GÜFTE-BESTE AÇISINDAN NİYAZ ÂYİNİ (İLÂHİSİ) – Erdoğan ATEŞ

06.06.2021
A+
A-

GÜFTE-BESTE AÇISINDAN NİYAZ ÂYİNİ (İLÂHİSİ)

Erdoğan ATEŞ

Mevlevî Mûsikîsinin önemli türlerinden biri olan Niyaz Âyini (İlâhisi), zaman zaman
âyinlerin sonunda istek üzerine icra edilen bir eserdir. Gerek güftesi, gerekse bestesi
itibariyle izleyiciler tarafından beğenilen ve sıkça icra edilen bu eserin üzerinde
durulması gereken en önemli özelliği güfte ve bestesinin kime ait olduğudur.
Günümüzde yayınlanmış notalarda ve icrası esnasında yapılan anonslarda eserin
Sultan Veled’e ait olduğu ifade edilmektedir. Ancak güftenin bütününe ve eserin
melodik yapısına dikkatlice bakılırsa bu eserin Sultan Veled’e ait olmadığı görülür.
Makalemizde eserin güfte ve bestesine dair bir değerlendirme ele alınmıştır.

Gufte Beste Acisindan Niyaz Ayini Ilahisi Erdogan Ates