FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ – Yakup Şafak

12.07.2021
A+
A-

FERİDUN NÂFİZ UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ

 Yakup Şafak

Ülkemizin önde gelen tıp tarihi mütehassıslarından biri olan Prof. Dr. Feridun Nafiz Uzluk, Yüksek Mimar Şahabeddin Uzluk’un kardeşidir. Şahabeddin Bey 1900, Feridun Nafiz Bey 1902 yılında Konya’da doğmuşlardır. Anneleri Ayşe Sıdıka Hanım, Mevlâna soyundan gelmektedir.1 Babaları Subay Ahmed Hamdi Bey, görevli bulunduğu Beyşehir Taburu ile birlikte, 1905 senesinde Yemen’e gitmiş ve genç yaşında orada şehit düşmüştür.Uzluk kardeşler, Konya’da yakınlarının da bulunduğu Şems Mahallesi’nde anneleri tarafından büyütülmüşler, çocukluk ve gençlik dönemlerini mevlevî muhitinde geçirmişlerdir. Aldıkları Mevlevi terbiyesinin yanısıra, ülkemizin o yıllarda içinde bulunduğu kritik atmosfer içerisinde idealist, memleketsever gençler olarak da yetişmişler, daima ülke meselelerine ilgi duymuşlar ve daha öğrencilik yıllarında yazı hayatına atılmışlardır.

Feridun Nafiz Uzlukun Mevlevilikle Ilgili Bir Yayin Projesi Yakup Safak

ETİKETLER: