DÎVÂN-I KEBÎR ve MESNEVÎ’DE “DÜŞ-KOŞ” ya da “KOŞ-DÜŞ” – Tevfik H. Subhâni – Çev. Hicabi Kırlangıç

A+
A-

DÎVÂN-I KEBÎR ve MESNEVÎ’DE “DÜŞ-KOŞ” ya da “KOŞ-DÜŞ”

Tevfik H. Subhâni
Çev. Hicabi Kırlangıç

Divan I Kebir Ve Mesnevide Dus Kos Ya Da Kos Dus Tevfik H Subhani Cev Hicabi Kirlangic