Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği Mevlevihaneler – Haşim Karpuz

A+
A-

Evliya Çelebi’nin ziyaret ettiği Mevlevihaneler

Haşim Karpuz

1. Giriş

1. 1. Konunun tanımı

Bu araştırmanın konusu 17. yüzyılın ünlü seyyahı Evliya Çelebi’nin gezip gördüğü, eserinde bahsettiği Mevlevihaneler hakkındaki izlenimleri ve bunlardan günümüze gelebilenlerin mimari özelliklerinin belirlenmesidir. Bilindiği gibi Evliya Çelebi Seyahatnamesinde ziyaret ettiği birçok tekke ve zaviye hakkında bilgi vermiş, tasavvuf ehli şeyh ve dervişleri e görüşmüştür. “Seyahat ya Resulullah” diyerek seyyah olduğu rüyayı yorumlayan Kasımpaşa Mevlevihanesinin şeyhi Abdullah Dede’dir.

Evliya Celebinin Ziyaret Ettigi Mevlevihaneler Hasim Karpuz

 

ETİKETLER: