Mehmet Demirci

Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ

mehdemirci@hotmail.com

www.mehmetdemirci.org

ÖZGEÇMİŞİ:
1942’de Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Kovanlık köyünde doğdu. Konya Akçeşme İlkokulu ve Konya İmam-Hatip Okulu’nda okudu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda iki yıl öğretmenlik yaptı. Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü.
1984″te “doktor” unvanı aldı. 1987’de “doçent”, 1994″te “profesör” oldu. İlâhiyat Fakültesi’nde 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu.
Öğretim üyeliği yanında, çeşitli zamanlarda Fakülte Kurulu üyeliği, İlâhiyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde 6 ay öğretim üyeliği yaptı.
Mayıs 2009’da emekli oldu.
TRT radyosunda uzun yıllar Ramazan için kuşak programlar yaptı. Hâlen İzmir Yeni Asır gazetesinde haftada iki gün köşe yazısı yazmaktadır.

İletişim
E-Mail: mehdemirci@hotmail.com

Telif Kitapları:
Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi
Türkistan Notları
Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf
Hz. Mevlânâ ve Mevlevî Kültürü
Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler
İbâdetlerin İç Anlamı
Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar
Nûr-i Muhammedî
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler
Hadislerle Tasavvuf Kültürü
Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü-Makaleler
Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları
40 Levha 40 Yorum
İyiler ve İyilikler
Çeviri ve yayına hazırladıkları:
Nurlar Hazînesi (İbn Arabî’den çeviri 101 Kudsî Hadis)
Osmanlı Tasavvuf Kültürü (Kasîde-i Tâiyye Şerhi, İbn Fârız-Ankaravî)

Yazıları

Bilgiden bilgeliğe
Organların orucu
Evi yıkılan adam
Tuğrul İnançer’in ardından
Ramazan düşünceleri
Bir delinin kuyuya attığı taşı çıkaran akıllı yiğit
Hasan benim dervişimi koru!
Mektupla manevi eğitim
Kültürel Çıplaklık
Hasan Ali Yücel’in Mevleviliği-3
Hasan Ali Yücel’in Mevleviliği-2
Hasan Ali Yücel’in Mevleviliği-1
“BANA KADINLAR SEVDİRİLDİ”
Dervişler ve gaziler
Dün geçti, şimdi yeni şeyler gerek
747. vuslat gecesi
Para ve güç tarikatı bozar
Tarikatlerin hali ne olacak?
Teber
Ya Fettah
İşine Odaklanmak
Şerden hayır doğabilir
Gönüldeki dikenler
Bir modern zaman menkıbesi
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK MEVLEVİ ÇİLESİ
Diyojen’den Hz. Mevlana’ya
Mevlana’nın kadına bakışı
BİR EĞİTİM ARACI OLARAK MEVLEVÎ ÇİLESİ
MEVLÂNÂ VE SEMÂ’
“MEVLEVΔ-
ORUCUN İÇ ANLAMI
BU DERVİŞ BAŞKA
NAFİZ NAYIR VE MEVLÂNÂ
MEKTUPLAR-2
MEKTUPLA İRŞAD
YUNUS EMRE ÇALIŞMALARINA GENEL BAKIŞ
RUHLARIN MEYVESİ
Ahmet Hatipoğlu göçtü
SİNAN’IN GÜNLÜĞÜ’NDE MEVLEVÎ KÜLTÜRÜ
EZANLA HAYAT BULANLAR
İZMİR’DE MESNEVİ OKUMALARI
ZEKÂÎ DEDE EFENDİ
Manisa’da Mesnevi Sohbetleri
HULEFÂ-YI RÂŞİDÎN DEVRİ
CENNETTEKİLER
KÜTAHYA’DA MEVLEVÎ SEMPOZYUMU
GELİBOLU MEVLEVÎHÂNESİ VE HÜSEYİN AZMÎ DEDE
“FİNCANIMDA COLA VAR”
YAKUP KADRİ MANİSA MEVLEVİHANESİ’NDE
BURSA’DA ÜFTÂDE SEMPOZYUMU
Mustafa Kutlu’da Mevlâna ve Sema
Bir Mûsıkî Ocağı: İzmir Mevlevihanesi
MEVLEVİHANELER SEMPOZYUMU
AFYON’DA SULTAN DÎVÂNÎ VE MEVLEVÎLİK SEMPOZYUMU
“ATEŞ DENİZİ”NDE ATEŞİN METAFİZİĞİ
MESNEVÎ DÎBÂCELERİ VE ONLARA A. AVNİ KONUK ŞERHİ
ATEŞ DENİZİ’NDE MEVLEVÎLER
İZMİR MEVLEVİHANESİ
Alvarlı Efe Divanında Nûr-i Muhammedî İzleri
DUÂ, EVRÂD, AHZÂB
TEKKE KAPISI
Hacı Bayram Sempozyumu
Ahmet Hatiboğlu Beste Külliyatı
Tefekkür Dünyamızda Tasavvufun Yeri
DEFTER-İ DERVÎŞAN
Neyzen Tevfik Bektaşî Dergâhında
Neyzen Tevfik Mevlevîhânede
Mevlevî Mutfağında Pişenler
TANPINAR VE MEVLÂNÂ
ORUÇLULARA ARMAĞAN-II
ORUÇLULARA ARMAĞAN-I
TANPINAR’IN GÖZÜYLE MEVLEVÎ SEMÂI
İZMİR MEVLEVÎHÂNESİ ŞEYHİ NUREDDİN EFENDİ
EVLÂD-I FÂTİHANDAN ALÂADDİN HALVETÎ
BİR DİYANET BAŞKANININ ANILARI
SEMÂ ÇIKARMA ÂDÂBI
“HAYÂLİ CİHAN DEĞER”
BİR YÛNUS ROMANI: OD
HİCAZ HÂTIRASI
SULTAN VELED GÜNLERİ
KONYA BEREKETİ
“TÖVBENİN TADI”
HACCIN MÂNEVÎ BEREKETİ
SEYYİD BURHANEDDİN SEMPOZYUMU
“ÖMRÜMÜN BEREKETİ”
MESNEVİ NASIL YAZILDI?
RAMAZANIN GETİRDİKLERİ
RAMAZAN BEREKETİ
ÜMİTSİZLİK ACIDIR
SEVİNELİM ÇÜNKÜ ALLAH VAR
“GÖRDÜM Kİ SEN İÇİMDESİN”
ALLAH’I ARARKEN
ANNELERDEKİ İRFAN
DUA ŞİİRLERİ
YALVARIŞLAR
ANNELER İÇİN
MÜNÂCAT
ŞİİRDE CÂMİLER
MESNEVİ’DE HZ. ALİ İMAJI
DUA VE HUZUR
ŞÜKÜR ŞİİRLERİ
NERDESİN?
BAYRAM SEVİNCİ
RAMAZAN ŞİİRLERİ-II
RAMAZAN ŞİİRLERİ
ALLAH’I ANARKEN
EL UZAT BANA
KULUM DER MİSİN?
FANİLİK
İNANMAK GÜZELDİR
SABAH DUASI
ŞİİRE DAİR
MISIR’DAKİ HAZİNE
ATIN KUSURU
SULTAN MAHMUT VE HIRSIZLAR
SABRIN ÖDÜLÜ
BİLÂL-İ HABEŞÎ: SES VE İMAN
EHL-İ BEYTİN YASINI TUTMAK
FETVA-TAKVA (Kuş Avlayan Adam)
BAYRAM SEVİNCİ
KUR’AN ŞİFADIR
ÇİRKİN SESLİ MÜEZZİN
MAHİR İZ VE TASAVVUF
ALLAH’IN KULU VE ALLAH’IN SOPASI
NASUH’UN TÖVBESİ
AYAZ’IN FERÂSETİ
AYAZ’IN SIRRI
ARMUT AĞACINDAN CENNET AĞACINA
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK – Mehmet Demirci
FETRET DEVRİ BEREKETİ: AVNİ KONUK VE MESNEVÎ-İ ŞERİF ŞERHİ – Mehmet Demirci
THE OLD MAN”S COMPLAINTS – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ’DA İNSAN – Mehmet DEMİRCİ
Allah’a Yaklaşmanın Yolu – Mehmet Demirci
MESNEVİ HİKAYELERİNİ GÜNÜMÜZE SUNMAK – Mehmet Demirci
TUZAĞA DÜŞEN KUŞUN ÖĞÜDÜ – Mehmet Demirci
ÜÇ BALIĞIN HİKÂYESİ – Mehmet Demirci
İBRAHİM EDHEM’İN HİKÂYESİ – Mehmet Demirci
Sultan Mahmut ve Ayaz – Mehmet Demirci
ODUNCULUK YAPAN DERVİŞ – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ İLE DÜNDEN BUGÜNE YOLCULUK – Mehmet Demirci
KÖR, SAĞIR VE ÇIPLAK – Mehmet Demirci
HADDİNİ AŞMANIN ZARARI – Mehmet Demirci
ÖLEN OĞUL – Mehmet Demirci
MEVLÂNÂ VE ORUÇ – Mehmet Demirci
FİL NEDİR? – Mehmet Demirci
FİL VE YAVRUSU – Mehmet Demirci
GERÇEK BİR İSİM ÇOK – Mehmet DEMİRCİ
DEVECİ İLE FİLOZOF – Mehmet DEMİRCİ
İHTİYARIN ŞİKÂYETİ – Mehmet Demirci
ÇOBAN VE HZ. MUSA – Mehmet Demirci
GÜZELLİK-ÇİRKİNLİK – Mehmet Demirci
GÖNÜL AYNASI (GÖNÜL TEMİZLİĞİ) – Mehmet Demirci
HZ. ALİ’NİN DÜŞMANINI ÖLDÜRMEMESİ – Mehmet Demirci
KERBELÂ’YI ANMAK – Mehmet Demirci
SAĞIRIN HASTA ZİYARETİ – Mehmet Demirci
DÖVME YAPTIRAN ADAM – Mehmet Demirci
GRAMER BİLGİNİ VE KAYIKÇI – Mehmet Demirci
BEDEVİNİN ARMAĞANI – Mehmet Demirci
BEDEVİ VE KARISI – Mehmet Demirci
MESNEVİ’DE EZÂN-I MUHAMMEDÎ – Mehmet Demirci
İHTİYAR ÇALGICI – Mehmet Demirci
PAPAĞAN HİKAYESİ – Mehmet Demirci
NEFİS AZGIN ASLAN GİBİDİR – Mehmet Demirci
KENDİNDEN KAÇMAK
MECNUNUN LEYLÂ’SI – Mehmet Demirci
CARİYENİN HASTALIĞI – Mehmet Demirci
“NE OLURSAN GEL” – Mehmet DEMİRCİ
MESNEVİ ŞERHLERİ VE ŞÂRİHLERİ HAKKINDA BİR KAÇ NOT – Mehmet DEMİRCİ
“ MESNEVÎ’DE AKIL – AŞK KARŞILAŞTIRMASI” – Prof.Dr. Mehmet DEMİRCİ
MOĞOLLAR VE MEVLÂNÂ – Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’NIN KADINA BAKIŞI – Mehmet DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’DA İNSAN – Mehmet DEMİRCİ