ARZ-I HAL

ARZ-I HAL

Gel yetiş Ey Pîrim, gör neler oldu
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…
Muhabbet bağını kuzgunlar aldı
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

“Mürşidim” deyû ortaya çıkar
Kırk yalan kelamı bir pula satar
Haram mal üstüne hırsızlık katar
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Derdim pek çok, hangisini söyleyem
Yalanım yoktur ki bühtan eyleyem
Nice birisini aşikar deyem
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Herkes Mansur olmuş, dârda kimse yok
Fenafillah olmuş varda kimse yok
Cennetse satılır narda kimse yok
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Kimi Lûtî olmuş bilmem ne belâ
Kimisi Karun’dan zengindir amma
Yedikleri nane hiç gelmez saya
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Ortalığı aldı şimdi kediler
Helal lokmayı da haram etdiler
Şeyh-i San’an gibi domuz gütdüler
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Selefîler şimdi oldu baş tacı
Eş‘arîler ona nikâhsız gacı
Ka‘beye giderler olmazlar hacı
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Arapçayı bilmez Kur’an çevirir
Bir cümlede nice çamlar devirir
Şarapla birlikte dini kemirir
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…

Dervişler riyakâr, yalanlar söyler
Mürşid üç kağıtla kendini eyler
Veysi bunlarla nasıl baş eyler
Tasavvufun adı kaldı kendi yok…