BİR MEVLEVİ ŞAİR: KATİB-ZADE SAKIB MUSTAFA Mehmet KIRBIYIK

A+
A-

BİR MEVLEVİ ŞAİR: KATİB-ZADE SAKIB MUSTAFA

Mehmet KIRBIYIK

Divan şairlerinden Katib-zade Sakıb Mustafa (ö. H. 1129/ M. 1716-7) İstanbul’da doğmuştur. Doğum tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Bununla birlikte Hocası Rüşdi (ö. M.1699)’nin doğum tarihi olan H. 1047/ M. 1637 dikkate alındığında,  XVII. asrın ikinci yansının başlarında doğmuş olabileceği söylenebilir. IV. Mehmed (1648-1687), II. Süleyman (1687-1691), II. Ahmed
(1691-1695), ll. Mustafa (1695-1703) ve III. Ahmed (1703-1730)’in saltanatlarını idrak eden şair, Osmanlı Devleti’nin duraklama döneminin sonu ile gerileme döneminin başında yaşamıştır.

 

Bir Mevlevi Sair Katib Zade Sakib Mustafa Mehmet Kirbiyik

ETİKETLER: