ÇOCUGA GÖRELİK AÇISINDAN “MESNEVi’DEN SEÇME HİKAYELER” BAŞLIKLI KİTAPLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ – İbrahim Gültekin

A+
A-

ÇOCUGA GÖRELİK AÇISINDAN “MESNEVi’DEN SEÇME HİKAYELER” BAŞLIKLI KİTAPLARA ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

İbrahim Gültekin

Kendisine düşünme yetisi verilerek sorumluluk sahibi kılman, aklıyla diğer canlılardan ayrı ve üstün tutulan insan, her şeyden önce mukadd~s bir varlıktır. Onun ana rahminde başlayan yolculuğu kendine özgü birçok zorluklarla dolu olduğu gibi aynı zamanda olgunlaşma sürecine tanıklık eder. İnsanın tek başına hayatını devam ettirme yeteneğine sahip olduğu, söylenebilir bir gerçekliktir. Ancak o, mutluluğu ve huzuru teklikte değil çoklukta, daha doğrusu bir topluma ait olmakta bulur. Bu durum aynı zamanda ontolojik bir sorumluluktur.

Cocuga Gorelik Acisindan Mesneviden Secme Hikayeler Baslikli Kitaplara Elestirel Bir Bakis Ibrahim Gultekin

 

ETİKETLER: