MEVLÂNÂ: EVRENSEL DEĞER – Şerafeddin GÖLCÜK

A+
A-

MEVLÂNÂ: EVRENSEL DEĞER

Şerafeddin GÖLCÜK

Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin hayatında önemli bir değişim, onun evrensel değer kazanmasının, çağlar ötesinden günümüze hitap ederken canlılığının, dinamizminin ipuçlarını verir. Bu, Hz. Mevlânâ’nın hem üslûbuna, hem de mesleğine derinden etki yapmıştır. Mevlânâ’nın hayatı hakkında bilgi kaynağı olan eserlerde ifade edildiğine göre (Eflâkî, Sipahsalar, Fürûzanfer), Hz. Pir Konya’da dört yıl boyunca İslamî ilimler dersleri verir. Dört yüz kadar öğrencinin yanı sıra, binlerce kişi de bu derslerin müdavimidir. Hayatını ilimle meşgul olarak devam ettirdiği bir sırada Tebriz’li Şems ile karşılaşan Mevlânâ, bundan böyle âlim sıfatının yanına şair, mutasavvıf niteliklerini de ekleyerek büyük bir inkılâba, hayatının değişime sahne olmasına izin vermiştir. Temel İslam İlimlerini özümseyen ve bunları tedriste çok başarılı olan Mevlânâ’nın hayatında geçirdiği bu tekâmül, onu hak aşığı bir mutasavvıf yapmıştır. Hz. Mevlânâ, Kur’an ve sünnet odaklı bilgi birikimini, bu sefer şiir ile ancak yine Kur’an ve sünnetten aldığı, kazanıp kullandığı üslûp ve metotla, her kesimden halkın istifadesine sunmaya başlamıştır. O, bu muhteva zenginliğini yıpranmayan, daima yenilenen bir üslupla sunduğu için dün de, bugün de hiç gündemden düşmemiş; sürekli taze, zinde, diri, yeni kalmış; Mevlây-ı Müteâl’in Kur’an’daki ve Resul-i kibriyâ’nın sünnetteki takdim usûlünü kendine yol, yöntem kabul ettiği için evrensel bir değer haline gelmiştir. O, gerek işlediği konular, gerekse konuları takdimindeki üslûp ve ifadeleriyle ebedi hakikatin sözcüsüdür. Ezeli ve nihai hakikat, Allah’tır. Mevlânâ, sürekli, bir ve tek Allah’a kul ve teslim olmanın sözcülüğünü yapmış, bunu bizzat yaşamıştır.

Mevlana Evrensel Deger Serafeddin Golcuk

 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.