Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

BU ÜÇ BALIKTAN HANGİSİYİZ? – Filiz Konca
MEVLÂNÂ’NIN İZİNDEN YÜRÜMEK – Necip Fazıl Duru
MESNEVÎ HIRSIZINA AÇIK TEŞEKKÜR
MEVLÂNÂNIN MESNEVİSİ’NDE AŞK – İhsan SOYSALDI
MEVLEVİLİKTE iLETİŞİM – Rukiye Karaköse
MEVLÂNÂ PERSPEKTİFİNDEN GENÇLİK PROBLEMLERİ – Mehmet Necmettin BARDAKÇI
SEMA VE NEY – Hüseyin ÖZCAN
HZ.MEVLÂNÂ’NIN DİNDARLIĞI MES’ELESİ – Hülya Küçük
SEMA TÖRENİ – R. Hakan Talu
Vahdet Yolunun Sufileri Mevleviler – Semih Ceyhan
Aşk tendedir, tenden değildir – Senai DEMİRCİ
MEVLÂNÂ’NIN “MAGNUM OPUS”U: – Ercan ALKAN
Rumeli – Yunanistan Mevlevihaneleri – Haşim KARPUZ
MEY VE NEY: AŞKIN BİRLİĞİ – Semih Ceyhan
Mevlânâ Gözüyle Mesnevî – M. Ali Eşmeli
Mevlâna Hümanist mi? – Peren Birsaygılı
Dinle neyden – Senai Demirci
Mesnevi’nin Sırrına Eren Bir Aşık: Tahir-ül Mevlevi – Dursun Gürlek
Mevlânâ ve Evrensel Çağrısı Gel! – Cafer Sadık Yaran
MESNEVİ VE SEZAİ KARAKOÇ – Rıza DURU
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE MANEVİ EĞİTİMİN ESASLARI – Mehmet Emin Ay
Mevlâna’da Aşk ve İlim – Hüseyin ÖZCAN
Medeniyet Krizi ve Hz. Mevlânâ – Ramazan ALTINTAŞ
Dinledin mi Sözümü?!… – AHMET ÇALIŞIR
Bir Kur’an Hâdimi – Mesut Kaya
Ney ve Nezr-i Mevlânâ İlişkisi – Timuçin ÇEVİKOĞLU
Hazreti Mevlânâ ve mesajının zamana düşen tılsımı – SELMA KARIŞMAN
MODERN BATI DÜNYASINDA MEVLÂNA’NIN ÖNEMİ – Süleyman Wolf BAHN
Yine de Gel! – Ayla Ağabegüm
Mesnevî’de Nefis Temsilleri – Mustafa Küçükaşcı
Mevlânâ’nın Eğitimi, Manevi Doğuş, Gizli Hazine ve Değişim – Fahri ÖZPARLAK
Mevlana ve kaynakları – Mustafa Özcan
Mevlânâ Anlayışları ve İnsanımızın Yanlışları – Ali Akpınar
Seyyid-i Burhaneddin-i Veli Hazretleri ve Kayseri Şehri – Hakan Bayraktar
AŞK ÇAĞLAYANI HZ. MEVLÂNÂ – Vehbi Vakkasoğlu
Mevlevilikte ölünmez susulur… – HALİT ÖMER CAMCI
Edeb Ya Hû – Halil ATALAY
Edep Yâ Hû! – Selçuk Eraydın
Neyin Sırrı: Kemâle Yolculuk
DÜNYANIN DÜĞÜNÜ VAR BAĞLAR, BAHÇELER ÇEYİZ HAZIRLIYOR
Hikmet
Namaz
Semâ
Er-Rahman Er Rahim
EL- HADİ
Hoşgörü
TASAVVUF VE TARİKAT
Tasavvufun Günümüzde Uygulanması
Tevhid
ADI GÜZEL KENDİ GÜZEL MUHAMMED
EDEP – 3
EDEP – 2
EDEP – 1
İlim
Her Şey İbadettir
Ebedi Saadet – Emin Işık
Semazenler – Emin Işık
Hoşgörü Özlemi – Emin Işık
HZ. MEVLÂNA – Emin Işık
Din Yolu Hikmet Yoludur – Emin Işık
ONUN AYRILIK ATEŞİYLE HER GECE MUM GİBİ YANIYORUZ.
BİR GÜN YARINLAR OLMAYACAK
Dört Hintlinin Namazı
GÖNÜL KÂBESİ
Kendi Güzelliğimiz Bize Yeter…
MESNEVİDEN CEVHER BEYİTLER – Cihan Okuyucu
KULLUK VE ŞİRK – Cihan Okuyucu
KULLUK VE İBADET – Cihan Okuyucu
ÖLÜM – Cihan Okuyucu
BEN KİMİM? – Cihan Okuyucu
Mesnevî’den İnsan Manzaraları – Cihan Okuyucu
DOSTLUK KİTABI – Cihan Okuyucu
İNSANLIK MERTEBELERİ – Cihan Okuyucu
TEVBE – Cihan Okuyucu
Dört Kuşu Boğazla – 3-4 – Cihan Okuyucu
Dört Kuşu Boğazla – 2 – Cihan Okuyucu
DÖRT KUŞU BOĞAZLA -1 – Cihan Okuyucu
KÖTÜ HUYLARDAN NASIL KURTULURUM? – Cihan Okuyucu
OLMAK ÜZERİNE – Cihan Okuyucu
DÜNYA GURBETİ KARŞISINDA ÜÇ TAVIR – Cihan Okuyucu
BİLGİ VE BİLGİNİN DEĞERİ
Müseddes Na’tı Şerif-i Nebevî
ÜÇ TİP: MUKALLİT, SUFİ VE AHMAK
Beklenen Aşk’a – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Aşktan yana konuşmak – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Bilemedim Seni Aşk! – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Getirir – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Firakın Nâlesi – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Sessizce – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Bende Olayım Sana – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Aşk mı Kapıyı Çalan! – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Ya Hazreti Mevlânâ – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Güneş Doğmuyor Üstüme – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
EY AŞK – Şiir – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Fîhi Mâ Fîh
Mevlevilik
Hz. Mevlânâ’nın Semâ’ı
KENDİNDEN KAÇMAK – Mehmet Demirci
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK”İN TÜRK TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ – Nazif Öztürk
Hz. Mevlana’da Akıl, Hakil, Vahiy İlişkisi – Süleyman Uludağ
Mevlevî Şair Leylâ Hanım – Mustafa Kara
Şeyh Kuddûsi’nin Mevlânâ Sevgisi – Ethem Cebecioğlu
HZ. MEVLÂNÂ’YA GÖRE RAMAZAN VE ORUÇ – Şaban Karaköse
MEVLÂN”NIN SEVGİ ÖZLÜ İBADET ANLAYIŞININ KUR”ÂN AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ – A.Hümeyra ASLANTÜRK
Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) – H. Kâmil Yılmaz
Mevlâna’da Aşk ve İlim – Hüseyin ÖZCAN
Alnı Secdede Donmuştu – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ’nın Eserlerinde Semâ’ İmgesi
Mevlânâ’nın Bakışıyla Velî ve Velî’ye Düşmanlık – Ethem Cebecioğlu
Mevlâna’da Mana ve Şekil Bir Bütündür! – Ali Akpınar
Tarikatın Ne Olduğunu Biliyor Muyuz? – Süleyman Uludağ
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna – Abdulhakim YÜCE
Tarikatın Tarifi Nedir? – Süleyman Uludağ
Sufi Yolunun Genel Esasları Nelerdir? – Süleyman Uludağ
