Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Mesnevi Şerhi Cilt 1 – Mehmet Muhlis Koner
KONYA MEVLÂNÂ MÜZESİ ARŞİV BELGELERİNE GÖRE KASTAMONU MEVLEVİHANESİ – Hayri YILDIRIM
Konya Mevlana Dergahı Matbahı ve Etnografyası – Emine Karpuz
R.A. Nicholson’un Mesnevi Neşri ve Yeni Mesnevi Neşirleri – Adnan Karaismailoğlu
Mesnevî’de Anlatıcı ile Dinleyici, Öğretici ile Öğrenci İlişkisi – Adnan Karaismailoğlu
Mustafa Cazim el-Mevlevi’nin Hicazkar Ayin-i Şerif’i – Adnan Karaismailoğlu
Mevlana’nın Eserlerinde Gazneli ve Selçuklu Sultanları – Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Mevlana ve Mevleviliğin Nakşbendi kültüründeki izleri – Necdet Tosun
MESNEVÎ-İ MA‘NEVÎ – Çev. : Derya Örs – Hicabi Kırlangıç
MEVLEVİLİK VE MEVLEVİHANELERDEN SÖZ EDEN BATILI SEYAHATNAMELERİ BİBLİYOGRAFYASI – Dr. Rıza DURU
MEVLÂNÂ’NIN “MECÂLİS-İ SEB’A”SINDA TAHKİYEYE DAYALI DEĞER EĞİTİMİ – Gülşah DURMUŞ
MEVLEVİ TARİKATI’NIN RUMELİ’DE YAYILMASI VE MEVLEVÎHÂNELER – Mustafa ALKAN, Gökhan YURTOĞLU
MEVLANA’NIN ÜSTADI Seyyid Burhaneddin Veli Hazretleri – Mehmet HÜSREVOĞLU
MEVLÂNÂ’NIN MU’TEZİLE’YE YÖNELTTİĞİ TENKİTLER – Ramazan ALTINTAŞ
MEVLÂNÂ VE MÜZİK – Bayram Ali ÇETİNKAYA
MEVLÂNÂ’NIN MEKTUPLARINDA HADİSLERDEN MESAJLAR – Mehmet EREN
MEVLÂNÂ’NIN RUBAİLERİNDE MÜTEAL AŞK – Ziya AVŞAR
MEVLÂNÂ’NIN HAKİKAT ARAYIŞINDA ŞEMS KILAVUZLUĞU
MEVLEVÎ SEMÂ ÂYİNİ’NİN İNSAN PSİKOLOJİSİNE ETKİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA – Sevde DÜZGÜNER
MEVLÂNÂ’NIN MUHAMMED İKBAL’İN FİKRİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ – İbrahim KAPLAN
MEVLÂNÂ İRFÂNINDA İNSAN PROTOTİPİ OLARAK HZ. ÂDEM – Zafer ERGİNLİ
Mevlâna’nın Eserlerinde Esmâ-i Hüsnâ – Dilaver Gürer
MEVLÂNÂ’NIN EVRENSEL SEVGİ VE HOŞGÖRÜ ANLAYIŞI – Mehmet Necmettin BARDAKÇI
MESNEVÎ, MESNEVÎHANLIK VE DÂRÜLMESNEVÎLER – Hüseyin GÜLLÜCE
MESNEVÎ EKSENİNDE MEVLÂNA’NIN ANLAŞILMA(MA)SI ve NEDENLERİ ÜZERİNE – Osman Nuri KÜÇÜK
ŞEM’Î, ANKARAVÎ VE BURSEVÎ ‘ERHLERİ VE MESNEVÎ’NİN İLK 18 BEYTİNİ YORUMLAMA YÖNTEMLERİ – Ahmet TANYILDIZ
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVÎ’DE HIRİSTİYANLIĞIN TAHRİFİ İLE İLGİLİ ANLATTIĞI HİKÂYENİN SEMBOLİK DEĞERİ – Hidayet IŞIK
Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin İktisat Anlayışı, – Adem Esen – Betül GÜÇLÜ
MEVLÂNÂ: EVRENSEL DEĞER – Şerafeddin GÖLCÜK
DİNSEL ÇOĞULCULUK VE DIŞLAYICILIK ARASINDA MEVLÂNÂ – Cengiz BATUK
GAZELLERINDE İKI YAPISAL İLKE: VECD VE KONTROLÜ – J. C. BÜRGEL, Çev. Tahir ULUÇ
Mevlâna’nın Eserlerinde “Yûsuf’un Gömleğinin Kokusu” – Betül Güçlü
GÜLŞENİYYE TARİKATI İLE İRTİBATI OLAN BAZI MEVLEVÎ ŞAİRLER – Abdurrahman ADAK
BİR AHLÂK KİTABI OLARAK MESNEVÎ – Himmet KONUR
MADDEDEN MANAYA: BİTKİLER VE MEVLANA – Bilge Sözen Sahne, Selen Yeğenoğlu
MEVLANA DÜŞÜNCESİNDE HİKMET – Gülşen YAYLI
Konya Mevlana Müzesindeki Kabe Tasvirli Bir Seccade – Ayşen ALDOĞAN
Kültür endüstrisi ve Mevlana kapitalizmi – Serap Kayalı
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ‟NİN DERİN RUHSAL DEĞİŞİMİ – DAVUT İBRAHİMOĞLU
MEVLANA CELALEDDİN RUMİ’NİN UNUTULMUŞ MESAJI – Shems Friedlander, Betül IŞIKÇEVİREN
Mevlanave Divan Şairleri – Osman HORATA
Mevlana Celaleddin Rumî and Mawlawism in Turkish Cultural Life – Osman HORATA
Mevlana Celaleddin-i Rumi’nin Düşüncesinde Kadın
Mevlana ve Dünya Kültürüne Etkisi – Beyza BİLGİN
Kent Markalamasında Konya ve Mevlana Örneği – Özgür Sarı
Mehmed Şakir’in Manzum Mesnevi Tercümesi – Bilal ÇAKICI
KARAMAN MADER-I MEVLANA (AKTEKKE) CAMISI HAZIRESINDE BULUNAN MEZAR TAŞLARI – Harun ŞAHİN
Rumi from the Viewpoint of Spiritual Psychology and Counseling – Çınar Kaya
RAST NA ‘T-l MEVLANA VE TAHLILi – Mehmet GÖNÜL
Mevlana’nın Torunu Esin Çelebi Gözüyle Yaşayan Mevlevilik – Hilmi TÜRKYILMAZ
İKİNCİ MANİSA MEVLEVÎHANESİ – S. Barihüda TANRIKORUR
TAHİR BÜYÜKKÖRÜKÇÜ’YE GÖRE İDEAL BİR MÜSLÜMAN PORTRESİ OLARAK MEVLÂNÂ – Ahmet TANYILDIZ
Şeyh Galib Sheikh Ghālib – Fahir İZ, Çev. Süleyman TÜLÜCÜ
MEVLÂNA CELALEDDİN RUMİ VE LA FONTAİNE’DE HOŞGÖRÜ ALGISI – Fuat BOYACIOĞLU, Serap ERDAĞ
MESNEVÎ’DE TAHKİYEYE DAYALI DEĞER EĞİTİMİ – Gülşah DURMUŞ
YENİKAPI MEVLEVİHANESİ VAKIFLARININ İHYASI SÜRECİNE DAİR BİR BELGENİN DÜSÜNDÜRDÜKLERİ – Cahit TELCİ
Kadim Üç Felsefe Problemi Bağlamında Mevlana’nın Mesnevi’sinde Metaforik Anlatım – Hasan ÇiÇEK
NURETTİN TOPÇU’NUN DÜŞÜNCE DÜNYASINDA MEVLÂNÂ – Hüseyin KARAMAN
Mevlana Çevirilerinde Sembollerin Önemi: “Ney” ve “Gel” Örneğinde Mesnevi’nin Evrensel Hoşgörü Çağrısı – Muharrem Tosun, Şule Erdoğdu
Naksî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın Hilye-i Mevlânâ’larını Mukâyese Denemesi – Abdülkadir DAĞLAR
Konya’da Mevlana Dergahının Arşivi – Abdülbaki GÖLPINARLI
MEVLANA İLE KONFUÇYÜS ÖĞRETİLERİNDE İNSANLIK VE AHLAK İLİŞKİSİ – İlknur SERTDEMİR
MEVLANA SEMPOZYUMU ARDINDAN – Eyyüp AZLAL
Mevlana Celaleddin Hayatı – Necla PEKOLCAY
Mevlana’nın İdarecilere Tavsiyeleri Ahmet SEVGİ
MEVLEVİLİKTE ZİKİR VE MEVLANA MÜZESİNDE BULUNAN DÖRT ZİKİR TESBİHİ – Erdoğan EROL
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’NİN NEFS ANLAYIŞI – Adem ÇATAK
MEVLÂNA’DA BİLGİ VE DERECELERİ – Bilal KUŞPINAR
MEVLANA CELADEDDİN-i RUMİ KÜLLİYESİNİN 1651-1652 YILINA AİT MUHASEBE BİLANÇOSU – Alaaddin AKÖZ
KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR’AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER – Ebru Alparslan
Mevlana’nın Dostluğa Verdiği Değer – Ahmet SEVGİ
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİ’Sİ EKSENİNDE HADİS YORUMU ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER – Fatih BAYRAM
MEVLANA MESNEVİ’SİNDE AŞKIN BİLİNÇ – Mustafa Kemal YÖNTEM
Konya’da Mevlana Dergahı Merkez Arşivi ve Mevlevihaneler – Mehmet Önder
MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI – Özkan CİĞA
PEYGAMBER VARİSİ MEVLANA: İNSAN SEVGİSİ MERKEZLİ ÇOĞULCU BİR OKUMA DENEMESİ – Rıfat ATAY
Mevlana’nın Hayatı ve Fikirleri – Ahmed Subhi FURAT
MESNEVİ’DE VEFA – Veyis DEĞİRMENÇAY
Mevlana’nın İnsanın Cisim ve Ruh Cephesine Bakış Tarzı – H. Ahmet SEVGİ
MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE ve HAKİKAT – Gülşen YAYLI
MEVLANA TÜRBE VE KÜLLİYESİNİN TAMİR VE İLAVELER KRONOLOJİSİ – Hasan ÖZÖNDER
MEVLÂNÂ’NIN RUBAİLERİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR OKUMA -I- – M. Ziya BAĞRIAÇIK
ŞEYH GÂLİB PADİŞAH İÇİN “PEYGAMBER-İ RÛM” DEDİRTİR Mİ? – Kenan ÖZÇELİK
SULTAN’UL ULEMA BAHAEDDİN VELED VE AİLESİ – Gonca SUTAY
Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları, – Tanıtım: Esra EGÜZ
Tayyarzade Ata’nın Mevleviliği Yorumlayışı – Muhittin Eliaçık
Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu – Emine YENİTERZİ
KARA ABDAL SÜLEYMÂN ŞEMSÎ DEDE’NİN FARSÇA MESNEVÎ’SİNDE MEVLÂNÂ’NIN ETKİLERİ – Mehmet BÜKÜM
Mevlana’nın Mesnevi’sinde Dört Halife – Ali AKSU
KONYA MEVLÂNA DERGAHI – Naci BAKIRCI
PEYGAMBERLERE İMAN BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’DA PEYGAMBER SEVGİSİ – Mehmet Cüneyt GÖKÇE
MEVLÂNA’NIN YÖNETİME ÖZGÜ FİKİRLERİNİN KONYALI GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ – Canan YILDIRAN, Yahya FİDAN
MEVLANA’NIN ÖLÜM ALGISININ KUR’ANÎ ARKA PLANI – F. Asiye ŞENAT KAZANCI
MEVLÂNÂ’NIN RUBÂİLERİNDE TEKÂMÜLÜN DÖRT UNSURU ŞARAP, KADEH, SÂKİ VE ŞEMS – Nazire ERBAY
Mevlâna’ya Göre İnsanın Mahiyeti ve Kâmil İnsan Olma – Mehmet Necmettin BARDAKÇI
MESNEVÎ’DE DEĞERLER VE MESNEVÎ’NİN DEĞERLERE BAKIŞI – Halil TAŞ
MESNEVİ’DEKİ ‘BEDEVİ İLE KARISI’ HİKÂYESİNE GÖRE AKIL- NEFİS İLİŞKİSİ
MESNEVÎ’DE İBRAHÎM-İ EDHEM HİKAYELERİ – Ahmet YILMAZ
MEVLÂNA’NIN ŞİİRİNDE [HZ.] YUSUF – Annemarie SSCHIMMEL, Çev: Ahmet Turan YÜKSEL
Mevlananın Sözleri ve Hallerinden Alınacak Dersler – Süheyl ÜNVER
MEVLANA TÛRBESİ’NÏN RESTORASYONU İLE İLGİLİ H. 1109 (1698) TARİHLI ÜÇ BELGE – Yusuf OGUZ, Selçuk MÛLAYÎM
MEVLÂNA’NIN ÇAĞINA VE ÇAĞIMIZA TESİRLERİ – Ahmet GÜZEL
MESNEVÎ’DE GEÇEN MUÂVİYE-İBLİS HİKÂYESİ – Adnan DEMİRCAN
MU’İNİ’NİN MESNEVİ-İ MURADİYYE’Sİ MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHİ – Fatih TIĞLI
