A. Selahaddin Hidayetoğlu

ascelebihidayetoglu@hotmail.com


Emekli Öğretim Üyesi

Yard. Doç. Dr.(Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı)

Mevlânâ Muhammed Celâleddin-i Rûmî’nin 21. Batından Torunu