BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILAN MEVLEVİ ŞEYHLERİNE AİT İKİ FOTOGRAF – Yakup Şafak

A+
A-

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA KATILAN MEVLEVİ ŞEYHLERİNE AİT İKİ FOTOGRAF

Yakup Şafak

Mevlevilik tarihinin önemli olaylarından biri, Mevlevi Taburu oluşturulması ve Birinci Dünya Savaşı’na iştirak edilmesidir. Tabur, Suriye cephesindeki askerlerin maneviyatını artırmak amacıyla Sultan Reşad’ın (pad. 11209-1918) isteği üzerine kurulmuştur. Süheyl Ünver Bey’in tespitlerine göre 47 mevlevihaneden ve diğer bazı tekkelerden gelmiş 1026 kişiden oluşan Tabur, o zamanlar çelebilik makamında bulunan Veled Çelebi’nin kumandanlığında savaşa geri planda katılmak üzere Şam’a gitmişti. Tabur, daha sonra Alaya çevrilmişti. Gönüllü Mevlevi Taburu (Alayı), Mücahidin-i Mevleviyye Alayı diye de anılmaktadır.

Birinci Dunya Savasina Katilan Mevlevi Seyhlerine Ait Iki Fotograf Yakup Safak

ETİKETLER: