BİR AHLÂK KİTABI OLARAK MESNEVÎ – Himmet KONUR

08.07.2021
A+
A-

BİR AHLÂK KİTABI OLARAK MESNEVÎ

Himmet KONUR

ÖZET

Mesnevî insanı her bakımdan olgunlaştırmak ve yetkinleştirmek için kaleme alınmış bir eserdir. Bu nedenle onda insanla ilgili hemen her konuya temas edilmiştir. Ele alınan konular arasında ahlâkî olanlar önemli yer tutar. İnsanı insan yapan özellikler, insanın sahip olması ve kaçınması gereken duygu, düşünce ve davranışlar edebî bir üslup içerisinde örneklerle anlatılır. Bunun yanında sosyal ahlâk konularına da temas edilir. Bu haliyle o örneklerle kaleme alınmış manzum bir ahlâk kitabı hüviyeti taşımaktadır.

Biz bu makalemizde Mesnevî ’nin yazılış amacı ve Mesnevî ’de yer alan bazı ahlâk konuları üzerinde duracağız.

Bir Ahlak Kitabi Olarak Mesnevi Himmet Konur

ETİKETLER: