Yakup ŞAFAK

Dr. Yakup ŞAFAK

ÖZGEÇMİŞİ:

14.12.1959 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1978-1979 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nü 30.06.1982 tarihinde bitirdi.

1982-1983 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Ed. bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlayıp “Çehâr Makâle’de Dil ve Üslûp” konulu tezinin vererek 10.04.1985 tarihinde mezun oldu.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında 04.04.1983 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak tayin edildi. Bu üniversitede doktora eğitimini tamamlayarak 06.05.1991 tarihinde “Sürûrî’nin Bahrü’l maârif’i ve Enîsü’l-uşşâk ile Karşılaştırılması” isimli teziyle edebiyat doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Eylül ayında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.
11.09.1992 tarihinde ise Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na tayin edildi. Burada 14 yıl öğretim üyesi (on yıl kadar anabilim dalı başkanı) olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle 22.8.2006 tarihinde emekliye ayrıldı.

Bu zaman içinde Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yönetim kurulu üyesi olarak birkaç yıl görevde bulundu. Adı geçen Merkez’in düzenlediği Mevlâna etkinliklerinde ve bu Merkez’deki Uzluk Arşivi’nin tasnifinde görev aldı. 19.2.2015 tarihinden itibaren Kırıkkale Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Ed. Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Farsça ABD’ında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Fars dili ve edebiyatının yanı sıra ilgi duyduğu ve araştırma yaptığı alanlar, Türk dili ve edebiyatı, tasavvuf, Mevlâna, Mevlevîlik ve Konya kültürü olmuştur. Zikredilen konularda birçok kitap ve makale yayınlamıştır. Gerek Konya’da, gerekse diğer şehirlerde Mevlâna ve Mevlevilik sahasında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak etmiş, konferanslar vermiş, bilimsel toplantılarda tebliğler sunmuş, televizyon programlarına katılmış ve sergiler açmıştır. Halen, bu faaliyetlere devam etmektedir.
Anıtlar Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği ve Mevlâna Araştırmaları Derneği üyesidir. Farsça’nın yanısıra orta seviyede İngilizce ve Arapça bilen Şafak, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yazıları

12