SARI

A+
A-

MEVLEVÎ ŞÂİRİ VE MESNEVÎ ŞÂRİHİ SABÛHÎ AHMED DEDE

Doç. Dr. Mehmet SARI

ÖZ

Sabûhî Ahmed Dede, XVII. yüzyılda yaşamış Mevlevî dîvân şâiridir. Asıl adı Ahmed, mahlası Sabûhî’dir. Ataları Tokatlıdır. İlköğrenimini İstanbul’da Eyüp Camisi hatiplerinden olan babası Mehmed Efendiden alır. Konya Mevlevîhânesinde 1001 günlük çilesini tamamlayıp “Dede” olur. Burada iyi bir eğitim alır; Arapça ve Farsça da öğrenir. Şâm Mevlevîhânesi’nde ve İstanbul’daki Yenikapı Mevlevîhânesi’nde uzun yıllar şeyhlik yapan Sabûhî’de, Urfî, Samtî Dede, Ruhî-i Bağdadî ve Fuzûlî tesiri görülür. Sabûhî’nin, XVII. yüzyıl divan şâirlerinden Nef’î, Nâilî ve Fehîm’e hocalık yaptığı söylenir. Şeyh Sabûhî Ahmed Dede’nin Türkçe Dîvân’ı, Sâkînâme’si ve “Kitâb-ı İhtiyârât-ı Hazret-i Sabûhî Ahmed Dede Efendi”, “Hâzâ Kitâbü’l-İhtiyârât-ı Hazret-i Mesnevî-i Şerîf”, “El İhtiyârât-ı Hazret-i Mesnevî-i Şerîf Sabûhî Ahmed Dede” gibi adlarla anılan İhtiyârât-ı Mesnevî adlı eseri vardır.

 

Mevlevi Sairi Ve Mesnevi Sarihi Sabuhi Ahmed Dede Mehmet Sari

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.