BURSA’DA BİR MESNEVİHAN: MEHMED EMİN KERKÜKİ – Hasan Basri ÖCALAN

A+
A-

BURSA’DA BİR MESNEVİHAN: MEHMED EMİN KERKÜKİ

Hasan Basri ÖCALAN

BİRİNCİ ULUSLARARASI MEVLANA, MESNEVİ VE MEVLEVİHANELER SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
19-21 Aralık 2001- Manisa

Bahaeddin Nakşibend tarafından, Buhara taraflarında kurulan Nakşibendilik, 15. asrın sonlarında Abdullah İlahi vasıtasıyla İstanbul’a girmiş ve burada kurulan birçok tekke vasıtasıyla tarikat büyük bir yaygınl ı k kazanmıştır . Mevlana Celaleddin-i Rumi tarafından kurulan Mevlevilik de, fetihten hemen sonra İstanbul’ da kendisine yer bulmuş ve kurulan Mevlevihanelerle İstanbul’da, özellikle yüksek zümre tarafından benimsenen bir tarikat olma özelliğini devam ettirmiştir.

Bursada Bir Mesnevihan Mehmed Emin Kerkuki Hasan Basri Ocalan

 

ETİKETLER: