Mahmud Erol Kılıç

Prof. Dr. Mahmut Erol KILIÇ

2 Haziran 1961’de İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğrenim gördü (1980 giriş). 1988’de asistan olarak göreve başladığı Marmara Üniversitesi, İslam Felsefesi Anabilim dalında “İslam Kaynakları Işığında Hermes ve Hermetik Düşünce” isimli yüksek lisans tezini hazırladı (Basıldı). Türkiye Üniversitelerinde müstakil “Tasavvuf Anabilim Dalı”nın kuruluşunun ardından bu anabilim dalında yapılan ilk doktora tezi sayılan “İbn Arabi’de Varlık ve Mertebeleri” isimli tezini savundu (Basıldı). Türkçe ve yabancı dillerde birçok ansiklopedi ve dergilerde sahasıyla ilgili makaleleri yayınlandı. Şimdiye kadar 16 kitabı çıktı. Ulusal ve uluslararası konferanslarda tebliğler sundu, radyo ve televizyon programlarına katıldı.

İngilizce, Arapça, Farsça ve Fransızca bilen Büyükelçi Kılıç evli olup, Gülçehre ve Gülnihal’in babası, Yahya’nın dedesidir.

Bulunduğu İdari Görevler

Mar. Üniv., İlahiyat Fak., Sistematik Tasavvuf B. D. Başk., (1998 – 2008)

Türk ve İslam Eserleri Müzesi (TİEM – İstanbul) Başkanlığı (2005-2008)

Islamic Manuscript Association (TIMA – Cambridge) yönetim kurulu başkanlığı (2006-2012).

Journal of Sufi Studies (BRILL – Leiden) editör üyeliği (2010-2015)

Muhyiddin Ibn Arabi Society (MIAS – Oxford) şeref üyesi. (2000 – )

İslâm İşbirliği Teşkilatına Üye Ülkeler Parlamentolar Birliği (İSİPAB, PUIC – Tahran/IRAN)
Genel Sekreterliği (2008-2018)

Türkiye Cumhuriyeti’nin Endonezya nezdinde Büyükelçisi (2019 – 2021)

Mayıs 2021’ten beri İslam İşbirliği Teşkilatı’na (İİT) bağlı İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörüdür.

Yazıları

12