BİRİ MEVLEVİ BİRİ MEHTERANDAN İKİ ŞAİRE GöRE MANİSA – Müjgan CUNBUR

A+
A-

BİRİ MEVLEVİ BİRİ MEHTERANDAN İKİ ŞAİRE GöRE MANİSA

Müjgan CUNBUR

Şehir tarihlerimizin yazılışında eski seyahatnamelerin güvenilir kaynaklardan olduğu bilinmektedir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi de birçok şehrimizin kültürel ve sosyal tarihi için önemli bilgi kaynağı sayıldığı gibi, Manisa ile de önemli bilgileri içermekte, şehir tarihlerimiz yazılırken Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nden yararlanılmaktadır. Nitekim tarihçilerimiz tarafından Evliya Çelebi’nin Manisa’ya ait verdiği bilgilerin değerlendirilmesi de yapılmıştır.  Osmanlı şehir tarihleri için ikinci bir kaynak da Katip Çelebi’nin Cihannüma’sıd1r. Çağatay Uluçay gibi değerli bir tarihçinin Manisa tarihiyle ilgili eserleri de bu güzel şehrin geçmişini aydınlatmıştır. Şehzadelerin Sancakbeyliği yaptıkları şehirler Osmanlı genel tarihlerinde yer aldığı gibi ayrıca edebiyatımıza, özellikle şiirimize de bazı özellik ve güzellikleriyle ilham kaynağı olmuşlardır.

Biri Mevlevi Biri Mehterandan Iki Saire Gore Manisa Mujgan Cunbur