BELGRAD MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ ‘ADNİ RECEB DEDE VE NAHL-İ TECELLİSİ – Zehra GÖRE

A+
A-

BELGRAD MEVLEVİHANESİ ŞEYHİ ‘ADNİ RECEB DEDE VE NAHL-İ TECELLİSİ

Zehra GÖRE

 

BİRİNCİ ULUSLARARASI MEVLANA, MESNEVİ VE MEVLEVİHANELER SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
19-21 Aralık 2001-

Manisa

İncelik ve zarafetin en güzel şekliyle anlam kazandığı Mevlevllik Eski Türk Edebiyatı üzerinde diğer pek çok tarikattan daha fazla bir etkiye sahiptir. Mevleviliğin neşv ü nema bulduğu ve birer edeb mektebi olan Mevlevihanelerin manevi havasından pek çok şair feyz almış, kendini Mevlevilik potasında eritmiştir. Şuara tezkirelerine baktığımızda Mevlevi olduğu söylenen şairlerin sayısının hiç de azımsanamayacak kadar olduğunu görmek mümkündür.

Abdülbaki Gölpınarlı “Mevlanadan Sonra Mevlevilik” isimli eserinde “Divan Edebiyatı içerisinde bir Mevlevi Edebiyatı ayırd edilebilir mi?” sorusunu araştırarak, cevaben Mevlevilerin Divan Edebiyatının kurucuları olduğunu söylemekte ve Divan Edebiyatının kurulup gelişmesinde Mevlevilerin büyük rolü olduğunu belirtmektedir. Ayrıca tasavvufun bu edebiyatın bir unsuru olmasını da Mevlevilere bağlamaktadır. Bu itibarla Eski Türk Edebiyatı içerisinde bir Mevlevi Edebiyatından söz edebilmek için öncelikle Mevlev1 olduğu söylenen sanatçıların, eserlerinin, Mevlevilik etkisinde yazılmış metinlerin ortaya konması ve bunların ayrıcalıklı olarak ele alınması gereklidir. Zira yapılacak bu çalışmalar Eski Türk Edebiyatı açısından önem taşımaktadır.

Belgrad Mevlevihanesi Seyhi Adni Receb Dede Ve Nahl I Tecellisi Zehra Gore

ETİKETLER: