ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU – Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

A+
A-

ESKİŞEHİR MEVLEVİHANESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Hasan Hüseyin ADALIOĞLU

ÖZET

1525 yılında inşa edilen Eskişehir Mevlevihanesi, Eskişehir/Odunpazarı mevkiinde yer alan ve Kurşunlu Külliyesi olarak anılan Çoban Mustafa Paşa Külliyesi içerisinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Günümüze kadar geçen zaman içerisinde değişik tamir ve tadilatlar geçiren külliye, en son Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2008 yılında restore edilmiştir. Restorasyon sonrası Külliye içindeki binaların kullanımı;  Odunpazarı Belediyesine tahsis edilmiştir.

Külliyenin işletim hakla Odunpazarı Belediyesine aittir. Külliye içerisinde bulunan Mevlevihane’nin Matbahı; küçük cam sanatları atölyesi, İmaret; büyük cam sanatları atölyesi, Semahane; haftanın belirli günleri ney dinletisi, mesnevi sohbetleri, sema kursları, sergi ve konferans salonu, Dergah hücrelerinin bir bölümü; hat, ebru, minyatür ve tezhib gibi geleneksel İslam sanatlarının icra edildiği mekanlar olarak kullanılırken, diğer bölümü ise Lüle Taşı Müzesi olarak kullanılmaktadır. Harem veya Düşkünler yurdu olarak bilinen dört kubbeli mekan, Odunpazarı Belediyesi Evlendirme Memurluğu olarak hizmet vermektedir. Külliye içinde Talimhane veya Sıbyan Mektebi olarak bilinen ve Hasan Hüsnü Dede döneminde (1865/1908), gelen misafir ve ziyaretçilerin kabul edildiği makam olarak kullanılan iki kubbeli mekan ise; Odunpazarı Belediyesince Eskişehir Mevlevihanesi Kültür Derneği’ne kütüphane olarak tahsis edilmiştir. Kütüphanede genelde tasavvufi eserler, ağırlıklı olarak da Mevlevilik ile ilgili kaynak eserler yer almaktadır.

Eskisehir Mevlevihanesi Ve Gunumuzdeki Durumu Hasan Huseyin Adalioglu