Akademik Sayfalar

 

Tezler ve Makaleler

MEVLÂNA ENSTİTÜSÜ
SEMÂ VE GÜZEL BİR KADIN
BELHÎ – KONEVÎ – RUMÎ – VAHŞÎ
Ağla Ey İki Gözüm Ağla… – H. Nur Artıran
Ben Bir Güzel Gördüm…
Yıkılan beden evinin hikâyesi
Hz. Peygamber’in Duâsı
MESNEVİHAN ŞEFİK CAN DEDE
Mevlevilik, İslâmiyet’i naif yaşama biçimidir
Bir gece de sevgilinin hatırı için uyuma! – H. Nur Artıran
TASAVVUF – H. Kâmil Yılmaz
BEN SİZİN AŞKINIZIN ÂŞIKIYIM
MEVLÂNA”YA GÖRE AŞK VE SEVGİNİN ÖNEMİ – İsmail YAKIT
MEVLÂNA’YA GÖRE AŞKIN GÜCÜ
SAMİHA AYVERDİ”NİN YAŞANTISINDA GÜNÜMÜZÜN MUTASAVIF KADININA BAKIŞ
Hakk Nûr’u Hâle Ziyası Çelebi
MEVLÂNA’DA AŞK ESTETİĞİ
MEVLÂNA’DA SANAT
2007 Mevlâna Yılı Son Bulurken – M. Ali UZ
Yokluk Bilgisi – Filiz Konca
Can yücelere kanat açar ama… – Filiz Konca
Cemaati ayırmak – Filiz Konca
Hayat bulmak – Filiz Konca
Yiğitlere selam olsun – Filiz Konca
Şükür nimetin canıdır – Filiz Konca
Hakikat ırmağını geçenlerden miyiz? – Filiz Konca
Namaz Hakkında – Filiz Konca
Mesnevi’den – Filiz Konca
Nefis Cehennemdir – Filiz Konca
Hakka giden yolda neredeyiz? – Filiz Konca
Hakikat yolunun neresindeyiz? – Filiz Konca
Erlerin işi! – Filiz Konca
Bu söz neden söylenmiyor? – Filiz Konca
Sonsuzlukla bağımız ne durumda? – Filiz Konca
İnsanı aldatan nedir? – Filiz Konca
Başlar ve kuyruklar – Filiz Konca
İşte dünya… – Filiz Konca
Ahırdaki Ahu – Filiz Konca
Baki Olmak – Filiz Konca
Neyi arıyorsan osun sen – Filiz Konca
Yılana şeker teklifi yesizdir – Filiz Konca
Gönlünde Allah’a Ait Bir Dava, Bir Sevda Bulunmayan…- Filiz Konca
Talebimiz… – Filiz Konca
Allah’tan Korkmaya Herkes Layık Olamıyor – Filiz Konca
Hak ve Hakikatler Neler Uğruna Terk ediliyor? – Filiz Konca
Anlamlı Bir Hayat – Filiz Konca
Adam olmak – Filiz Konca
Çare – Filiz Konca
MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE ÖĞRETİCİLİK VE ÖĞÜT ANLAYIŞI
MEVLÂNÂ’DAN GÖNÜL VE DÜNYA GÜZELLİKLERİNE
MEVLÂNA VE İRŞÂDI – Meliha ANBARCIOĞLU
MEVLÂNA’NIN ŞİİR DÜNYASI – Feyzi HALICI
MEVLÂNA’NIN DÜNYASI – Ali Nihat TARLAN
MEVLÂNA’NIN ŞAHSİYETİ VE DÜNYA GÖRÜŞÜ – Abdülkadir KARAHAN
MEVLÂNÂ’NIN FİKRİ HAYATI – Abdülbaki GÖLPINARLI
ANADOLU’DA TÜRK EDEBİYATININ BAŞLAMASINDA VE GELİŞMESİNDE MEVLÂNA’NIN YERİ VE ETKİSİ – Hasibe MAZIOĞLU
MEVLÂNA’NIN TÜRK VE DÜNYA KÜLTÜRÜ BAKIMINDAN TAŞIDIĞI MÂNÂ – Mehmet KAPLAN
ANADOLU’NUN TÜRKLEŞMESİNDE MEVLÂNÂ’NIN ROLÜ – Âmil ÇELEBİOĞLU
Hz. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİNDE VUSLAT – Celâleddin B. ÇELEBİ
HZ. MEVLÂNA GÖZÜ İLE MESNEVÎ’DE DİNLER – Mehmet AYDIN
HZ. MEVLÂNA’DA PEYGAMBER SEVGİSİ – Şefik CAN
MEVLÂNÂ BİR “ALLAH KULUDUR” RESÛLULLAH ÇIRAĞIDIR. – Hayreddin KARAMAN
OSMANLILAR’DA SEMÂ, DEVRAN, RAKS TARTIŞMALARI ve İKİ ŞEYHÜLİSLÂM RİSÂLESİ – Dilâver Gürer
MEVLANA’NIN ESERLERİNDE SABRIN HİKMETLERİ
Mesnevî’nin İlk Onsekiz Beytini Şerhi- Necip Fazıl DURU
MEVLÂNÂ’NIN ŞİİRLERİNDE İZ BIRAKAN VEYA ONUNLA GÖRÜŞEN İRANLI ŞAİRLER – Ziyâuddin Seccâdî
Abdülbaki Gölpınarlı Kütüphanesi Kataloğu – Ahmet Faruk Çelik
MEVLEVÎLİKLE İLGİLİ YAPILMIŞ DOKTORA VE YÜKSEK LİSANS ÇALIŞMALARI – Necip Fazıl Duru
MESNEVİ VE KISA HİKAYECİLİK – Gönül AYAN
ŞÂİR MUHAYYİLESİNDE MEVLEVÎ KİSVESİ – Necip Fazıl Duru
MEVLÂNÂ’NIN YÖNETİCİLERLE İLİŞKİLERİ VE MOĞOL CASUSLUĞU İDDİALARI – Osman Nuri KÜÇÜK
Dünde ve Bugünde Eğitim Anlayışı ve Mevlânâ – Mustafa USTA
Ş E M S – İ T E B R İ Z İ – Arzum Gürel
TÜRKİYE’DE TASAVVUF VE MÂNEVÎ HAYAT – Annemarie SCHİMMEL
Mevlânâ – Sabri Tandoğan
MEVLÂNÂ CELÂLEDDİN-İ RÛMÎ – M. Es’ad COŞAN
İslâm Toplumunda Peygamber İnancı ve Mevlâna – Hasan Elik
Mevlâna’nın Hayatı – Ahmet F. Yüksel
KUR’ÂN PERSPEKTİFİNDEN MESNEVÎ’DE MEVLÂNÂ’NIN KULLUK ANLAYIŞI – Eyüp YAKA
Mesnevî’den İnsan Manzaraları
MEVLANA’NIN AŞK VE İNSAN FELSEFESİ – İbrahim Arslanoğlu
MEVLÂNÂ’DA İRADE HÜRRİYETİ – Ramazan ALTINTAŞ
HİKMET İLE NÜKTE; MEVLÂNÂ VE NASREDDİN HOCA
MEVLÂNÂ’DA EDEBÎ ZEVK
MEVLÂNÂ VE ÖZGÜRLÜK
Trabzonlu Köseç Ahmed Dede – Ali ÜREMİŞ
İnsan ve Hoşgörü
Hz. Mevlâna ve Ölüm
HALEP MEVLEVİHANESİ
Tasavvuf
MEVLÂNA’NIN DÜŞÜNCE HAYATI
MESNEVİ’DE DUA – Hicabi Kırlangıç
Gazellerden Örnekler – Hicabi Kırlangıç
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK’İN TÜRK TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ – Nazif ÖZTÜRK
Hakikât Güneşi Şems-i Tebrizi – Ahmet F. Yüksel
Farsça Güfteli Bazı Âyin-i Şerifler – Prof. Dr. Mehmet Kanar
Mevlana’nın Mesnevisine Boyutsal Bir Bakış – Erkan Türkmen
MEVLÂNA’NIN MESNEVİ’SİNDE AŞK – Zeynep Köse
MEVLEVİ GELENEĞİNDE KADININ YERİ VE ÖNEMİ – Nüket SARACEL
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-İ RÛMÎ: HAYÂTI VE DÜŞÜNCESİne “aşkı arayış” eksenli bir bakış – Dilaver Gürer
MEVLÂNÂ, İSLÂM VE TOPLUM- Dilâver Gürer
DÜNYANIN MEVLÂNA’SI
MEVLÂNA’YI ANMAK MI ÖNEMLİ, YOKSA ANLAMAK MI?
