HANYALI NÜRİ’NİN MEVLANA ve MESNEVİ KONULU MEDHİYELERİ – Bilal Çakıcı

A+
A-

HANYALI NÜRİ’NİN MEVLANA ve MESNEVİ KONULU MEDHİYELERİ

Bilal Çakıcı

Hanya’nın ileri gelenlerinden Ahmed Bey’in oğlu olan Osman Nuri Bey, 1181/ 1767 yılında Hanya’da doğmuştur. 1215/1800 yılında Yeniçeri Ocağı zeametli katibi olmuş ve muhtemelen vefatına kadar bu görevi ifa etmiştir.

Hanyali Nurinin Mevlana Ve Mesnevi Konulu Medhiyeleri Bilal Cakici

 

ETİKETLER: