BENZER KAVRAMLAR AÇISINDAN KUŞEYRÎ VE MEVLÂNÂ BİRLİKTELİĞİ – Yüksel Göztepe

12.07.2021
A+
A-

BENZER KAVRAMLAR AÇISINDAN KUŞEYRÎ VE MEVLÂNÂ BİRLİKTELİĞİ

Yüksel Göztepe

İlk dönem eser veren sûfiler eserlerini kaleme alırken seyr ü sülûka ehil olanlara yolları kolaylaştırmak ve ehil olmayanları bu yoldan uzaklaştırmak için, yaşadıkları halleri ve ulaştıkları makamları ―mantık u tayr‖ (kuşdili) türünden ifadelerle anlatma gereğini duymuşlardır. Bir mutasavvıf içinde bulunduğu hali, tattığı zevki ve kesp ettiği makamları dile getirirken daha önce seleflerinin bu konudaki izahlarını bazen birebir alırken bazen de benzer ifadelerle veya daha fasih bir üslupla ele almıştır.

Benzer Kavramlar Acisindan Kuseyri Ve Mevlana Birlikteligi Yuksel Goztepe

ETİKETLER: