KADİR GECESİ GİZLİ TUTULMUŞTUR

Kur’ân’ın tamamı Ramazan ayında kadir gecesinde dünya semâsına indi.

İbn-i Abbas (r.a) ve diğer müfessirler Kadir Sûresi’ni şöyle tefsir ederler:

“Biz onu kadir gecesinde indirdik.” (Kadr, 1) Bunun daha açık mânâsı şudur:

“Biz, bu sûreyi ve Kur’ân’ın cümlesini kadir gecesi yazıcı meleklere indirdik. Daha sonra, Cebrâil, lüzum görüldükçe parça parça yirmi üç senede Resûlullah (s.a.s) Efendimiz’e başka aylarda, günlerde, gecelerde, vakitlerde indirdi.”

“‘Kadir gecesi’ büyük bir gece mânâsındadır. Bazılarıda kadir gecesini şöyle açıklamışlardır:

‘Hüküm gecesi, O gece için,’ ‘Kadir gecesi..’ demek, ona tâzim ve kadrini yükseltmek içindir.”

O gecenin kadri ve kıymeti çok üstündür. Zîra Allah-u Teâlâ o seneden tâ gelecek seneye kadar olacak tüm işleri o gece takdir eder.

Sonra Allah-u Teâlâ şöyle buyurdu: “Kadir gecesinin nasıl olduğunu sana nasıl anlatmalı ki?”(Kadr, 2) Bu âyet-i kerîmede, daha açık olarak anlatılmak istenen mânâ şudur:

“Yâ Muhammed, Allahu Teâlâ sana bildirmemiş olsaydı, kadir gecesinin azametini, hatta tüm Kur’an’da olanları bilip anlayamazdın.

***

Kadir Gecesinin Gizli tutulmasındaki Hikmet

***

Biri şöyle sorabilir,

“Allah-u Teâlâ neden kullarına kadir gecesini kesin bir şekilde bildirmedi? Nitekim Cuma gecesini onlara bildirdi.”

Bu soruya şu cevap verilebilir: “Tâ ki o gece yaptıkları amele güvenmesinler. O geceyi bulup hayır işlediler mi, derler ki: ‘Biz, bin aydan hayırlı geceyi ihya ettik. Allah bizi bağışladı. Onun katında, bizim için dereceler ve cennetler meydana geldi.’ Dolayısı ile hiçbir amel işlemezler, o gece yaptıklarına güvenirler.

Kendilerine ümit ağır basar, helâk olurlar.” Bunun gibi kullara ömürleri de bildirilmemiştir. Tâ ki ömrü uzun olan şöyle bir şey demeye geçmesin, “Şehvet isteklerimi yerine getiririm. Dünya lezzetlerine ve nimetlerine dalarım. Ömrümün bitmesine yakın da, tövbe eder, Rabb’imin ibâdeti ile meşgul olurum. Böylelikle, tövbekâr, yararlı biri olarak ölürüm. ”Anlatılan mânâdan ötürü, Allah-u Teâlâ kullara ecellerini gizledi. Tâ ki sonuna kadar korkulu ve çekingen olsunlar. Ölümden korkup iyi ameller işlesinler. Tövbeye ve yararlı amellere devam etsinler. Kendilerine ölüm geldiği zaman hayır üzere bulunsunlar.

Bu arada, dünyanın lezzetleri ve istek duydukları şeyleri de, helâl yoldan kendilerine gelir. İyi niyetleri ve helâlinden alıp yedikleri için, Allah’ın rahmeti ile âhiret azâbından da kurtulurlar.

Denilmiştir ki:

“Allahu Teâlâ dört şeyi, dört şeyde gizledi. Şöyle ki:

a) Allahu Teâlâ, rızâsını tâatlarda gizledi.

b) Allahu Teâlâ, gazâbını masiyetlerde gizledi.

c) Orta namazı kılınan namazlar arasında gizledi.

d) Kadir gecesini de Ramazan ayında gizledi.”

***

Kadir Gecesinin Alametleri

***

Kadir gecesinin bilinmesi için bu alâmetlere dikkat edilmelidir: O gece açık ve rahat bir gecedir. Ne sıcaktır ne de soğuk denilmiştir ki: “Kadir gecesi, köpek uluması duyulmaz.”

Kadir gecesinin sabahında, güneş doğduğu zaman, biraz donuk doğar. Şuasız bir tepsi gibi çıkar. Gönül sahiplerine, velî kullara, tâat ehline o gece çok hayret verici şeyler meydana gelir. Bu mânâyı Allahu Teâlâ anlatılan sınıftan dilediği kullarına açar. Ve bu keşif, onların hâllerine, kısmetlerine, Azîz Celil Allah’a yakınlık derecelerine göre olur. Vesselam.

https://www.gazetebirlik.com/yazarlar/kadir-gecesi-gizli-tutulmustur/