MEVLÂNÂ’NIN ŞARK VE GARPTAKİ TESİRLERİ – Annemarie SCHIMMEL – Çev: Ali ERTUĞRUL
Mevlânâ Türbesi Kalemişlerinde Ortaya Çıkartılan Resimlerin Eflatun ve İşrakilik Bağlamında Bir Analiz Denemesi – Ali Fuat Baysal , Çiğdem Önkol Ertunç
Mevlânâ Celâleddîn Rumi ve Yûnus Emre’de “İnsan Sevgisi” ve “Hoşgörü” Üzerine Bir Araştırma – Hacı DAĞLI
MEVLÂNÂ’YA GÖRE AKIL NASIL KULLANILMALIDIR? – İbrahim EMİROĞLU
Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun Dâstân-ı Cenâb-ı Mevlânâ Manzumesi – Emine YENİTERZİ
MEVLANA‟DA PEYGAMBER SEVGİSİ – Cüneyt GÖKÇE
MESNEVİ’DE ULÛHİYET TASAVVURU – Veysel KASAR
MEVLANA’NIN MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ CİLDİ ÜZERİNE – İsa ÇELİK
SEYYİD BURHANEDDİN – Mustafa IŞIK
MEVLEVİLİK MENAKIBINDAN BİR MESNEVİHANLIK TEVCİHİ DOLAYISIYLA – Feridun Nafiz UZLUK
ŞEYYAD SÖZÜ HAKKINDA ARAŞTIRMA – Feridun Nafiz UZLUK
VELED ÇELEBİ – Feridun Nafiz UZLUK
AHMET EFLAKİ DEDE – Feridun Nafiz UZLUK
ŞAİR MU’İNİ MUSTAFA’NIN MESNEVİ ÇEVİRİSİ MESNEVİ-İ MURADİ – Feridun Nafiz UZLUK
MESNEVÎ’DE GEÇEN HAYVAN METAFORLARININ TASAVVUFÎ YORUMU – Serpil YILMAZ
ŞEHABETTİN UZLUK’UN KONYA TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI – Neslihan ÇIPAN
Galata Mevlevihanesi Sabiha TAK
HAZRET-İ MEVLÂNÂ – Mustafa KÜÇÜKAŞCI
Tasavvuf ve Hazret-i Mevlânâ – Osman Nûri TOPBAŞ
Mevlana ve Nükte – NİHAT ÖZTOPRAK
Mevlânâ Ve Nükte – II KİM İÇMİŞ? Nihat ÖZTOPRAK
Hazret-i Mevlânâ ve Moğollar… –
BU «AŞK» MEVLÂNÂ’NIN DEĞİL – H. Kübra ERGİN
MEVLÂNÂ HAZRETLERİ’Nİ DOĞRU ANLAMAK – B. Cahit ÖZDEMİR
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI – Can ALPGÜVENÇ
YÂ HAZRET-İ MEVLÂNÂ – Halil GÖKKAYA
YANAM MEVLÂNÂ MEVLÂNÂ – Köksal CENGİZ
MEVLÂNÂ DERGÂHI’NDA – Hikmet ELİTAŞ
MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -3- HADİ CAN VER; O BAKIŞTAN, O DUDAKTAN KORKMA! – Harun Ö­ĞMÜŞ
MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -2- BU GECE… – Harun ÖĞMÜŞ
MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -1 – Harun ÖĞMÜŞ
Testilerimizi Dicle’ye Dolu Götürüyoruz
Mevlânâ Gözüyle Mesnevî – Muhammed Ali EŞMELİ
Mesnevî’de Nefis Temsilleri – Mustafa KÜÇÜKAŞCI
Mesnevî Girizgâhı – TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI)
Mesnevi’nin ilk 18 beytini nazmen tercüme NEY’İN FERYÂDI – SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)
MESNEVÎ -5- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -4- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -3- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -2- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -1- – Z. Özlem ABAY
MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ’NİN MESNEDİ –
Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Hadis Kültürü – Fikret Karapınar
UZATILMIŞ YOL – Kitap Tanıtımı – Osman Zahit HARMANKAYA
HACI BEKTAŞ VELİ, MEVLANA VE YUNUS EMRE’NİN YAŞAYAN DEĞERLERİ – Nail YILDIRIM
Gezginlerin Gözüyle Mevlana ve Türbesi – Osman Eravşar
MEVLÂNÂ’NIN DİVÂN-I KEBÎR’İNDE GÖLGE METAFORU – Sevda Çilem AYAR VARGÜN
DER VERGLEICH EINIGER METAPHYSISCHER BEGRIFFE ZWISCHEN MEWLÂ NA DSHCELÂ LEDDIN RÛMI UND G. W. F. HEGEL – Naim ŞAHİN
DÎVÂN-İ KEBÎR’DE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ – Veyis DEĞİRMENÇAY
DİNİN VE HAKİKATIN GÜNEŞİ – Şehrabani ALLAHVERDIYEVA
CUMHURİYET DÖNEMİ KONYA’DAKİ ŞEB-İ ARÛS TÖRENLERİ POSTNİŞÎNLERİ – Selma DÜLGEROĞLU
AHMED EFLÂKÎ VE ŞİRAZLI MAHMUD B. OSMAN EL-HÂKÎ – Fatih BAYRAM
MEVLEVİ ŞAİR UBEYDULLÂH DEDE VE RİSÂLE FÎ EVSÂFİ’NNEBÎ İSİMLİ MEVLİD’İNDEKİ TASAVVUFÎ ÖĞRETİLER – Cemal BAYAK
HAZRET-İ SEYYİD BURHANEDDİN MUHAKKİK TİRMİZİ – FERİDUN NAFİZ UZLUK
SULTAN VELED – FERİDUN NAFİZ UZLUK
Mesnevi’de Kanaat ve Tevekkül Bilinci – SÜLEYMAN DOĞAN
NEYZEN DOĞAN ERGİN’ İN HAYATI ve BESTELERİ – ARİFE PAPATYA CANSEVDİ
MEVLÂNA’NIN DİNLER-ÜSTÜ BİR HÜMANİST OLDUĞU SAVI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME – Halil TAŞ, Kasım KIROĞLU
TEBRİZLİ ŞEMSEDDİN VE MEVLÂNÂ – Mehibe ŞAHBAZ
FENÂFİLLÂH MERTEBESİNDEN BEKÂBİLLÂH MAKAMINA MEVLÂNÂ’DA İLAHÎ AŞK – Yakup POYRAZ
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE MADER-İ MEVLÂNA KÜLLİYESİ’NİN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ – Hüseyin MUŞMAL, İrem GÜRBÜZ
MEVLÂNÂ’NIN RUBÂÎLERİNDE “GÖNÜL” İSTİARESİ – Salih UÇAK
DİVAN EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ’YI ANAN REDİFLER – Rıza OĞRAŞ
Lutfî Muhammed Efendinin “Hilye-i Hazret-i Mevlânâ”sı – Zehra GÖRE
İslam Fikir Aynasında İki Büyük Mutasavvıf “Gazzâlî ve Mevlânâ” – Saadettin KOCATÜRK
TÜRK EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME – Fatma Şükran ELGEREN
MEVLÂNA VE KİERKEGAARD’DA BİREY VE TANRI İLİŞKİSİ – Vefa TAŞDELEN
HÜDÂVENDİGÂR’I ANLAMAK: MEVLÂNA’NIN MİRASINI ANLAMANIN BİR YÖNTEMİ – Mehmet ATALAY’
Darwin’den Önce Bir Mevlana Düşüncesi – Mustafa Necati Sepetçioğlu
Çağdaş Kavramlar Işığında Semâ – Nezihe Araz
The Problem of Mystic Relationship İn Calal Ad-Din Rumi and Muhammad Iqbal – Natalia Ilyiniçna Prigarina
Bir İddiaya Cevap: (yine Gel, Yine Gel…) Rubaîsi Mevlana’nındır… – Mehmet Önder
Bir Eğitimin Mimarisi: Mevlevi Matbah-ı Şerîfi – Ş. Barihüda Tanrıkorur
Attar, Esrar-nâme’si ve Mevlânâ – Gönül Ayan
Articles On Mawlana Rumi In The Russian Encyclopaedias of The Soviet Period – Dmitri V. Mikulski
16-17. Asırlarda Macaristan’da Tasavvuf ve Mevlevilik- Gabor Agoston