Hatt-ı Hümayun ve Vakfiye Hükümlerine Göre ANKARA MEVLEVİHANESİ – Nazif Öztürk

A+
A-

Hatt-ı Hümayun ve Vakfiye Hükümlerine Göre ANKARA MEVLEVİHANESİ

Nazif Öztürk

Arşivlerimizde bulunan belgelerin tamamı uluslararası standartlara uygun bir şekilde tasnif edilerek araştırmacıların hizmetine sunulamadığı için, birçok benzerleri gibi Ankara Mevlevihanesi, günümüze kadar kalın bir sis perdesi arkasında kalmaktan kendini kurtaramamıştır. İlk defa bu yazı ile Padişah IV. Murad’m (1623-1640) Evahir-i Şaban 1039/13 Nisan 1630 tarihli hatt-ı hümayı1nu ve aynı tarihli Yeniçeri taifesinden Korucu Mahmud Başe’nin hazırlayıp tescil ettirdiği Mevlevihane Vakfiyesi hükümleri doğrultusunda, Ankara Mevlevihanesi bütün yönleriyle ele alınacak ve kafalarda soru işareti bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulacaktır.

Hatt I Humayun Ve Vakfiye Hukumlerine Gore Ankara Mevlevihanesi Nazif Ozturk

 

ETİKETLER: