İsmail GÜLEÇ

Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ

ÖZGEŞMİŞ

20 Ekim 1970’te esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin son çocuğu olarak Kadıköy’de (İstanbul) doğdum. İlk, orta ve lise öğrenimini Kadıköy’de tamamladım. 1989-1990 ders yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi-Belge Yönetimi bölümüne kaydoldum. Üç yıl boyunca Fars Dili ve Edebiyatı bölümünde Prof. Dr. Naci Tokmak ve Prof. Dr. Mehmet Kanar’ın derslerini takip ettim. Tarih bölümünden Prof. Dr. Mübahat Kütükoğlu, Prof. Dr. Mehmet İpşirli ile Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’ın derslerini aldım. 1992-1993 ders yılında aynı bölümden ‘iyi’ derece ile mezun oldum.

Tarih mi, edebiyat mı diye bir tereddüt geçirdikten sonra edebiyatta karar kıldım ve 1994–1995 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Yüksek Lisans programına kaydoldum. Ankara’ya gidip askerliğimi tecil ettirmeye üşendiğim için kaydımı dondurup askere gittim. 239. Tertip ile askere gittim ve kısa dönem olarak askerliğimi Balıkesir ve Çankırı’da tamamladım. Yüksek Lisans derslerine ise 1995-1996 ders yılında devam ederek Prof. Dr. Atillâ Şentürk’ün danışmanlığında hazırladığım “Bahrü’l-Maarif’e Göre Edebî Kavramlar” adlı tezimi 1997 Haziranında savunup “M. A.” derecesini aldım.

1997–1998 ders yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalının Doktora programına kaydımı yaptırdım. Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın danışmanlığında hazırladığım “İsmail Hakkı Bursevî’nin ‘Rûhü’l-Mesnevî’sinin İncelenmesi” isimli doktora tezimi tamamlayarak PhD unvanını aldım.

İstanbul Üniversitesi akademik personeli için düzenlenen formasyon kursunu 2003 Mayıs döneminde başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandım.

2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında Harvard Universitesi The Center for Middle Eastern Studies’te (CMES) misafir öğretim üyesi olarak bulundum.

2013’te kazandığım üç aylık bursla Leiden Üniversitesi (Hollanda) araştırmacı olarak bulundum ve profesörlük takdim tezimi bu sürede tamamladım.

Ocak 2009’da doçent, Şubat 2014’te de profesör oldum.

ABD başkanlığı, Bölüm başkanlığı, FYK, ÜYK ve Sanato üyelikleri yanı sıra Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü (2010-2015), Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi kurucu rektörlüğü (2015-2017) görevlerinde bulundum.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Vekil Dekanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü görevlerini yürütüyorum.

Yurt içi ve yurt dışında arkadaşlarımla birlikte birçok sempozyum düzenledik ve düzenlemeye devam ediyoruz. Muhtelif kuruluşlarla ortak projeler gerçekleştirdik.

En çok sevdiğim şey yazmak ve gezmek, özellikle farklı kültürleri ve insanları tanımak.  Çocukluğumdan beri roman okurum ve sinemaya giderim. Keyfim ve vaktim olursa yemek yapmaktan zevk alırım. F

Klasik Türk Edebiyatı uzmanlık alanım. Tasavvuf Edebiyatı ise ilgi alanım.

Evli ve iki çocuk babasıyım.6 Haziran 1996 – 5 Ekim 2005 tarihleri arasında İ.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi olarak;

2005-2015 arasında Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştım.23 Haziran 2015’tarihinden beri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum.

 

Yazıları

Aşkı olanın hastalığı olmaz
İsmail Hakkı Bursevi’nin Ruhu’l-Mesnevi’sinin incelenmesi / Yazar:İSMAİL GÜLEÇ
Yakayı yırtmadan olmaz bu işler
Sedef gibi kanaatkâr olmadan inci sahibi olunmaz
Noksan olan kamili bilmez
Bursevî ve Rûhü”l-Mesnevî”si
Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin Tamamına Yapılan Türkçe Şerhler – İsmail GÜLEÇ
Bir kere kafaya koyduktan sonra
Söze değil öze bakın
Mübarek ahmaklık hikmetsiz akıldan yeğdir
Belediye başkanı için bir ölçü de Mesnevi’den
Hazreti Kahve beyanındadır
Bilmez insân kadrini âlemde insân olmayan
Ölümsüzlük ağacı nedir?
Mesnevi Şerhlerini Karşılaştırma Denemesi
Görünen sadece bir kapı ve bir eşik mi?
Mesnevi neden ‘dinle’ ile başlar?
Kaç türlü oruç vardır?
Murat Pay’ın Saklı Miras Miraciyyesi
Şol yel esip geçmiş gibi
Şeb-i arûslar biter mi?
Mevlana’dan sağlıklı beslenme öğütleri
Mevlânâ’nın Mesnevî ’sine yapılan Türkçe şerhler
Cezîre-i Mesnevî şerhleri
BURSEVÎ’s interpretation of the Mesnevî: Rûhü’l-Beyân
Meşreb’in Kitâb-ı Mebde-i Nûr’u Mevlânâ’nın Mesnevî’sinin şerhi midir?
Gölpınarlı Şerhi’nin Diğer Mesnevi Şerhleri Arasındaki Yeri
Mesnevî’nin kültürler arası ilişkiler üzerindeki etkisi
Mesnevî’de Geçen Hikayedeki Vezir, Aziz Pavlus mudur?
İsmail Hakkı Bursevî”nin Rûhü”l-Mesnevî”sinde geçen hadisler
İbrahim Gamard ve Rûmî and Islamadlı eseri
On a disputed question in a story by Mawlana Jalaladdin al-Rumi
Mesnevi’den Hayvan Hikâyeleri
Nefsiyle kavga etmeyen başkalarıyla kavga eder
Kör ile kötürümün ortaklığı
Sibel Eraslan’ın Siret-i Meryem’i üzerine
Dede Korkut’u bilen tasavvufu daha iyi öğrenir
Köyün en akıllısı veya bir başka sufi ile zahit hikayesi
Hz. İbrahim zalim olabilir mi?
Çarşaf-ı Şerif ve Yanmaz Kefen
Çocuklar İçin Hazırlanan Mesnevî Hikâyeleri Üzerine [1]
Sağlıklı beslenmek üzerine
Ne kadar anlayışlıyız?
İnancı bünyenin bir uzvu yapmak
Bilmecelerle birlikte neleri kaybediyoruz?
Neden bu kadar benciliz?
Bayram o bayram ola
Mevlevihane nerede, bilen yok!
Taksim Kâbe’ye benzetilir mi?
Yaz Demişler Ânı, o da yazmış
Belhî ve Tevhidin Sırları
Piyasa Mevleviliği
Mâşuk’un Nefesi nefesimizi kesti
Müslümanlar St Petersburg’u inşa edebilir miydi?
Dünyaya kazık çakan var mı?
Ayşe Şasa’nın Bir Ruh Macerası
İsmail Hakkı Bursevî ve şerhleri
Hüdhüd ile karga arasındaki kavga biter mi?
Nasreddin Hoca yaşıyor mu?
Rafet Elçi’nin Şair isimli romanı üzerine
Birisi size deve derse kızar mısınız?
Messi formasını giyen çocuk
Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler Üzerine
Selam filmi üzerine
Allah iki göz vermiş
PTT’nin Divan-ı Kebir’i
Enderunî İsmail Bey
Kuş Dilini Bilenler Okusun
Kaç türlü oruç vardır?
Neden iri taşlardan yüzükler takarız?
Samuray ve Hz. Ali
Bâb-ı Esrâr’ın Sırları
Modern Bir Yunus Emre Menakıbnamesi: Od
Giritli Aziz Efendi’nin Varidat’ı
Modern bir maktel-i Hüseyn: Aşkın Şehidi
Tilki ile Karga
Asaf Hâlet Çelebi’de Gölpınarlı eleştirisi
Dervişlerin Defteri
New York’ta Beş Minare’de Mevlana
Hilmi Yavuz’un İslam’ın Zihin Tarihi
¨Aslolan Aşk, gerisi hikaye¨
Mevlana’nın Eflatun’dan farkı nedir?
Rahibeye benzemek
Kaç türlü bayram vardır?
Oruç ne zaman oruç olur?
Mevlana ile Nasreddin Hoca arasında fark var mı?
Çocukları diri diri mezara gömmek adeti bitti mi?
Dünya inananlar için niye zindan olur?
Elif Şafak’ın Aşk romanı üzerine geç kalmış bir yazı
Sözün bittiği an
Bir ömürlük misafir
Evlat mahçup eder:
Noel Ağacı ve Noel Baba
Bir nokta peşinde geçen bir ömür: Lütfi Filiz
Kimi kurban edelim?
Masallar gerçekten masal mı?
Kahve Yemenden gelir, suyu çemenden!
Ramazan Bayramı mı, Şeker Bayramı mı?
Mesnevî sadece Mesnevî midir?
Kıldığımız namazlar namaz mı?