Yakup ŞAFAK

Dr. Yakup ŞAFAK

ÖZGEÇMİŞİ:

14.12.1959 tarihinde Samsun’da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladıktan sonra 1978-1979 öğretim yılında kaydolduğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Kürsüsü’nü 30.06.1982 tarihinde bitirdi.

1982-1983 öğretim yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fars Dili ve Ed. bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlayıp “Çehâr Makâle’de Dil ve Üslûp” konulu tezinin vererek 10.04.1985 tarihinde mezun oldu.

Yüksek lisans öğrenimi sırasında 04.04.1983 tarihinde Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak tayin edildi. Bu üniversitede doktora eğitimini tamamlayarak 06.05.1991 tarihinde “Sürûrî’nin Bahrü’l maârif’i ve Enîsü’l-uşşâk ile Karşılaştırılması” isimli teziyle edebiyat doktoru ünvanını aldı. Aynı yıl Eylül ayında Yardımcı Doçentlik kadrosuna atandı.
11.09.1992 tarihinde ise Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’na tayin edildi. Burada 14 yıl öğretim üyesi (on yıl kadar anabilim dalı başkanı) olarak görev yaptıktan sonra kendi isteğiyle 22.8.2006 tarihinde emekliye ayrıldı.

Bu zaman içinde Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Merkezi ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü’nde yönetim kurulu üyesi olarak birkaç yıl görevde bulundu. Adı geçen Merkez’in düzenlediği Mevlâna etkinliklerinde ve bu Merkez’deki Uzluk Arşivi’nin tasnifinde görev aldı. 19.2.2015 tarihinden itibaren Kırıkkale Ün. Fen-Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Ed. Bölümü, Mütercim-Tercümanlık Farsça ABD’ında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Fars dili ve edebiyatının yanı sıra ilgi duyduğu ve araştırma yaptığı alanlar, Türk dili ve edebiyatı, tasavvuf, Mevlâna, Mevlevîlik ve Konya kültürü olmuştur. Zikredilen konularda birçok kitap ve makale yayınlamıştır. Gerek Konya’da, gerekse diğer şehirlerde Mevlâna ve Mevlevilik sahasında gerçekleştirilen sosyal ve kültürel etkinliklere iştirak etmiş, konferanslar vermiş, bilimsel toplantılarda tebliğler sunmuş, televizyon programlarına katılmış ve sergiler açmıştır. Halen, bu faaliyetlere devam etmektedir.
Anıtlar Derneği, Türkiye Yazarlar Birliği ve Mevlâna Araştırmaları Derneği üyesidir. Farsça’nın yanısıra orta seviyede İngilizce ve Arapça bilen Şafak, evli ve dört çocuk babasıdır.

Yazıları

VELED ÇELEBİ VE ÇELEBİLİK MAKAMINDA GEÇEN YILLAR
MEVLÂNA VE AŞK YOLU
MEVLÂNA’YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ
1312/1894 TARİHLİ KONYA SALNAMESİNE GÖRE MEVLEVİHANELER VE POSTNİŞİNLERİ – Yakup ŞAFAK
Testilerimizi Dicle’ye Dolu Götürüyoruz
Konya Mevlâna Dergâhı Son Aşçıbaşısı Nizameddin Çelebi
Tasavvufun Dili
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
MEHMED SAİD HEMDEM ÇELEBİ
ŞAHABETTİN UZLUK’UN NOTLARINDA İSTANBUL’DAKİ MEVLEVİ MUHİTİ
AHMED REMZİ DEDE
HZ. MEVLÂNA’YA GÖRE İBADET VE DUA
HZ. MEVLÂNÂ VE ÇEVRESİNDEKİ BAZI ÖNEMLİ ŞAHSİYETLER
MESNEVİ’DEN ÖZDEYİŞLER
SON DÖNEMDE YAŞAMIŞ KONYALI MEVLEVİLER
ALLAH AŞKI VE KULLUK BİLİNCİ
Vuslat Şairi
MEVLÂNA’YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV) VE KARİKATÜR KRİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
Âşıklar ölmez!
VELED ÇELEBİ”NİN MENÂKIB”INA GÖRE 1912″DE FAAL OLAN MEVLEVÎHANELER VE ŞEYHLERİ
MESNEVİ VE DİVAN-I KEBİR”DE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları
Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri
Su gibi…
DÜNYA MEVLÂNA’YA MUHTAÇ
MEVLÂNA’NIN DÜŞÜNCE HAYATI
ŞEFİK CAN’IN ESERLERİ
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİ
DÜNYA MEVLÂNA’YA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MUHTAÇ
Şefik Can’dan Arda Kalan Eserler
MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHLERİNİN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ YERİ
SAMSUN MEVLEVİHANESİ
Uzluk Ailesi’nin Mevlevilik Araştırmalarına Katkıları
VELED ÇELEBİ İZBUDAK’IN MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNE KATKISI
Mücâhidîn-i Mevleviyye Alayı
KONYA MEVLÂNA DERGÂHI POSTNİŞİNLERİ
MEVLÂNA’NIN MESNEVİ’SİNDE MANEVÎ MOTİVASYON
UZLUK’UN MEVLEVİLİKLE İLGİLİ BİR YAYIN PROJESİ
Mevlevîlik Yolu ve Çile Âdabı
TASAVVUFÎ ŞİİRDE MECÂZÎ ANLATIM
BOSNA-HERSEK’TE MESNEVİ DERSLERİ
Hazret-i Mevlânâ’ya Göre AKIL VE BİLGİ
MEVLÂNA’YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV)
Türk Kültürü ve Medeniyetinde Mevlâna’nın Yeri ve Önemi
HAZRET-İ MEVLÂNÂ’YA GÖRE ISTIRAPLARIMIZ
ITRÎ’DE NÂBÎ SEVGİSİ VE BİR NAZÎRE
EY ŞİFA, HASTAYI TERKETME!
MEVLÂNA’YA GÖRE AKIL VE BİLGİ
MESNEVİ’DEKİ HİKÂYE ÜSLÛBUNA DAİR
KÖTÜ HUYLARINI KURBAN ET!
“ONUN KAHRINDA LÜTUFLAR GİZLİDİR”
VELED ÇELEBİ’DEN HATIRALAR
“Yine Gel…” Rubâîsine Dair
Âyin-i Şeriflerin Güfte Özellikleri
Dede Efendi’nin Kayıp Isfahan Âyini Güftesi
GÜLMELER, AĞLAMALARDA GİZLİDİR.
MEVLANA’DAN GÜNÜMÜZE MESAJLAR
12