GALATA MEVLEVİHANESİ POSTNİŞİNLERİNDEN MEHMED ESAD DEDE (ŞEYH GALİB)’NİN DİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ – Farünnisa BİLECİK

A+
A-

GALATA MEVLEVİHANESİ POSTNİŞİNLERİNDEN MEHMED ESAD DEDE (ŞEYH GALİB)’NİN DİL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Farünnisa BİLECİK

Divan edebiyatının son büyük şairi kabul edilen Şeyh Galib, 1757 yılında İstanbul’da doğmuştur. Asıl adı Mehmed’dir. Şiirlerinde “Esad “ve” Galib ” mahlaslarını kullanmıştır. Köklü bir Mevlevi ailesine mensuptur. Tasavvuf konusunda ilk eğitimini babasından alır. Daha sonra 18. Yüzyılın tanınmış sufilerinden Mevlevi şair Neşet Süleyman Efendi’nin derslerine devam eder. ” Esad ” mahlasını bu zattan alır. 1785’e kadar kullandığı bu mahlası, eski ve yeni pek çok divan şairinin de benimsemesi sebebiyle, ” Galib ” olarak değiştirir. 24 yaşında iken Divan-ı hümayun Beylikçiler Kalemi’ne memur olur. Bir süre burada görev yaptıktan sonra, ani bir kararla Konya’ya gider ve Mevlevi dergahında çileye soyunur. Çilesini İstanbul Yenikapı Mevlevihane’sinde tamamlar. 1791 ‘de Galata Mevlevihanesi postnişinliğine getirilen Şeyh Galib, vefat ettiği 1799 tarihine kadar şeyhlik vazifesini sürdürür. Mezarı, Galata Mevlevihanesi’ndedir.

Galata Mevlevihanesi Postnisinlerinden Mehmed Esad Dede Seyh Galibnin Dil Yonunden Incelenmesi Farunnisa Bilecik