Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

Naksî Mustafa Dede ile Bursalı Ali Rızâ’nın Hilye-i Mevlânâ’larını Mukâyese Denemesi – Abdülkadir DAĞLAR
Konya’da Mevlana Dergahının Arşivi – Abdülbaki GÖLPINARLI
MEVLANA İLE KONFUÇYÜS ÖĞRETİLERİNDE İNSANLIK VE AHLAK İLİŞKİSİ – İlknur SERTDEMİR
MEVLANA SEMPOZYUMU ARDINDAN – Eyyüp AZLAL
Mevlana Celaleddin Hayatı – Necla PEKOLCAY
Mevlana’nın İdarecilere Tavsiyeleri Ahmet SEVGİ
MEVLEVİLİKTE ZİKİR VE MEVLANA MÜZESİNDE BULUNAN DÖRT ZİKİR TESBİHİ – Erdoğan EROL
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN RÛMÎ’NİN NEFS ANLAYIŞI – Adem ÇATAK
MEVLÂNA’DA BİLGİ VE DERECELERİ – Bilal KUŞPINAR
MEVLANA CELADEDDİN-i RUMİ KÜLLİYESİNİN 1651-1652 YILINA AİT MUHASEBE BİLANÇOSU – Alaaddin AKÖZ
KONYA MEVLANA MÜZESİNDE BULUNANEL YAZMASI KUR’AN-I KERİM CİLTLERİNDEN ÖRNEKLER – Ebru Alparslan
Mevlana’nın Dostluğa Verdiği Değer – Ahmet SEVGİ
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİ’Sİ EKSENİNDE HADİS YORUMU ÜZERİNE BAZI DEĞERLENDİRMELER – Fatih BAYRAM
MEVLANA MESNEVİ’SİNDE AŞKIN BİLİNÇ – Mustafa Kemal YÖNTEM
Konya’da Mevlana Dergahı Merkez Arşivi ve Mevlevihaneler – Mehmet Önder
MEVLÂNA MÜZESİ KÜTÜPHANESİNDE KAYITLI 1626 NUMARALI İLÂHÎ MECMÛASI – Özkan CİĞA
PEYGAMBER VARİSİ MEVLANA: İNSAN SEVGİSİ MERKEZLİ ÇOĞULCU BİR OKUMA DENEMESİ – Rıfat ATAY
Mevlana’nın Hayatı ve Fikirleri – Ahmed Subhi FURAT
MESNEVİ’DE VEFA – Veyis DEĞİRMENÇAY
Mevlana’nın İnsanın Cisim ve Ruh Cephesine Bakış Tarzı – H. Ahmet SEVGİ
MEVLÂNA DÜŞÜNCESİNDE FELSEFE ve HAKİKAT – Gülşen YAYLI
MEVLANA TÜRBE VE KÜLLİYESİNİN TAMİR VE İLAVELER KRONOLOJİSİ – Hasan ÖZÖNDER
MEVLÂNÂ’NIN RUBAİLERİNE DAİR SOSYOLOJİK BİR OKUMA -I- – M. Ziya BAĞRIAÇIK
ŞEYH GÂLİB PADİŞAH İÇİN “PEYGAMBER-İ RÛM” DEDİRTİR Mİ? – Kenan ÖZÇELİK
SULTAN’UL ULEMA BAHAEDDİN VELED VE AİLESİ – Gonca SUTAY
Osmanlı Şiirinde Mevlânâ Övgüleri ve Mevlevîlik Unsurları, – Tanıtım: Esra EGÜZ
Tayyarzade Ata’nın Mevleviliği Yorumlayışı – Muhittin Eliaçık
Mevlana Torunu Bir Akademisyen: Prof. Dr. Âmil Çelebioğlu – Emine YENİTERZİ
KARA ABDAL SÜLEYMÂN ŞEMSÎ DEDE’NİN FARSÇA MESNEVÎ’SİNDE MEVLÂNÂ’NIN ETKİLERİ – Mehmet BÜKÜM
Mevlana’nın Mesnevi’sinde Dört Halife – Ali AKSU
KONYA MEVLÂNA DERGAHI – Naci BAKIRCI
PEYGAMBERLERE İMAN BAĞLAMINDA MEVLÂNÂ’DA PEYGAMBER SEVGİSİ – Mehmet Cüneyt GÖKÇE
MEVLÂNA’NIN YÖNETİME ÖZGÜ FİKİRLERİNİN KONYALI GİRİŞİMCİ VE YÖNETİCİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ – Canan YILDIRAN, Yahya FİDAN
MEVLANA’NIN ÖLÜM ALGISININ KUR’ANÎ ARKA PLANI – F. Asiye ŞENAT KAZANCI
MEVLÂNÂ’NIN RUBÂİLERİNDE TEKÂMÜLÜN DÖRT UNSURU ŞARAP, KADEH, SÂKİ VE ŞEMS – Nazire ERBAY
Mevlâna’ya Göre İnsanın Mahiyeti ve Kâmil İnsan Olma – Mehmet Necmettin BARDAKÇI
MESNEVÎ’DE DEĞERLER VE MESNEVÎ’NİN DEĞERLERE BAKIŞI – Halil TAŞ
MESNEVİ’DEKİ ‘BEDEVİ İLE KARISI’ HİKÂYESİNE GÖRE AKIL- NEFİS İLİŞKİSİ – Kadir ÖZKÖSE
MESNEVÎ’DE İBRAHÎM-İ EDHEM HİKAYELERİ – Ahmet YILMAZ
MEVLÂNA’NIN ŞİİRİNDE [HZ.] YUSUF – Annemarie SSCHIMMEL, Çev: Ahmet Turan YÜKSEL
Mevlananın Sözleri ve Hallerinden Alınacak Dersler – Süheyl ÜNVER
MEVLANA TÛRBESİ’NÏN RESTORASYONU İLE İLGİLİ H. 1109 (1698) TARİHLI ÜÇ BELGE – Yusuf OGUZ, Selçuk MÛLAYÎM
MEVLÂNA’NIN ÇAĞINA VE ÇAĞIMIZA TESİRLERİ – Ahmet GÜZEL
MESNEVÎ’DE GEÇEN MUÂVİYE-İBLİS HİKÂYESİ – Adnan DEMİRCAN
MU’İNİ’NİN MESNEVİ-İ MURADİYYE’Sİ MESNEVİ TERCÜME VE ŞERHİ – Fatih TIĞLI
MEVLÂNÂ’NIN ŞARK VE GARPTAKİ TESİRLERİ – Annemarie SCHIMMEL – Çev: Ali ERTUĞRUL
Mevlânâ Türbesi Kalemişlerinde Ortaya Çıkartılan Resimlerin Eflatun ve İşrakilik Bağlamında Bir Analiz Denemesi – Ali Fuat Baysal , Çiğdem Önkol Ertunç
Mevlânâ Celâleddîn Rumi ve Yûnus Emre’de “İnsan Sevgisi” ve “Hoşgörü” Üzerine Bir Araştırma – Hacı DAĞLI
MEVLÂNÂ’YA GÖRE AKIL NASIL KULLANILMALIDIR? – İbrahim EMİROĞLU
Kemal Edip Kürkçüoğlu’nun Dâstân-ı Cenâb-ı Mevlânâ Manzumesi – Emine YENİTERZİ
MEVLANA‟DA PEYGAMBER SEVGİSİ – Cüneyt GÖKÇE
MESNEVİ’DE ULÛHİYET TASAVVURU – Veysel KASAR
MEVLANA’NIN MESNEVİSİ’NİN YEDİNCİ CİLDİ ÜZERİNE – İsa ÇELİK
SEYYİD BURHANEDDİN – Mustafa IŞIK
MEVLEVİLİK MENAKIBINDAN BİR MESNEVİHANLIK TEVCİHİ DOLAYISIYLA – Feridun Nafiz UZLUK
ŞEYYAD SÖZÜ HAKKINDA ARAŞTIRMA – Feridun Nafiz UZLUK
VELED ÇELEBİ – Feridun Nafiz UZLUK
AHMET EFLAKİ DEDE – Feridun Nafiz UZLUK
ŞAİR MU’İNİ MUSTAFA’NIN MESNEVİ ÇEVİRİSİ MESNEVİ-İ MURADİ – Feridun Nafiz UZLUK
MESNEVÎ’DE GEÇEN HAYVAN METAFORLARININ TASAVVUFÎ YORUMU – Serpil YILMAZ
ŞEHABETTİN UZLUK’UN KONYA TARİHİ ÜZERİNE ÇALIŞMALARI – Neslihan ÇIPAN
Galata Mevlevihanesi Sabiha TAK
HAZRET-İ MEVLÂNÂ – Mustafa KÜÇÜKAŞCI
Tasavvuf ve Hazret-i Mevlânâ – Osman Nûri TOPBAŞ
Mevlana ve Nükte – NİHAT ÖZTOPRAK
Mevlânâ Ve Nükte – II KİM İÇMİŞ? Nihat ÖZTOPRAK
Hazret-i Mevlânâ ve Moğollar… –
BU «AŞK» MEVLÂNÂ’NIN DEĞİL – H. Kübra ERGİN
MEVLÂNÂ HAZRETLERİ’Nİ DOĞRU ANLAMAK – B. Cahit ÖZDEMİR
MEVLÂNÂ VE DEVLET ERKÂNI – Can ALPGÜVENÇ
YÂ HAZRET-İ MEVLÂNÂ – Halil GÖKKAYA
YANAM MEVLÂNÂ MEVLÂNÂ – Köksal CENGİZ
MEVLÂNÂ DERGÂHI’NDA – Hikmet ELİTAŞ
MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -3- HADİ CAN VER; O BAKIŞTAN, O DUDAKTAN KORKMA! – Harun Ö­ĞMÜŞ
MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -2- BU GECE… – Harun ÖĞMÜŞ
MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -1 – Harun ÖĞMÜŞ
Testilerimizi Dicle’ye Dolu Götürüyoruz
Mevlânâ Gözüyle Mesnevî – Muhammed Ali EŞMELİ
Mesnevî’de Nefis Temsilleri – Mustafa KÜÇÜKAŞCI
Mesnevî Girizgâhı – TÂLÎ (Mustafa KÜÇÜKAŞCI)
Mesnevi’nin ilk 18 beytini nazmen tercüme NEY’İN FERYÂDI – SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)
MESNEVÎ -5- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -4- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -3- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -2- – Z. Özlem ABAY
MESNEVÎ -1- – Z. Özlem ABAY
MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ’NİN MESNEDİ –
Hz. Mevlânâ’nın Eserlerinde Hadis Kültürü – Fikret Karapınar
UZATILMIŞ YOL – Kitap Tanıtımı – Osman Zahit HARMANKAYA
HACI BEKTAŞ VELİ, MEVLANA VE YUNUS EMRE’NİN YAŞAYAN DEĞERLERİ – Nail YILDIRIM
Gezginlerin Gözüyle Mevlana ve Türbesi – Osman Eravşar
MEVLÂNÂ’NIN DİVÂN-I KEBÎR’İNDE GÖLGE METAFORU – Sevda Çilem AYAR VARGÜN
DER VERGLEICH EINIGER METAPHYSISCHER BEGRIFFE ZWISCHEN MEWLÂ NA DSHCELÂ LEDDIN RÛMI UND G. W. F. HEGEL – Naim ŞAHİN
DÎVÂN-İ KEBÎR’DE SÖZ VE SÖZÜN ÖNEMİ – Veyis DEĞİRMENÇAY
DİNİN VE HAKİKATIN GÜNEŞİ – Şehrabani ALLAHVERDIYEVA
CUMHURİYET DÖNEMİ KONYA’DAKİ ŞEB-İ ARÛS TÖRENLERİ POSTNİŞÎNLERİ – Selma DÜLGEROĞLU
AHMED EFLÂKÎ VE ŞİRAZLI MAHMUD B. OSMAN EL-HÂKÎ – Fatih BAYRAM
MEVLEVİ ŞAİR UBEYDULLÂH DEDE VE RİSÂLE FÎ EVSÂFİ’NNEBÎ İSİMLİ MEVLİD’İNDEKİ TASAVVUFÎ ÖĞRETİLER – Cemal BAYAK
HAZRET-İ SEYYİD BURHANEDDİN MUHAKKİK TİRMİZİ – FERİDUN NAFİZ UZLUK
SULTAN VELED – FERİDUN NAFİZ UZLUK
Mesnevi’de Kanaat ve Tevekkül Bilinci – SÜLEYMAN DOĞAN
NEYZEN DOĞAN ERGİN’ İN HAYATI ve BESTELERİ – ARİFE PAPATYA CANSEVDİ
MEVLÂNA’NIN DİNLER-ÜSTÜ BİR HÜMANİST OLDUĞU SAVI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME – Halil TAŞ, Kasım KIROĞLU
TEBRİZLİ ŞEMSEDDİN VE MEVLÂNÂ – Mehibe ŞAHBAZ
FENÂFİLLÂH MERTEBESİNDEN BEKÂBİLLÂH MAKAMINA MEVLÂNÂ’DA İLAHÎ AŞK – Yakup POYRAZ
OSMANLI VE CUMHURİYET DÖNEMİ’NDE MADER-İ MEVLÂNA KÜLLİYESİ’NİN BAKIM VE ONARIM FAALİYETLERİ – Hüseyin MUŞMAL, İrem GÜRBÜZ
MEVLÂNÂ’NIN RUBÂÎLERİNDE “GÖNÜL” İSTİARESİ – Salih UÇAK
DİVAN EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ’YI ANAN REDİFLER – Rıza OĞRAŞ
Lutfî Muhammed Efendinin “Hilye-i Hazret-i Mevlânâ”sı – Zehra GÖRE
İslam Fikir Aynasında İki Büyük Mutasavvıf “Gazzâlî ve Mevlânâ” – Saadettin KOCATÜRK
TÜRK EDEBİYATINDA MEVLÂNÂ VE MEVLEVÎLİĞİ MANEVİ TEKÂMÜL İŞLEVİYLE ELE ALAN ROMANLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME – Fatma Şükran ELGEREN
MEVLÂNA VE KİERKEGAARD’DA BİREY VE TANRI İLİŞKİSİ – Vefa TAŞDELEN
HÜDÂVENDİGÂR’I ANLAMAK: MEVLÂNA’NIN MİRASINI ANLAMANIN BİR YÖNTEMİ – Mehmet ATALAY’
Darwin’den Önce Bir Mevlana Düşüncesi – Mustafa Necati Sepetçioğlu
Çağdaş Kavramlar Işığında Semâ – Nezihe Araz
The Problem of Mystic Relationship İn Calal Ad-Din Rumi and Muhammad Iqbal – Natalia Ilyiniçna Prigarina
Bir İddiaya Cevap: (yine Gel, Yine Gel…) Rubaîsi Mevlana’nındır… – Mehmet Önder
Bir Eğitimin Mimarisi: Mevlevi Matbah-ı Şerîfi – Ş. Barihüda Tanrıkorur
Attar, Esrar-nâme’si ve Mevlânâ – Gönül Ayan
Articles On Mawlana Rumi In The Russian Encyclopaedias of The Soviet Period – Dmitri V. Mikulski
16-17. Asırlarda Macaristan’da Tasavvuf ve Mevlevilik- Gabor Agoston
el-Feyz İnde Celâleddîn er-Rûmî “Hikâyetü’l-Halîfe ve’l-A’râbî” Nemûzecen – Khawla Shaykha
et-Tasvîrü’l-Fikrî İnde Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî – Cihâd Rızâ,
Vemdâtun Ma’rifiyye fî Semâi Mevlânâ Celâleddîn er-Rûmî (T. 672 H.)- Mahmud Mısri,
Simâtü’ş-Şi’ri’s-Sûfî ve Delâlâtuhû fî Celâleddîn er-Rûmî Numûzecen – Nadia Haskûr
er-Rumûzü’ş-Şi‘riyye ve Delâletuhâ fî Mesneviyyi Celâleddin er-Rûmî – Ahmad Tomeh Halebî,
el-Merâtib ve’l-Edvâr fî’t-Tarîkati’l-Mevleviyye (Kırâe Mukârane) – Abbûd el-Askerî
Rihletü’r-Rûmî minallâh ile’l-Kevn – Mahmud Ebü’l-Hüdâ el-Hüseynî
Tecelliyâtun Vicdâniyye fi’l-Hubbi’l-İlâhî İnde Celâleddîn er-Rûmî- Meyyade Altuncı
Celâleddîn er-Rûmî ve Meâlimü’t-Târîhi’l-İslâmî fî Asrihî (Tekvînuhû ve Devruhû) – Abdulrahman al-Bitar
Lemehât min Feyzi’l-İbdâi’l -Mütenevvi‘ li-Celâleddîn er-Rûmî – Hayreddin Abdurrahman
İran’da Mevlana Üzerine Yayınlanan Yüz Kitabın Tanıtımı – Hosein Laleh
Tebriz’deki Mevlana Derneği- Ali Şamil Hüseyinoğlu
Eskişehir Mevlevihanesi Postnişini Hasan Hüsnü Dede Efendi – Hasan Hüseyin Adalıoğlu, Nizamettin Arslan
Selanik Mevlevihanesi Şeyhi Eşref Dede Hakkındaki Bazı İddiaların Tahkiki- Serdar Ösen
Çankırı Mevlevîhanesi – Fahrettin Coşguner,
II. Abdülhamid ve Mevlevilik – Adem Ölmez
Sultan II. Mahmud Dönemi ve Mevlevilik- Abdulnasır Yiner
Mevleviliğin XVI. Yüzyıl Gülşenî Şairlerinden İbrahim Gülşenî, Usûlî ve Za‘fî Üzerindeki Etkisi – Abdurrahman Adak,
Tarihten Günümüze Mesnevi Okulu – Zerrin Dede
el-Merâtib ve’l-Edvâr fî’t-Tarîkati’l-Mevleviyye (Kırâe Mukârane) – Abbûd el-Askerî
Molavi And Monastery System (Mevlana ve Tekye Sistemi) – Faramarz Saber Moghaddam,
Aşk ve Ego İlişkisi Bağlamında Mevlana’nın M. İkbal Üzerindeki Etkisi- Ö. Faruk Altıparmak
Mevlevî Muhibbi Pertev’in Şiirlerinde Hz. Mevlânâ ve Mevlevîliğin İzleri- Ekrem Bektaş,
17. Yy. Şairlerinden Neşâtî ve Cevrî’de Mevlevîliğin Etkileri – Ömer Savran,
Mevlânâ‘nın Mutasavvıf ġâirlere Etkisi: Ahmed Kuddûsî Örneği- Ali Tenik
Klasik Türk Şiirinde Mevlana ve Mevlevilik Etkisi – Kaplan Üstüner
Delâletu Kasasi’l-Hayevân fî (Mesnevî) Celâleddîn er-Rûmî – Swiess Hamid Al-Batman,
Mevlana’nın Arapça Şiirlerinin Dil ve Edebi Sanatlar Açısından Bazı Özellikleri – Ahmet Aslan
Arap Dili ve Belâgatı Açısından Mesnevi Üzerine Bir İnceleme – Kadri Yıldırım
Mevlânâ’nın Sözlerindeki Çekiciliğin Nedenleri – Hasan Almaz
Mevlevî Mûsikisi ve Şanlıurfa Örneği – Hüseyin Akpınar
Mevlevî Âyin Mûsikisi ve Mevlevî Semâ Âyininin Psikolojik Etkileri (Uygulamalı Bir Çalışma) – Sevde Düzgüner
Toprağın Ateşle Semasında Mevlana – H. Serdar Mutlu,
Sezai Karakoç’a Göre Mevlana – Eyyüp Azlal
Mevlana ve Özgür Düşünce – Uğur Erdem Işıkan
Mevlâna’da İnsanlığın Birliği ve Diyalog – Hüseyin Kurt
Yirminci Yüzyılda Manevî / Spiritualist Dinî Yönelimlerin ve Mevlana’ya İlginin Sebepleri – Celal Çayır, Kahraman Bayram
Mevlana’ya İsnat Edilen Reenkarnasyon ve Evrim Görüşleri – Veysel Güllüce
Denizi Bitirmek: Mevlana Çalışmalarına Resmi Katkılar Üzerine – Rıfat Atay
Dinî Tarafı Dışlanmış Hümanist Düşünür Tiplemesi: Mevlânâ Celaleddin Rûmî – Seyfullah Kara
Dinleri Anlamada Öykünün Rolü: Mevlânâ’nın Yahudi Padişah Hikâyesi Bağlamında Hırisityanlığa Bakışı – Cengiz Batuk
Mevlana Düşüncesinde Hz. İsa ve Hıristiyanlık – İskender Oymak
Mevlana ve Hırs Eğitimi – Abdullah Özbek
Mevlana’nın Eğitimci Kişiliği – Şuayip Özdemir
Mevlana’ya Göre Aile – Abdulhakim Yüce
“Yoldaki Dikenleri Sökmek”: Mevlana ve Gençlik – Ramazan Muslu,
Mevlana’da Yönetim-Halk İlişkisi – Recep Çiğdem
Mevlana’da Din-Toplum İlişkileri – Ejder Okumuş
Mesnevî’de Kader Anlayışı – Sinan Öge
Tövbe Atına Binmek veya Mesnevî’de Tövbe Etmeye Dair – Emine Yeniterzi
Mevlana’ya Göre Dindarlıkta Sûretten Mânâya Yöneliş – M. Mustafa Çakmaklıoğlu
Bazı Dindarlık Tipolojilerine Eleştirel Bir Yaklaşım: “Mevlânâ Örneği” – Ramazan Altıntaş
SUFİLERİN/ARİFLERİN YAŞAM MEKÂNI OLARAK ZAVİYELER – Muhammet OKUDAN
ANADOLU’DA BİR ARADA YEŞERMİŞ MEVLEVİLİK-AHİLİK-BEKTAŞİLİK ARASINDA BİR KARŞILAŞTIRMA – Muhittin ELİAÇIK
MESNEVÎ’DE HZ. DÂVÛD – Dilaver GÜRER
MEVLÂNA MÜZESİ’NDEKİ H.723 TARİHLİ MESNEVÎ YAZMASININ HUSÛSİYETLERİ VE ÖNEMİ – Yakup Şafak
EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ‟NDE ADI GEÇEN MEVLEVİHANE VE TEKKELER – M. Askeri KÜÇÜKKAYA
MEVLANA’NIN FİKİRLERİNİN TÜRKLERİN DİNÎ HAYATINA ETKİLERİ – Celaleddin ÇELİK
KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MEVLEVİLİK VE MEVLEVİLİK ETKİSİ (14. ve 15. yy. Divanlarına Göre) – Kaplan ÜSTÜNER