KÜTAHYA ERGUNİYYE MEVLEVİHANESİ (DÖNENLER CAMİİ) HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARI – Ahmet ÇAYCI – Latife DURMUŞ

06.06.2021
A+
A-

KÜTAHYA ERGUNİYYE MEVLEVİHANESİ (DÖNENLER CAMİİ) HAZİRESİNDEKİ MEZAR TAŞLARI

Ahmet ÇAYCI  , Latife DURMUŞ

Bu araştırmada, Kütahya’daki Erguniyye Mevlevihanesi Haziresi’nde bulunan mezar taşlarını incelemeyi hedefledik. Erguniyye Mevlevihanesi, Mevleviliğe katkı sağlayan önemli isimlerin yetiştiği mekan olmuştur. Bu isimler Ahmed Halis Çelebi, Abdurrahman Ferruh Çelebi, Abdülkadir Çelebi, Mehmet Sâib Çelebi, Abdurrahim Atâ Çelebi, Yahya Sâkıb Çelebi gibi şahıslardan meydana gelmiştir. Bu kişilerin büyük bölümü, Kütahya Mevlevihanesi’nde şeyhlik görevi ifa etmiştir. Hatta Mevlevilik tarihine ışık tutacak eserler kaleme almışlardır. Böylece bu hazire, Mevlevi tarihinde etkin şahsiyetlerin gömüldüğü açık hava müzesi durumuna gelmiştir. Bu müzeyi dolduran mezar taşlarının üzerindeki ibareleri çözümledikten sonra bunların üzerindeki tezyini unsurları sınıflandırmaya çalıştık. Bu taşlar üzerinde özellikle Mevlevi sikkeleri ile bitkisel motiflerin yoğunluğu dikkat çekicidir. Sonuç olarak, Mevlevilik tarihine ışık tutacak bu taşları sanat tarihi disiplini içinde aktarmaya gayret ettik.

Kutahya Erguniyye Mevlevihanesi Donenler Camii Haziresindeki Mezar Taslari Ahmet Cayci Latife Durmus