Doğu Türkistan ve Sincan’da Rumi’nin Mesnevi’si – Thierry Zarcone

A+
A-

Doğu Türkistan ve Sincan’da Rumi’nin Mesnevi’si

Thierry Zarcone

Çok iyi bilindiği gibi, Mevlana Celrueddin-i Rumi’nin (ö. 1273) “Farsça Kur’an” olarak tanımlanabilecek, meşhur Mesnevi-i Ma’nevi’sine diğer ismiyle Mesnevi-i Şerifine, bir çok sı1fi ve İslam dünyasının okur yazan tarafından, özellikle Farsçanın konuşulduğu, en azından ulema tarafından bilindiği Osmanlı İmparatorluğu, Orta Asya ve Hint alt-kıtası gibi bölgelerde çok fazla rağbet edilmiştir. Mesnevi bu itibarını, Fars edebiyatının nadide örneklerinden biri olmasının yanı sıra, atipik ve esoterik de olsa, Kur’an’ın belli başlı tefsirlerinden biri olmasına borçludur. Bazı kitaplar, tarikatler gibi müslüman toplumculuğunun üzerinde veya toplumun tümü kastedilmeksizin, özel toplumlar üzerinde, tam anlamıyla istisnai bir yapıcı güce sahiptir ve bu yönüyle de incelenmeyi hak etmektedir.

Dogu Turkistan Ve Sincanda Ruminin Mesnevisi Thierry Zarcone

ETİKETLER: