İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN TARİHDEKi YERİ – Sezai KÜÇÜK

A+
A-

İSTANBUL MEVLEVİHANELERİNİN TARİHDEKi YERİ

Sezai KÜÇÜK

İstanbul Mevlevihanelerinin dünü ve bugünü, durum ve konumlarıyla ilgili görüşlerini paylaşan Sezai Küçük, Yenikapı Mevlevihanesinin tarihi gelişiminden bahsederken Mevlevihane’de XIX. yüzyıl içerisinde Mevlevi müziği, edebiyatı ve tasavvufunda değerli sanatkarlar, müzisyen ve edebiyatçıların yetiştiğini belirtmiştir. Sayın Küçük sunumunun sonunda İstanbul Mevleviliğinin, Mevlevilik tarihi içinde tekrar ayrıntılı olarak incelenmesinin gerekliliğine de değinmiştir.

Istanbul Mevlevihanelerinin Tarihdeki Yeri Sezai Kucuk

ETİKETLER: