İbrahim Emiroğlu

Prof. Dr. İbrahim EMİROĞLU

ibemir@hotmail.com

 Özgeçmişi:

1956 Leventpınar köyü İliç/ERZİNCAN doğumlu. Erzincan İmam-Hatip Lisesini (1973) ve Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nü bitirdi (1979). İki yıl Uşak/Ulubey Lisesinde öğretmenlik yaptı. Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’ne Felsefe asistanı olarak girdi (1981). Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne öğretim görevlisi olarak atandı 1982). Aynı görevle D.E.Ü.İlâhiyat Fakültesine naklen atandı (1983). 1991’de Mantık alanından doktor, 1996’da Doçent, 2002 yılında da Profesör oldu. İngilizce ve Arapça bilmektedir. Evli olup dört oğlu vardır.

Kitapları:

Telif:

 1. Mantık Yanlışları, İfav, İstanbul, 1993, 256 sayfa.
 2. Ana Konularıyla Klasik Mantık, Kitabevi & Asa, İstanbul, 1999, 376 sayfa.
 3. Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ,Kon-Vak, İzmir, 2000, 239 sayfa.
 4. Yanlış Düşünce ve Davranışlar Karşısında Mevlânâ, İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, (İlaveli 3.Baskı: 2009; 4. Baskı: 2011), 2007 sayfa.
 5. Sûfî ve Dil , İnsan Yayınları, İstanbul, 2002, III. Baskı: 2010, 284 sayfa.
 6. Klasik Mantığa Giriş, Elis Yayınları, Ankara, 2004, VIII. Baskı: 2013, 318 sayfa.
 7. Mantık Yanlışları, Elis Yayınları, Ankara, 2004, II. Baskı: 2011, 238 sayfa.
 8. Mantık, DEÜ İlahiyat Lisans Tamamlama Uzaktan Eğitim Yayınları, No: 5, İzmir, 2013, 280 sayfa. (III. Baskı)
 9. Mantık Yazıları, Elis Yayınları, Ankara, 2016, 512 sayfa.
 10. Mevlânâ’nın Düşünce Dünyası, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları; İzmir, 2017, 215 sayfa.
 11. Mevlânâ Yazıları, Dokuz Eylül Üniversitesi yayınları; İzmir, 2018, 384 sayfa.

Tercüme:

 1. “Muhâsibi’de Aklın Değeri ve Üstünlüğü (Şerefu’l-Akli ve Mâhiyetuh)”, Derleyen: Abdulkadir Atâ, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XI, İzmir 1998, ss. 159-182.
 2. “John Wilson, Dil, Anlam ve Doğruluk (Language & The Pursuit of Truth)”, Ankara, 2002 (Abdullatif Tüzer’le birlikte çeviri)

Makaleleri:

 1. Mantıkta Yanlışların Ele Alınışı“, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: VII, İzmir 1992, ss. 181-189.
 2. Yanlışlara Düşme Nedenleri“, M.E.B. Din Öğretimi Dergisi, Sayı: 32, Ankara 1992, ss. 91-98.
 3. Petitio Principii Nedir?“, Felsefe Dünyası, Sayı: 9, Ankara 1993, ss. 65-74.
 4. Mugalata Nedir?“, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: VIII, İzmir 1992, ss. 237-260.
 5. Mevlânâ’nın Fihi Mâ Fih’te Yanlışlara Bakışı“, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: IX, İzmir 1995, ss. 119-137.
 6. Kur’ân’da Akıl ve İnsan“, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XI, İzmir 1998, ss. 66-99.
 7. Mevlânâ’ya Göre Biçime takılıp Kalmama“, İslâmî Edebiyat, Sayı: 28, İstanbul 1999, ss. 43-44.
 8. Cedel Nedir?“, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XII, İzmir 2000, ss. 17-37.
 9. Mevlânâ’ya Göre Yanlışlara Düşmemek İçin Nefsi Eğitme“, Felsefe Dünyası, Sayı: 31, Ankara 2000/1, ss. 15-23.
 10. Mevlânâ’nın Mesnevî’de Yanlışlara Bakışı”, tabula rasa felsefe-teoloji, Yıl: 1, Sayı: 1, İsparta 2001, ss. 97-127.
 11. Cedelin İşleyişi ve Değeri“, D.E.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XIII, İzmir 2001, ss. 9-33.
 12. Mevlânâ Celaledin er-Rûmî’ye Göre Görünüşe ve Biçime Takılıp Kalmama”, tabula rasa felsefe-teoloji, Sayı: 3, Yıl: 1, Isparta 2001, ss. 31-43.
 13. “The Language of State in Mawlana Jalal Al-Din Al-Rumi”, Journal of Religious Culture, (17 sayfa) www.uni-frankfurt.de / irenik/ religiouskultur.html
 14. Mevlana’da Hal Dili“, tabula rasa felsefe-teoloji, Sayı:4, yıl:2 Isparta, 2002, ss. 9-34.
 15. Mevlana’da Eylem Boyutuyla İnsan“, Türkler, Ed. Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca, Yeni Türkiye Yay. Ankara 2002, C.7, ss. 486-499.
 16. Pesë Kryeveprat e Ebu Hanıfes”, Parathënien, Perktheu: Mustafa Jetish Bajrami, Prıshtine, 2000, 7-27.
 17. en-Nebiyy Muhammed (s.a.v) Âhırü’r-Rüsüli ed-Delâilu’l-Akliyyeti alâ Kevnihi Âhıre’r-Rüsüli”, ‘Âfâq al Thaqâfah wa’l-Turâth, Dubai, 2001, ss. 19-25.
 18. Language of State in Mawlânâ Jalal al-Din al-Rûmî”, Hamdard Islamicus, April-June 2003, Vol. XXVI, No: 2, ss. 65-81.
 19. Mevlânâ’nın Hz. Muhammed’e Sevgisi ve Bağlılığı”, DEÜ İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Sayı: XVIII, İzmir 2003, ss. 53-90.
 20. Aile Mutluluğu Üzerine”, Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Ekim 2005, sayı:78, s. 42-45.
 21. Eşler Arası Mutluluk (6 S Kuralı”,Diyanet Avrupa Aylık Dergi, Aralık 2005, sayı:80, s. 14-17.
 22. Dede Korkut Kitabındaki Ahlâkî Mesajlar”, Felsefe Dünyası, Sayı: 44, Ankara 2006/2, s. 46-65.
 23. “Mevlânâ’nın Üslûbu, Metodu ve Edebiyatımızdaki Yeri”, Yeni Ümit, Sayı: 76, Nisan-Mayıs-Haziran 2007, s. 25-30.
 24. “Mantık-Fıkıh Münâsebeti Üzerine”, Yeni Ümit, Sayı: 77, Temmuz-Ağustos-Eylül 2007, s. 8-11.
 25. Mevlânâ’da Söz ve Muhatap“, 7EDİ İKLİM, (Mevlânâ Özel Sayısı), Sayı: 211, İstanbul 2007, ss. 16-19.
 26. Mevlânâ’da Hz. Muhammed Sevgisi“, Mevlânâ Ocağı (Mevlânâ’nın Doğumunun 800. Yılına Armağan), Ed. Mehmet Bayyiğit, Konya 2007, ss. 179-207.
 27. Mevlânâ’ya Göre Hz. Muhammed’in Üstünlüğü“, Din ve Toplum, C. I, Sayı: 1, Ankara 2007, ss. 33-39.

28.“Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun MantıksalAçıdan Değer(lendirilmes)i”, Türk-İslâm Düşünce Tarihinde Erzurum Sempozyumu, Erzurum 2007, C. I, ss.555-572.

 1. “Kur’ân’da Ahlâk Esasları”, Yeni Ümit, Sayı: 79, 2008/1, s. 46-47.
 2. “Kul Hakkından Ne Anlıyoruz?”, Diyanet Avrupa, Sayı: 101, s. 38-41.
 3. Mehmet Âkif İnan’ın Şiirlerinde İnsan Teması-I“, 7EDİ İKLİM, Sayı: 214, İstanbul 2008, ss. 56-61.
 4. “Mevlânâ Ufkundan Peygamber Efendimiz”, Yeni Ümit, Sayı: 80, Nisan-Mayıs-Haziran 2008, s. 9-11.
 5. Mevlânâ’da Aşkı İfade Etme İmkânı ve AŞK Betimlemeleri“, DEÜ. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, İzmir 2009, Sayı: XXVII, Yıl: 2008, ss. 1-40.
 6. “Ömer Nasuhi Bilmen’in Hukuk-i İslamiyye ve Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu’nun Mantıksal Açıdan Değer(lendirilmes)i”, Felsefe Dünyası, Ankara 2008/2, Sayı:48, s.13-26.

35.Gazâlî’nin Tehâfüt’ünde Muhataplarını veya Muârızlarını Red Gerekçeleri”, TYB Akademi: Dil, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: I, Sayı: 1, Ankara, 2011, ss. 173-199.

36.Mevlâna’ya Göre Aşk Dile Getirilebilinir mi?”, Ihlamur Mevlâna Özel Sayısı (Nevniyaz), Konya 2011, ss. 508-531.

37.Sa’dî’nin Bostan‘ında Bazı Ahlâkî Mesajlar ve Mantıksal İncelikler”, Felsefe Dünyası, 2012/2, Sayı: 56, Ankara 2012, ss. 23-55.

 1. “M. Şemseddin Günaytay’ın Felsefe-i Ûlâ adlı Eseri üzerine Bir İnceleme”,Bir Din Aydını Profili, M. Şemsettin Günaltay, Ed. Mesut İnan, Fatih Kandemir, Ömer Aslan, İstanbul 2016, ss. 303-339, 434- 438.

Diğer Çalışmaları:

Tebliğler / Sempozyumlar

 1. İzmirli İsmail Hakkı’nın Mantık Anlayışı“, İzmirli İsmail Hakkı Sempozyumu, (24-26 Kasım 1995, İzmir). T.D.V. Yayınları, Ankara 1996, ss. 187-213.
 2. Mevlânâ’nın Mesnevî’de Yanlışlara Bakışı“, Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu (26-27 Ekim 1996, İstanbul).
 3. Mevlânâ’ya Göre İnsanı Yanlışlara Sevkeden Bazı Nedenler“, Türk Felsefe Derneği 2000 Felsefe Kongresi (İnsan Felsefesi), (03-05 Kasım 2000, Ankara).
 4. Mevlana’nın Hz. Muhammed’e Sevgi ve Bağlılığı“, İslam Felsefesinin Meseleleri, 8-9 Kasım, Ankara 2002; İslam Felsefesinin Sorunları; Elis, Ankara 2003, ss. 273-291.
 5. Kur’ân Mealleri Sempozyumu,24-26 Nisan 2003 İzmir (Türkiye Diyanet İşleri Bşk. yay. Ankara 2007, C. I, s. 211-213 (Müzâkere)
 6. Ömer Nasûhi Bilmen’in Istılahât-ı Fıkhiyye Kamusu‘nun Mantıksal Açıdan Değer(lendirilmes)i; Türk Kültür Tarihinde Erzurum Sempozyumu, 26-28 Haziran 2006.
 7. Mevlânâ’da Aşkı İfade Etme İmkânı ve Aşk Betimlemeleri”, Uluslar Arası Mevlânâ Sempozyumu, 8-12 Mayıs 2007 İstanbul, The Marmara Hotel.
 8. Kültürümüz ve Kitap Sempozyumu”, Sivas Kemal İbn-i Hümam Vakfı, Sivas, 5 Mayıs 2007 (VI. Oturum Başkanı)
 9. Lapseki Sempozyumu”, 23-24 Haziran 2007, Lapseki (III. Oturum Başkanı)
 10. “İbn Sina’nın Sofistik Çürütmeler’i Üzerine Bir İnceleme”, Uluslararası İbn Sina Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 2008, ss. 175-196.
 11. Din ve Kültürlerarası Diyalog“, II. Türk-Alman Sempozyumu, 15-16 Mayıs 2008 İzmir (Değerlendirme Oturumu)
 12. Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, 18-20 Aralık 2009, İzmir ( Oturum Başkanı)

Yazıları

 

12