[ÂTEŞ-İ AŞK]

A+
A-

ESKİMEYEN MÛSİKÎMİZ VE MEDENÎYETİMİZİN SESLERİ
Bir zamanların mestmp3’ü şimdilerde atesiask.com

Kadîm bir geleneğin minik bir parçası, müthiş bir medeniyetin, mûsiki dili üzerinden aktarılmasıdır. Bir eğlence müziği değildir, arkasında köklü bir felsefe, derin bir hayat anlayışı, medeniyet tasavvuru olan büyük bir tasavvufi yapının sesler perdeler ve özellikle güftelerle aktarılışıdır.

Gazzâlî hazretleri, dinleme adabına dair buyururlar ki:
“Baharın ve ezhârın (çiçekler), udun ve evtârın (saz telleri) kendisini harekete geçirmediği kimsenin mizâcı öyle bir bozuktur ki bu zât ilacı bulunmaz bir ruh hastasıdır.”

Betondan kutular içinde, maruz kaldığı uyumsuz sesler, elektronik gürültüler içre yalnızlaşan zamane insanına, neyi kaybettiğini hatırlatmak için burdayız efendim…

BİŞNEV: Dinle! fermanına mu’tî olanlar bilirler ki ağaç kökünden, insan kulağından beslenir; bazen göz kırptığınız âteşin bir renk, kulak verdiğiniz hoşça bir sâda, şehrin vâizinin söylediklerinden daha çok tesir eder hakikat sancısı çekenlere…

Hasret, pek derin bir duygudur; sözle ifadesi mümkün olamaz
Söz beliğ olsa da tebliğ-i histe, şiir mûsıkîden üstün olamaz

Bizim anlayışımızda işitmek, görmekten önce gelir ve şüphesiz bizler görmeden önce inananlardanız.
İnsan kulaktan beslenir, âşıkların kulağı ise güle benzer; söz bülbülüne âşıktır

Ses dinleyerek yol alırız; insanlığımıza, hakikate, kendi içimize…
Kulaktan kalbe giden yolları temizlemek niyetiyle buradayız efendim…

Yüksek müsâadelerinizle, Ateş-i AŞK kulağınızdan kalbinize aksın, kalbin aksi kâinat bir hoş görünsün

Dinledikçe şahsiyetlerimiz aslına mayalansın
Demler, sâfâlar ziyâde olsun

Dinleyenler aslındaki huzuru bulsun
Öyleyse âteş-i aşkınız dâim olsun…

ANDROID versiyonu telefonunuza yüklemek için tıklayınız
MASAÜSTÜ versiyonu için atesiask.com