«HAMUŞ» MEVLANA‘NIN MAHLASI MIDIR? – Seadet SIHIYEVA (Saadat Shixiyeva )

A+
A-

«HAMUŞ» MEVLANA‘NIN MAHLASI MIDIR?

Seadet SIHIYEVA (Saadat Shixiyeva )

I. Önsöz Tasavvufi düşünce ve şiirin en ünlü temsilcilerinden olan Mevlana Celaleddin Rumi‘nin ilahi alem, insan ve evren, insanın Hak‘a ulaşmasının yol ve vasıtaları hususundaki düşünceleri onun gerek şiirle kaleme aldığı, gerekse de nesir eserlerinde açık ve hayret verici ifadelerini bulmuştur. Diğer deyişle, Mevlana‘nın şiirinin temel konuları insanın ruhunun yaratılıştan önceki hali, bu aleme gelişi ve yaşamının ali hedef ve maksatları, bu alemle değil, geldiği ilahi alemle ilgili telaşları gibi meselelerdir. Belki de ezoterizmin bu gibi meselelerine bağlı kaldığından dolayıdır ki, Mevlana şiir sanatının tekniğine ilgisizlik göstermiştir. Bu konuda, yani Mevlana‘nın şiirin zahiri ve teknik yönlerine: kafiye, vezin, harf ve söze önem vermemesinden birtakım araştırmalarda söz edilmiştir. Ama bizim dikkatimizi çeken tasavvuf şiirinin en cesaretli temsilcisi sayılan Mevlana‘nın dîvanında sık sık kullandığı Hamuş‖ (-Sus-) kelimesinin tasavvufi-edebi değeri, bu ifadenin mahlas niteliğine sahip olup olmaması meseleleridir.

Hamus Mevlananin Mahlasi Midir Seadet Sihiyeva Saadat Shixiyeva

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.