BURSA ŞEHİR MEZARLIKLARINDA BULUNAN MEVLEVİ MEZAR TAŞLARI – Cahit TELCİ – Turan GÖKÇE – Vehbi GÜNAY

A+
A-

BURSA ŞEHİR MEZARLIKLARINDA BULUNAN MEVLEVİ MEZAR TAŞLARI

Cahit TELCİ – Turan GÖKÇE – Vehbi GÜNAY

BİRİNCİ ULUSLARARASI MEVLANA, MESNEVİ VE MEVLEVİHANELER SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
19-21 Aralık 2001- Manisa

Değişik uygarlıklar ve kültürler tarafından farklı şekil ve görüntülerle karşımıza çıkan ölüm ve mezar kültürü, İslam dünyasında da çeşitli geleneklerin tesiriyle çok farklı örneklerle şekillenmiştir. Türklerin ölüm, ölü gömme gelenek ve inanışları İslamiyet ile birlikte çok renkli örneklerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bu gelenekler içerisinde göze çarpan en önemli özelliklerden birisi de mezar taşlarının estetik fomları ve tarihi önemleridir.

Bursa Sehir Mezarliklarinda Bulunan Mevlevi Mezar Taslari Cahit Telci Turan Gokce Vehbi Gunay