AHMET YESEVİ VE MEVLANA’DA İNSAN – Abdımalik NİSANBAYEV

A+
A-

AHMET YESEVİ VE MEVLANA’DA İNSAN

Abdımalik NİSANBAYEV

İKİNCİ ULUSLARARASI MEVLANA, MESNEVİ VE MEVLEVİHANELER SEMPOZYUMU BİLDİRİLERİ
18-20 Aralık 2002
Manisa

Biz, yetmiş yıl boyunca “din Afyondur” sözünün tesiri ile büyüdük. Bunun için Yesevi veya Mevlana’nın bilgeliğinin sırrına varamadık. Sovyet ideolojisinin bu keskinliğe rağmen halkımız Yesevi’ye “Hazreti Sultan” diyor, onu pir tutuyo,  türbesini ziyaret ediyordu. Bu türbeyi ziyareti de “küçük hac” olarak nitelendiriyordu. Fakat Sovyet ideolojisi ile büyüyen bazı alimlerimiz bugüne kadar Yesevi’yi “misyoner tasavvuf edebiyatının büyük temsilcisi sayıyor, ·onu ve fikirlerini karalamaktan geri kalmıyorlar. Bu bakış ya materyalist kökene dayanıyor veya Avrupalı bakışın bir yansıması oluyor.

Bu bakışların tümü de Yesevi’nin görüşlerini yeterince tanımadan öne sürülen veya bilerek çarpıtılan görüşlerdir. Tasavvuf konusundaki çalışmalara son yıllarda başlanmıştır. Yapılan çalışmalarda Türk tasavvufunun önde gelen şahsiyeti olan Mevlana’ya da ayrı bir önem verilmektedir. Ancak bu çalışmaların tüınü de emekleme safrasındadır. Türk tasavvufunun önde gelen şahsiyetleriİıden biri Ahr!ıet . Yesevi, diğeri ise Mevlana’dır. Bunlardan ilkinin Orta Asya’da, ikincisinin ise Türkiye’de ortaya çıkması Türk milleti için biiyük bir bahtiyarlık ve şans olmuştur.

Ahmet Yesevi Ve Mevlanada Insan Abdimalik Nisanbayev