ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ SON POSTNİŞÎNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’INDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ – Selami Şimşek

A+
A-

ERZİNCAN MEVLEVÎHÂNESİ SON POSTNİŞÎNİ KEMAHLI İBRAHİM HAKKI EFENDİ’NİN DÎVÂN’INDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİ

Selami Şimşek

Özet

İbrahim Hakkı Efendi, Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Müşekrek Köyü’nde 1850 yılında doğmuştur. Şam, Mısır ve Hicaz taraflarında bulunup bir süre de Konya’da ikamet etmiştir. Konya’da iken Mevlevîliğe intisap etmiş ve Erzincan’a gelip buradaki Mevlevîhâne’yi onararak postnişîn olmuştur. 1924’te Erzincan’da vefat eden Hakkı Efendi’nin Dîvân başta olmak üzere, Şemsü’l-irşâd li-Sultân Reşâd, Miftâhu’l-ma‘ârif, Tuhfetü’r-reşâd fî fezâili’l-cihâd, Pend-i Pesendîde der-Fezâil-i Rûze adlı eserleri vardır. Dîvân’ında Mevlânâ, Mesnevî, Mevlânâ Dergâhı, Ney, Mevlevî Külâhı, Mevlevîler ve Mevlevî Sâlikleri gibi konulara yer vermiştir.

Erzincan Mevlevihanesi Son Postnisini Kemahli Ibrahim Hakki Efendinin Divaninda Mevlana Ve Mevlevilikle Ilgili Dusunceleri Selami Simsek

ETİKETLER:
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.