HAL-İ PÜR-MELALLERİYLE MANİSA MEVLEVİHANELERİNİN SER-GÜZEŞTİ – Mehmed Veysi DÖRTBUDAK

A+
A-

HAL-İ PÜR-MELALLERİYLE MANİSA MEVLEVİHANELERİNİN SER-GÜZEŞTİ

Mehmed Veysi DÖRTBUDAK

TARİHÇE

Birinci Mevlevihane

Manisa Mevlevihane’si Yukarı Tabakhane Mahallesi, halk arasında Mevlana Mahallesi denilen mevkide, Spil Dağı’nın eteklerinde Milli Park içerisinde, kurulmuş büyük bir yapıdır. Varlığını Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinden öğrendiğimiz Kitabesine göre; Saruhan Bey’in torunu İshak Çelebi tarafından Hicri 770, Miladi 1368-1369 yıllarında yaptırılmıştır. Mevlevihane, arada epece bir mesafe olsa da, İshak Çelebi’nin 1366-1379 yıllarında yaptırdığı Ulu Cami Külliyesi’nin bir bölümü olarak kabul edilir. Yapı hakkındaki ilk bilgiler İshak Bey’in vakfiyesinde1 yer almaktadır. Vakfiyenin kopyası Fatih zamanında_ tescil edilmiştir. Bu da bize Saruhanoğulları’ndan birçok vakfı fesheden Fatih’in bu senedi tescil etmesi, vakfın sıhhatine delil teşkil eder. Vakfiyede yapıdan “imaret” olarak bahsedilir.

Hal I Pur Melalleriyle Manisa Mevlevihanelerinin Ser Guzesti Mehmed Veysi Dortbudak