Safi Arpaguş

Prof. Dr.

sarpagus@hotmail.com

Özgeçmiş

 

1967 yılında Amasya/Gümüşhacıköy'de doğdu.

 

1985 yılında Gümüşhacıköy İmam-Hatip Lisesi’nden, 1990 yılında da M.Ü. İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında M.Ü. İlahiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi oldu. 1994 yılında Yüksek Lisansını; 2001 yılında Doktorasını tamamladı. 2002-2003 yılları arasında İngiltere’de, 2010 yılında Suriye’de alanıyla ilgili araştırmalarda bulundu. 2008 yılında Doçent, 28 Ocak 2014 tarihinde Profesör oldu. Halen M.Ü. İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim dalı Öğretim Üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı'dır. 2011 Yılından bu yana M.Ü. İlahiyat fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürütmektedir. İngilizce, Arapça ve Farsça bilmektedir.

 

Yayınlanmış çalışmalarından bazıları şu şekildedir:

 

Sohbetler (Nasâyıh ve Mevâiz)
FAV Yayınları, 2017

Mevlevîlik'te Mânevî Eğitim
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI , İstanbul, 2015

Yenikapı Mevlevihanesi Postnişini Şeyh Celaleddin Efendi
M.Ü. İLAHİYAT FAKÜLTESİ VAKFI YAYINLARI, İstanbul, 2014

Gelibolu’dan Kahire’ye Bir Ömür Son Devir Mevlevîlerinden Hüseyin Azmî Dede -Hâl Tercümesi ve Risâleleri-
İFAV Yayınları, 2014

Mesnevî-i Şerif Şerhi I-XIII.
Kitabevi, İstanbul, 2009

Minhacü'l- Fukara
VEFA YAYINLARI , İstanbul, 2008

Mevlana ve İslam
Vefa Yayınları, İstanbul, 2008