MEVLANA CELALEDDİN RUMİ‟NİN DERİN RUHSAL DEĞİŞİMİ – DAVUT İBRAHİMOĞLU

08.07.2021
A+
A-

MEVLANA CELALEDDİN RUMİ‟NİN DERİN RUHSAL DEĞİŞİMİ

Davut İBRAHİMOĞLU

ÖZET

Mevlana Celâleddîn Rûmî, kendi dünyasında itibarlı ve düzgün bir hayat yaşamaktayken geçirdiği ruhsal değişimle birlikte çoşkulu bir aşk adamına dönüşmüştür. Bu değişim, Mevlana Celaleddin Rumi‘nin Şems-i Tebrizi ile görüşmesi sonrası olmuştur. Mevlana‘na mevdana gelen değişiklik bir çok bakımdan ele alındığı halde psikoloji bilimi açısından ele alınmamıştır. Bu çalışmamızda Mevlana‘nın yaşadığı ruhsal değişim ve onun his dünyası psikolojik açıdan ele alınacaktır.

Mevlana Celaleddin Ruminin Derin Ruhsal Degisimi Davut Ibrahimoglu