Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-i Hüsnâ – Dilaver Gürer

A+
A-

Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-i Hüsnâ

Dilaver Gürer

Öz

İslamî kültürde Esmâ-i Hüsnâ’nın yani Allâhü Teâlâ’nın güzel isimlerinin, onu anlamada, tanımada ve tanımlamada çok önemli bir yeri vardır. Müminler yaratıcılarına bu isim ve sıfatlar çerçevesinde inanırlar, onu bu isimlerle öğrenirler ve dualarında bu isimlerle ona yakınlaşmaya çalışırlar. Esmâ-i Hüsnâ’nın bu özelliklerinin yanısıra Tasavvufî düşünce ve kültürde ona ilave değerler de verilmiştir. Buna göre: 1-Sufîler zikirlerini Esmâ-i Hüsnâ üzerine bina etmişlerdir. 2-Mevcudat zatında her türlü tanımlanmadan münezzeh olan Cenâb-ı Hakk’ın isim ve sıfatlarının tecellisinden ibarettir. 3-Seyr u sülûk tarzları Esmâ-i Hüsnâ’ya göre belirlenmiştir.

Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî’nin eserlerindeki konular da hep Cenâb-ı Hakk’ın güzel isimleri çerçevesinde işlenmiş, dokunmuştur. Çünkü her arifin yaptığı gibi Mevlâna da hayata Esmâ-i Hüsnâ pencerelerinden bakar. Onun eserlerinde, Allah’ın güzel isimlerine zaman zaman doğrudan atıflar yapılıp açıklamalar getirildiği gibi, zaman zaman da Hakk’ın isim ve sıfatlarının eşya ve hadiseler üzerindeki yeri ve tesiri dolaylı olarak açıklanmıştır.

Mevlananin Eserlerinde Esma I Husna Dilaver Gurer

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.