MEVLANA’NIN YEDİ ÖĞÜDÜNÜN FERT VE SOSYAL İLİŞKİLER AÇISINDAN ÖNEMİ – Muammer CENGİL
FİL VE YAVRUSU – Şaban Karaköse
Hayvanların Dili – Şaban Karaköse
GÜL KOKUSUNDAN BAYILAN DEBBAĞ – Şaban Karaköse
PADİŞAH VE CARİYENİN AŞKLARI – Şaban Karaköse
SOHBET – Süleyman Uludağ
DERVİŞ OLMAK – Süleyman Uludağ
Müminin Miracı Namaz – H. Kâmil Yılmaz
MEVLÂNÂ’NIN İNSANA BAKIŞI – Osman Nuri Küçük
Mevlevilikte Semâ’ – Süleyman Uludağ
Hz. Dâvûd’un Kademi Üzere Bir Velî: Hz. Mevlânâ – Ethem Cebecioğlu
Mevlânâ’nın Mesajı – H. Kâmil Yılmaz
Hz. Mevlânâ’dan Sülûk Yolundakilere Uyarılar – Ethem Cebecioğlu
Hz. Mevlânâ’ya Göre Seyr ü Sülûk – Osman Nuri Küçük
Mevlânâ’dan Yaşlılık Üzerine – Ethem Cebecioğlu
Şükür Nimetin Canıdır – Filiz Konca
EY İNSAN! – Filiz Konca
KALEM OLACAK ŞEYLERİ YAZDI MÜREKKEBİ BİLE KURUDU
Lütuf Eli – Filiz Konca
ERZURUMLU İBRAHİM HAKKI HAZ. VE HZ. MEVLÂNÂ
GELENEKTE YENİLEŞME: MEVLÂNÂ VE NURETTİN TOPÇU
MESNEVÎ HİKÂYELERİNDE ŞEKİL VE İÇERİK
MESNEVÎ’DE “BEN” VE “SEN” TANIMLAMASI
MEVLÂNÂ’NIN BAKIŞIYLA DİL VE ANLAŞMA
MEVLÂNÂ’YA GÖRE Hz. MUHAMMED
MESNEVÎHAN ŞEFİK DEDE
MEVLÂNA’YA GÖRE HZ. MUHAMMED (SAV) VE KARİKATÜR KRİZİNİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ
VELED ÇELEBİ”NİN MENÂKIB”INA GÖRE 1912″DE FAAL OLAN MEVLEVÎHANELER VE ŞEYHLERİ
MESNEVİ VE DİVAN-I KEBİR”DE HZ. MUHAMMED (S.A.V.)
Feridun Nâfiz Uzluk’un Notları
Mevlâna Dergâhı’nın Son Görevlileri
DÜNYA MEVLÂNA’YA MUHTAÇ
“ İnsan ” – Filiz Konca
EY HACILAR
MEVLÂNA’DAN GÜNÜMÜZ İNSANINA
ÇALIŞMAK; AMA…
Batıda Mesnevî ve Dîvân-ı Kebîr
CENNET DE İNSANIN İÇİNDE CEHENNEM DE
MEVLÂNA, İSLÂM VE DÜNYA BARIŞI – Nuri Şimşekler
KONYA TURİZMİ AÇISINDAN MEVLÂNA
MEVLÂNA ENSTİTÜSÜ
SEMÂ VE GÜZEL BİR KADIN
BELHÎ – KONEVÎ – RUMÎ – VAHŞÎ
Ağla Ey İki Gözüm Ağla… – H. Nur Artıran
Ben Bir Güzel Gördüm…
Yıkılan beden evinin hikâyesi
Hz. Peygamber’in Duâsı
MESNEVİHAN ŞEFİK CAN DEDE
Mevlevilik, İslâmiyet’i naif yaşama biçimidir
Bir gece de sevgilinin hatırı için uyuma! – H. Nur Artıran
TASAVVUF – H. Kâmil Yılmaz
BEN SİZİN AŞKINIZIN ÂŞIKIYIM
MEVLÂNA”YA GÖRE AŞK VE SEVGİNİN ÖNEMİ – İsmail YAKIT
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞKIN GÜCÜ
SAMİHA AYVERDİ”NİN YAŞANTISINDA GÜNÜMÜZÜN MUTASAVIF KADININA BAKIŞ
Hakk Nûr’u Hâle Ziyası Çelebi
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ
MEVLÂNA’DA SANAT
2007 Mevlâna Yılı Son Bulurken – M. Ali UZ
Yokluk Bilgisi – Filiz Konca
Can yücelere kanat açar ama… – Filiz Konca
Cemaati ayırmak – Filiz Konca
Hayat bulmak – Filiz Konca
Yiğitlere selam olsun – Filiz Konca
Şükür nimetin canıdır – Filiz Konca
Hakikat ırmağını geçenlerden miyiz? – Filiz Konca