ÖLÜM HAK ERENLERİN VUSLATIDIR

Dr. İsa NURAZER

isanurnur@hotmail.com

İsa NURAZER, 1958 yılında, İran – Tebriz kentinde doğdu. 1976 yılında, Tahran Harazmi lisesinden mezun olup, Şiraz Üniversitesi sosyoloji bölümüne girdi. 1980 yılında, Önlisans belgesini alarak, Tahran’da, Orta okul, Sanat öğretmenliğine başladı

1986 yılında, İstanbul’a gelerek, Mimar Sinan Üniversitesi, Resim bölümüne girdi. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, ‘Sanatta spontane ve Doğaçlama süreci’ konulu Master tezini tamamladı.

2002 yılında, Resim bölümünden ‘Sanatın Ayna işlevi’ konulu Doktora teziyle, Sanatta Yeterlik belgisini aldı. Aynı yıl, İran’a dönüp, Tahran Azad Üniversitesi Resim bölümü hocalığına başladı. Aynı yılda, Tebriz’de, Nabi Akram Üniversitesi, Tabriz Azad Üniversite ve Şebüster Azadd Üniversitesi, Resim ve Grafik bülümlerinde, Desen, Resim ve ceşit sanat konulu derselerde hocalığa başladı. Şu anda, İki Üniversitede, aynı görevi sürdürmektedir.

İran – Azerbaycan’ın ünlü şairi Şehriyar ile akrabalık bağı bulunduğundan bu şairi yakından izleme ve onunla konuşma fırsatı buldu ve dolyısıyla, Orta okul döneminden itibaren, hem İran klasik şiiri hem de Azerbaycan çağdaş şiirine merak sardı. Türkiye’de bulunduğu süreçte, fırsat buldukça Türk şarirlerini inceledi. Mehmet AKIF, Yahya KEMAL, Ahmet HAŞİM ve Tevik NEYZEN gibi ünlü ustaların yazdıkları manzum şiirlerden çok etkilendi. Mimar Sinan Üniversitesinde, edebiyat hocalarıyla dialogda bulunup ve böylece , Türk çağdaş şiirine yakından ilgi duydu. Dil ve kültür açısından, Türk ve Fars edebiyatı arasında bulunan bağları merak konusu edindi.

Farsçadan Türkçeye, ilk çevirisi, İran çağdaş şair ve ressamı, Sohrab SEPEHRİ’den Seçme Şiirler; 1995 yılında, Cumhuriyet gazetesi; Kitap Eki’nde yayımlandı.

Türkiye’de yaşadığı süreçte Hz. Mevlanaya daha derinden ilgi duyudu. Türk klasik müziği ve sema ayinlerinden çok etkilendi. Konyayı ziyaret etti ve kendi içinde bir hayal kurdu! Hz. Mevlana’nın şiirlerindeki ritim ve müzik nasıl Türkçeye yansıtılabilir! Böylece farsça olan gazelleri mırıldanmaya başlayıp ve içinden usulca bir nehir akmaya başladı. Bu nehir işte o şiirlerin Türkçeye çevirisini oluşturdu …

Şu anda, Hz. Mevlana’nın şiirlerini, manzum bir biçimde, Türkçeye ve İnglizceye çevirmektedir. Bazı çeviri örnekleri, kendi sesiyle Semazen.net sitesinde mevcuttur.

Email: isanurnur@hotmail.com

Tel: iran +98 914 582 4005
İran +98 935 812 90 22

 

İran’da yayımlanan makaleler

1. Holbein ve ufuk çizgisi –Tandis dergisi , Sayı 31
2. Saklambaçlı Buluşma, LASMENİNAS – Tandis dergisi Sayı 79

Türkiye’de yayımlanan Kitaplar

1. YANA YANA DÖNE DÖNE – Mevlana’dan seçme gazeller(manzum)
Kaknüs yayınları – 2005 İstanbul

2. OKYANUSUN KENDİ SESİ – Mevlana’dan seçme gazeller (manzum)
Şule yayınları – 2006 İstanbul

3. GİZLER BAHÇESİ – Şeyh Mahmud ŞEBÜSTERİ (manzum)
Şule yayınları – 2006 İstanbul

Baskıya hazır eserler

1. MESNEVİ , birinci cilt ve ikinci cilt (manzum)
2. MEVLANA’dan seçme rubailer (manzum)
3. MEVLANA’dan seçme Gazeller ve rubailer (İnglizce)

Hz. Mevlana’nın 748. vuslat yıl dönümünde ölüm hakkında bir gazeli

DİVAN-İ KEBİR – Gazel 2037

ÖLÜM HAK ERENLERİN VUSLATIDIR

Manzum çeviri: İsa NOORAZAR (NURAZER)

Sen bu canı alırsan pek tatlı candır ölüm!
Seninle candan daha tatlı bir andır ölüm!

Uzat eli tepsiye, çekinme hiç ateşten !
Halil için bahçe var! Çiçek açandır ölüm!

Say ki bu yönde öldün! Bil ki o yönde doğdun!
İş böylesi olunca bil doğurandır ölüm!

Bırak teni can kesil! Raks ederek uç hemen!
Çekinme, gerçi sözde şer ve yamandır ölüm!

Yemin yüce zatına, felek toz olmuş ona …
Vuslat şeker sunarsa helva yapandır ölüm!

Canın özü ölümdür kimse kaçar mı özden?
Kaçmayın işte kaynak! Altın karandır ölüm!

Kurtulunca kafesten sana o bahçe mesken
Kır sedefi seyre dal! İnci yağandır ölüm!

Çağırmışsa Hak seni kendine çekmektedir
Gidiş senin cennetin kevser coşandır ölüm!

Say ölümü bir ayna! Aynaya bak neler var…
Güzlelliğin varsa bil hoşluk sunandır ölüm!

Mümin ve hoşsan eğer, ölüm de mümin sana
İnatçı kafirleri bil taşlayandır ölüm!

Güzel Yusufsan eğer görüntün elbet aynı
Çirkin olunca elbet korku yayandır ölüm!

Sus ki dilin tatlıdır Hızır gibi ölümsüz …
Bengi suyu görünce senden kaçandır ölüm!

 

 

YAZARIN EKLEMİŞ OLDUĞU YAZILAR
Ara 13, 2022 17:36
Şub 28, 2021 01:15
Ağu 20, 2020 18:31
Tem 13, 2020 20:53