BUHURİZADE ITRİ’NİN ŞİİRLERİNİ BESTELEDİGİ VE TANIŞTIGI MEVLEVİ DEDELERİ – Recep Uslu

A+
A-

BUHURİZADE ITRİ’NİN ŞİİRLERİNİ BESTELEDİGİ VE TANIŞTIGI MEVLEVİ DEDELERİ

Recep Uslu

Bu araştırmada, daha önceki hiçbir yayında yer almayan “Itri ve Mevlevi Dedeler” konusunu sizinle paylaşacağım. Şüphesiz müzik literatüründe “Itri ve Mevlevilik” konusuna “değinen” bazı makalelere rastlanmaktadır. Rauf Yekta’nın Itri makalesinden soma, eskilerden Halil Can hocanın, “Mevlevilikte Musiki ve Musikide Mevleviler” (Musiki Mecmuası, sy.229, 1967, s.3-5) makalesi; yenilerden Mehmet Gönül, ”Mevlevilik ve Musiki” (İstem, sy.10, 2007, s.75-89) makalesi gibi bazı araştırmalarda ltri’nin Mevlevi oluşundan söz edilir. Ama doğrudan doğruya “Itri ve Mevlevilik” konusunu başlı başına ele alan, Itri ve kendi dönemindeki Mevlevi Dedeleriyle ilişkilerini yaklaşık tarihleriyle birlikte ele alan, bu konuyu başlık yapan ve araştıran bir makaleye rastlamadım.

Buhurizade Itrinin Siirlerini Besteledigi Ve Tanistigi Mevlevi Dedeleri Recep Uslu

ETİKETLER: