Kemahlı İbrahim Hakkı Dede Tebrîk-i Ramazân-ı Mağfiret-Nişân’ı veya “Ramazaniye’si”

A+
A-

Kemahlı İbrahim Hakkı Dede

Tebrîk-i Ramazân-ı Mağfiret-Nişân’ı  veya  “Ramazaniye’si”

1859 yılında Kemah’a bağlı Müşekrek Köyü’nde doğan İbrahim Hakkı Efendi bir çok sıfatı üzerinde taşımakla birlikte herhalde ona en çok yakışan “yardımseverlik” vasfıdır. Hayatı hakkındaki tafsilatı başka bir makaleye havale ederek, bu “yardımseverlik” vasfı üzerine Ramazan vesilesiyle bir örnek vereceğiz.

Kemahi İbrahim Hakkı Dede’nin talebeliğinden müderrisliğine ve şeyhliğine kadar bu yardımsever taraflarını adım adım takip etmek mümkündür. Aşağıdaki tek sayfalık evrak, sanıyoruz, bunun en değerli ispatlarından biridir.

1915 Ocak’ında dervişanıyla Mevlevi Alayı’na katılan ve Kanal Seferi’ndeki cihat farizasını yerine getiren Kemahlı İbrahim Hakkım Dede, 1918 yılında Erzincan’a dönmek için yola çıkar ancak Sivas’a kadar gelebilir. O dönem yazışmalarından Dede’nin,  Erzincan’a dönebilmesi için paraya ihtiyacı olduğu anlaşılmaktadır.. Bu para sağlanamamış olacak ki  Kemahi İbrahim Hakkı Dede, o yılın Ramazan’ını Sivas’ta geçirmiştir.  Bu Ramazan’da vaazlarının yanında, Sivas’ta bulunan muhacirlere maddi destek  olmak üzere,  aşağıdaki “Ramazaniye” türündeki eserini bastırmış ve muhacirler yararına 10 kuruştan satışa çıkarmıştır.

Sivas Eşrafından Muhittin Erday’ı arşivinde bulunan ve bizimle paylaşma inceliği ile elimize geçen bu evrak, bize unuttuğumuz bir özelliğimizi Kemahi İbrahim Hakkı Dede’nin eserinde tekrar hatırlattı. Diğer-kamlık….

Kemahi İbrahim Hakkı Dede 1924’te göçtü ve Terzibaba’da sırlandı. Bu şiir ona rahmet vesilesi olsun. Ramazan Ayı’nız mübarek olsun…

Tebrîk-i Ramazân-ı Mağfiret-Nişân -1336

(Fâ’ilâtün / Fâ’ilâtün/ Fâ’ilâtün/ Fâ’ilün)
–  . – –      /  –  . – –    /     –  . – –  /    – . –

1. Bârekallâh şehr-i zî-şöhret nevâl-i bî-şümâr
Makdemünle oldı rûşen dîdeler devlet-medâr[1]

2. Fe’l-yesum fermân-ı Rahmânî sana tergîb ider
Ey şefî’-i sâimân v’ey tuhfe-i perverdigâr[2]

3. Âb-ı nîsân-veş cevâhir olmada a’mâlimiz
Sende ey mâh-ı mihekk keşşâf-ı sırr-ı Kird-gâr[3]

4. Bûy-i dil-cûyun sabâ-veş ‘âlemi ihyâ idüp
Yakdı mehtâb-ı meserret cümle din-dâr-ı diyâr[4]

5. Bu Kemâhî bü’l-kemâl kim ki kemâhî iktinâh
Eylesün mehdünle meşgûl şâh-ı “mâ zâğa’l-basâr”[5]

6. Yâ İlâhî kıl penâhı devlet ü milletimüz
Mâh-ı mezkûr hürmetine ez-heme şerr u hasâr[6]

7. Hakkıyâ dü-destle eyle du’â şehr-i Sivâs
Ola mağbût-ı medâyin tâ ilâ yevmü’l-karâr[7]

Erzincan Mevlevi Şeyhi Kemâhî Hoca El-Hac İbrahim Efendi’nin eseridir.

Muhâcirîn-i bî-çaregânî Menfaatine Ait Olup Fiyatı 10 Kuruştur.[8]

 

[1] Gelişiyle büyükleri sevindiren, nasibi bolluğu ile bilinen Ramazan Ayı’nı Allah mübarek kılsın.

[2] Ey Oruç tutanların şahidi, rızkı veren Allah’ın hediyesi olan oruç, sana rağbeti arttıran Allah’ın “Oruç tutsun” emridir! (Bakara Suresi: 185. ayet)

[3] Ey her şeyin aslını ortaya çıkaran, Allah’ın sırlarını bilen Ramazan Ayı ! Tıpkı nisan yağmuru gibi amellerimiz de sende değer kazanmaktadır..

[4] Bu beldenin dindarları, senin Saba rüzgarı gibi gönülçelen kokun dünyayı diriltince, sevinç mehtabı gibi mahyaları yaktılar.

[5] Her şeyin gerçeğine vakıf olan, Kemal’in babası olan, bu Kemahlı,  Miraç’ta “Gözleri kaymayan” Peygamber’in övgüsüyle meşgul olsun.(Necm Suresi. 17 Ayet.)

[6] Ey Allah’ın! Bu mübarek ay hürmetine cümle zarar ve ziyanın giderilmesi için  devletimiz ve milletimize yardım et.

[7] Ey Hakkı! Kaldır iki elini ve bu Sivas Şehri’nin kıyamete kadar imrenilecek şehirler arasında olması için dua et.

[8] Bu evrak,  Prof. Dr. Hasan Yüksel tarafından “ Erzincan Mevlevihanesi” bağlamında yayınlanmıştır. Hasan Yüksel,”Erzincan Mevlevihanesi”,Vakıf ve Kültür Dergisi, 1 Yıl , 1. Cilt, Sayı 3 , Kasım 1998. s.49

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.