MİDEDEKİ LOKMA MI KALPTEKİ NUR MU?
DERDİN YOKSA DERT ARA!
MODERN BİLİME DE IŞIK TUTAN MESNEVİ’DE HÜCRE VE ŞEKLİ
MEVLÂNA’YA GÖRE NEFİS-AKIL-AŞK ÜÇGENİ “İnsân-ı Kâmil Yolu”
MEVLÂNA’YA GÖRE; YÖNETİCİLER (SİYASETÇİLER), HALK VE ADALET
MEVLÂNÂ VE MESNEVİ’SİNDE TÜRK KÜLTÜRÜNÜN İZLERİ – Zeynep KÖSE
MESNEVÎ’DEN HAREKETLE KLÂSİK ESERLERİ OKUMA VE YORUMLAMA SORUNLARI
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE MEVLEVİLİK – Hülya Küçük
SULTÂN VELED’İN’ MAÂRİF ADLI ESERİ VE “KİTABUL’L-HİKEMİYYE” ADLI BİLİNMEYEN BİR ŞERHİ – Hülya Küçük
Yaman Dede – Mehmet Doğramacı
ŞEFİK CAN’IN ESERLERİ
TASAVVUFÎ ŞİİR GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE ÖNEMİ
KONYALI MEVLÂNÂ
MEVLÂNÂ’DA HÂL DİLİ
MEVLÂNA’NIN MESNEVÎ’DE YANLIŞLARA BAKIŞ
ZEKAİ DEDE VE MEVLEVİLİK – Kagan Ulaş
MEVLÂNÂ CELALEDİN er-RÛMÎ’YE GÖRE GÖRÜNÜŞE ve BİÇİME TAKILIP KALMAMA
MEVLÂNÂ’YA GÖRE YANLIŞLARA DÜŞMEMEK İÇİN NEFSİ EĞİTME
MEVLEVÎLİK İLE İLGİLİ ESKİ HARFLİ TÜRKÇE ESERLER- Ali TEMİZEL
MEVLEVÎLERDE MANEVÎ EĞİTİM
Mesnevî’de “Vehim” – Ahmed Yüksel ÖZEMRE
ÇAĞIMIZDA TASAVVUF – Ahmed Yüksel ÖZEMRE
Dînî Mûsikînin Önemi – Ahmet Şahin
İSLÂM VE MÛSİKÎ – Ahmet Şahin
Niyazi Sayın – Beşir Ayvazoğlu
MEVLÂNÂ’YA GÖRE NEFSE UYMA
Neyzen Halil Dikmen – Beşir Ayvazoğlu
KONYALI ÂŞIK HAYDAR/ŞIH HASAN PEKAŞIK – Muammer GÜL
Mesnevi-i Manevi’de Leyla ve Mecnun – İ.Çetin DERDİYOK
Türkiye Üniversitelerinde Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Eserleri Ve Mevlevîlikle İlgili Yapılmış Doktora Ve Yüksek Lisans Çalışmaları – Necip Fazıl DURU
MEVLÂNÂ ve KUR’AN – Derya Örs
KLÂSİK TÜRK ŞİİRİ GELENEĞİNDE MEVLÂNÂ’NIN YERİ VE EDEBÎ MİRAS TARTIŞMALARI
SEFÎNE-İ NEFÎSE-İ MEVLEVİYÂNDAKİ TÜRKÇE ŞİİRLER – Şevkiye KAZAN
MEVLÂNÂ’NINYAŞADIĞI DEVRİN SOSYAL YAPISI -Mehmet AYDIN
SOSYOLOJİK AÇIDAN MEVLEVİHANELERDE USÛL VE GELENEKLER – A.Yılmaz SOYYER
İnsan-ı Kâmilin Gönül Sadâsı Ney’in Feryadı – Osman Nuri Topbaş
MEVLÂNÂ SEVGİSİ – Gökhan EVLİYAOĞLU
YAKIN TARİHİMİZDE MEVLEVİLER – Hülya KÜÇÜK
SEYYİD BURHANEDDİN MUHAKKIK-I TİRMİZÎ’NİN MEVLANA’NIN EĞİTİMİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ – Nurullah Cebeci
SULTAN VELED’İN İBTİDÂ-NÂME’SİNE GÖRE İLK MEVLEVÎ HALÎFELERİ – Hülya Küçük
Seyr-i Sulûk – Mustafa ÇIPAN
Konya Mevlâna Asitanesi ve MEVLEVİHANELER – Hasan ÖZÖNDER
SEM’A – ESİN ÇELEBİ BAYRU
MEVLEVİLİK İSLAM TASAVVUFUNDA YEPYENİ BİR ŞAHİKA – Ömer Rıza DOĞRUL
MEVLÂNÂ’NIN MESNEVİDEKİ AMACI
Mevlevilikte Müzik Felsefesi: Mesnevî’de Aşk, Mûsikî, Ney – Yalçın ÇETİNKAYA
MEVLÂNÂ’NIN TEFEKKÜR DÜNYASI VE İNSAN – Emine YENİTERZİ
HZ. MEVLÂNÂ’NIN ESERLERİ
MEVLÂNÂ’NIN HAYATI VE ÇEVRESİ – Adnan KARAİSMAİLOĞLU
Hz. MEVLANA’nın Dostları – Şefik CAN
MODERN VE İDEOLOJİK YAKLAŞIMLAR KARŞISINDA MEVLÂNÂ VE MESNEVÎ
MEVLÂNÂ
MEVLÂNÂ VE TAASSUB – Abdullah ÖZBEK
MESNEVÎ’DE ADÂLET VE ZULÜM KAVRAMLARI – Ahmet SEVGİ
HZ. MEVLÂNA’DA EVLİLİK, AİLE VE ÇOCUK EĞİTİMİ
MEVLÂNÂ’DA TABİAT SEVGİSİ – İsmet KAYAOĞLU
MODERN İNSANIN BUHRANLARINA HZ. MEVLÂNÂ’NIN MESAJLARI – Abdullah ÖZTÜRK
DÜNYA MEVLÂNA’YA HER ZAMANKİNDEN DAHA FAZLA MUHTAÇ
İsmail Ankaravi’ye Göre Mevlevî Mukābelesindeki Tasavvufî Remizler – Semih CEYHAN
MEVLÂNA VE MEVLEVİLİK’İN TÜRK TOPLUM HAYATINDAKİ YERİ VE ÖNEMİ – Nazif ÖZTÜRK
Abdullah Cevdet ve Dil-Mestî-i Mevlânâ’sı – Yusuf Turan Günaydın
MESNEVİ VE KISA HİKAYECİLİK – Gönül AYAN
NEYZENLER – Süleyman Erguner
MEVLÂNÂ VE NEY – Süleyman Erguner
Çelebi Hüsameddin’in Halife Seçilmesi ve Muhalifleri – Ahmet AKŞİT
Dinle Ney’den – Timuçin ÇEVİKOĞLU
OSMANLI TÜRKLERİ’NDE HAT SANATI – M.Uğur DERMAN
MEVLANA’NIN NEYNAME’Sİ – Çeviri ve Şerh : Kaan Dilek
Mevlana – Ahmet TAŞGETİREN
Eğitimde Gönül Faktörü Mevlânâ Örneği – H. Kâmil YILMAZ
Annemarie Schimmel ve Allah’ın Âyetleri – Mustafa KARA
Psiko-Tarih Açısından Farklı Rûhî Tekâmül Mertebelerinin Mevlânâ’nın Anlaşılmasındaki Rolü – Ethem CEBECİOĞLU
Mevlânâ Celâleddin Rumî’nin Hayata Bakışı – Erhan YETİK
Tasavvufta İnsan-ı Kâmil ve Mevlâna – Abdulhakim YÜCE
Mevlâna Celâleddin Rûmi-i Belhi-i Konevi Üzerine Düşünceler – A. Osman KOÇKUZU
Molla Fenari’nin ‘Şerhu Dîbaceti’l-Mesnevî’ Adlı Risâlesi ve Tahlili – Mustafa AŞKAR
MESNEVÎ’DE “PEYGAMBER” KAVRAMI VE PEYGAMBERLER – Dilâver GÜRER